• „Międzyprzedmiotowa gra terenowa w Zespole Pałacowo – Parkowym w Żychlinie”

    Autorzy innowacji: Joanna Gadomska, Agnieszka Marciniak, Piotr Rosiak,

    Innowacja realizowana jest w okresie: wrzesień 2015 – czerwiec 2018

    Jest to innowacja metodyczno-organizacyjna.

    Innowacja realizowana jest przez wszystkich uczniów klas pierwszych z ZSEU w Żychlinie.

    Celem głównym gry jest zdobycie przez grupę uczniowską jak największej liczby  punktów za poprawnie wykonane zadania, znajdujące się na stanowiskach na terenie parku przy szkole. Zorganizowana gra jest ciekawym przedsięwzięciem edukacyjnym, gdyż taka forma zajęć aktywizuje młodzież, uatrakcyjnia zajęcia lekcyjne oraz sprzyja uczeniu się. Ukazuje również korelację wiedzy z biologii, ekologii, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie, języków obcych oraz literatury i bibliotekoznawstwa. W czasie gry propagowana jest aktywność ruchowa, jako forma spędzania czasu wolnego. Uczniowie mają również szansę obcować z otaczającą ich przyrodą parku, na terenie, którego mieści się szkoła. Zorganizowana gra kształtuje umiejętności współdziałania w grupie i pracy zespołowej, a także umożliwia integrację młodzieży w klas pierwszych pochodzącej z terenu gminy, miasta i powiatu.