• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony 
 • Facebook :
 • 800px Facebook f logo 2019

Aktualności

 

Z a p r a s z a m y !!!!

Rozpocznij naukę w przyjaznej dla uczniów szkole…

Dokumenty do pobrania – PAMIĘTAJ!!! NIE  MA  NABORU ELEKTRONICZNEGO!!! 

 

 

Podanie do szkoły.docx 

Kwestionariusz osobowy kandydata.docx 

Podanie do internatu.docx

Karta informacyjna wychowanka internatu.docx

Podanie do szkoły policealnej.doc 

 

                          Rekrutacja 2022/2023                                 

4 – letnie Liceum Ogólnokształcące (po szkole podstawowej)

Proponowane przedmioty  w zakresie rozszerzonym:

 • geografia/biologia

 • WOS

 • język angielski 

   5 – letnie Technika (po szkole podstawowej) w zawodach:

  • technik żywienia i usług gastronomicznych

  • technik hotelarstwa

  • technik agrobiznesu 

  • technik  reklamy

  • technik ekonomista 

  • technik leśnik  

  • technik spedytor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Szkoła Branżowa I stopnia (3 letnia)                                                          

  • magazynier logistyk – NOWOŚĆ

  • kucharz

  • rolnik

  • pracownik pomocniczy gastronomii – NOWOŚĆ !!!

  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej  – NOWOŚĆ !!!

  Szkoły dla dorosłych:

  Kwalifikacyjne  kursy   w   zawodach:

  - technik żywienia i usług gastronomicznych

  - technik obsługi turystycznej

  - technik organizacji reklamy

  - technik turystyki wiejskiej

  - technik hotelarstwa

  - technik agrobiznesu

  - technik ekonomista

  - technik pszczelarz

  - kucharz

  - rolnik    

 • zseu2021      

 

 

 

 

Dziennik Elektroniczny

Pedagog

Edukacja dorosłych

Projekty

Biblioteka

facebook

youtube

instagram
274225865 4983986018324116 7077637840486135471 n