• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony 
 • Facebook :
 • 800px Facebook f logo 2019

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych dołączyli dziś do grona laureatów powiatowych eliminacji XVI Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej im. Elżbiety Połczyńskiej, zajmując premiowane miejsca. Jakub Blim – uczeń 3 klasy Liceum Ogólnokształcącego zajął 4 miejsce, a Aleksandra Berger – uczennica 1 klasy Technikum Ekonomicznego zajęła 5 miejsce.

31 maja br. - reprezentanci ze szkół ponadpodstawowych powiatu konińskiego przystąpili do egzaminu sprawdzającego wiedzę konsumencką. Naszą szkołę reprezentowało 9 uczniów, którzy wcześniej zostali wyłonieni w ramach etapu szkolnego konkursu. Młodzież zmierzyła się z pisemnym testem zawierającym 40 pytań ze znajomości podstawowych aktów prawa konsumenckiego. Udzielenie prawidłowych odpowiedzi zapewniała gruntowna wiedza w zakresie: sprzedaży konsumenckiej, pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, prawa ochrony konkurencji i konsumentów, a  także przepisów prawa:  bankowego, turystycznego, ubezpieczeniowego oraz telekomunikacyjnego.

Najlepsza szóstka etapu powiatowego olimpiady otrzymała dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe od organizatora Starostwa Powiatowego w Koninie. Nagrody wręczyli laureatom Starosta Koniński – Stanisław Bielik oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Bernadeta Szmytka. Z upominkami zakończyli udział w konkursie także pozostali jego uczestnicy.

Wszystkim uczniom i laureatom serdecznie gratulujemy.

facebook

youtube

instagram
274225865 4983986018324116 7077637840486135471 n