• „Podstawy weterynarii dla licealistów”

    Nauczyciel prowadzący: Joanna Gadomska

    Innowacja realizowana była w okresie wrzesień 2014 – czerwiec 2017.

    Była to innowacja metodyczno-organizacyjna.

    Realizowana została przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego .

    Innowacja miała zachęcać uczniów do poszerzania wiedzy z zakresu zoologii wszystkimi posiadanymi zmysłami, a także poprzez praktyczne działania. W czasie realizacji innowacji uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w licznych wycieczkach, zajęciach i warsztatach pozaszkolnych, spotkaniach z wieloma osobami zajmującymi się zwierzętami (np. psycholog zwierząt, pani Marzenna Giantsios) oraz w zajęciach, podczas których wykonywali samodzielnie bardzo ciekawe doświadczenia i obserwacje biologiczne. Dzięki różnorodnym formom zajęć, innowacja ta pozwoliła na dobre wyposażyć uczniów w taki zasób wiedzy i umiejętności, aby mogli z powodzeniem kontynuować naukę na uczelniach wyższych związanych z zoologią – weterynarią, zootechniką, hodowlą zwierząt, itp. Podczas realizacji innowacji uczniowie mają okazję spojrzeć wieloaspektowo na pracę weterynarza (bezpośrednia praca ze zwierzętami, praca w laboratorium przy wykonywaniu badań, diagnostyka chorób zwierzęcych). Dzięki praktykom w lecznicach dla zwierząt oraz w schronisku dla zwierząt uczniowie mogą nabyć podstawowe umiejętności niezbędne w pracy ze zwierzętami.