• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony 
 • Facebook :
 • 800px Facebook f logo 2019

Aktualności

Harmonogram egzaminów w sesji styczeń – luty 2022 r.

w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. F. Chopina

w Żychlinie

Lp

Nazwa zawodu

Kwalifikacja

Termin egzaminu

Ilość zda  ją  -cyh

Forma egzaminu

Skład

Komisji

1.

 

 

 

 

 

Technik agrobiznesu

331402

 

 

Technik spedytor

333108

 

 

 

Technik leśnik

314301

 

 

 

Technik żywienia        i usług gastronomicz –nych  343404

RL,03 Prowadzenie produkcji rolniczej

 

 

AU. 31  Organizacja  transportu oraz  obsługa klientów

 i kontrahentów transportu

 

RL.13

Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

 

 

 

 

 

TG.07 Sporządzanie potraw i na[pojów

11.01

2022 r.

godz. 10

1

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

Pisemna

60 min.

 

 

 

Przewodniczący

Piotr Rosiak – historia

 

Członek

Agnieszka Rogalska

j. angielski

 

Czlonek

Małgorzata Werhun – Popiołek

 przedmioty architektury krajobrazu

ZSB Konin

 

 

Sala gimnastyczna

2

 

 

 

 

Technik żywienia i usług gastronomicz –nych  343404

 

Technik leśnik

314301

 

Technik organizacji reklamy

333906

 

 

Technik ekonomista

331403

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

 

RL.14

Użytkowanie zasobów leśnych

 

AU.30

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

 

AU.36 Prowadzenie rachunkowości

11.01.

2022 r.

godz. 12

 

 

 

 

 

11.01.

2022 r.

godz. 12

25

 

 

 

 

12

 

 

15

 

 

 

7

Pisemna

60 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisemna

60 min.

 

Przewodniczący

Agnieszka Marciniak

Geografia

 

Członek

Aleksandra Gołdych

j. polski

 

Członek

Anna Kujawa

Matematyka

 

Członek

Arleta Kantorska      

biologia

ZSB Konin

 

Sala gimnastyczna

 

Sala gimnastyczna

3.

Technik agrobiznesu

331402

 

ROL.04

12.01.

2022 r.

godz. 10

      2

Pisemna

60 min.

F. elektroniczna

Przewodniczący

Monika Kieliszak

 ( język angielski)

 

Członek

Monika Musiałowska pedagog

ZSB Konin

 

Sala nr 102

4.

Technik spedytor

 

AU. 31 Organizacja  transportu oraz  obsługa klientów i kontrahentów transportu

10.01.

2022

Godz. 9

23

Prakty -

czna

120 min.

Monika Niespodziańska

Przewodniczący

 

Wioletta Fabiszak        przedmioty logistyczne

 

ZSB Konin

 

Sala nr 107

5.

Technik leśnik

314301

RL.13

Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

10.01.

2022 r.

godz. 9

7

Praktyczna

120 min.

 

Katarzyna Hryciuk

Przewodniczący

 

Członek

Bartosz Woźniak        

  wych. fizyczne

ZSB Konin

 

Sala  nr 7

6.

Technik żywienia i usług gastronomicz –

nych

343404

TG. 16               Organizacja żywienia i usług gastronomicz -nych

 

10.01.

2022 r.

godz. 13

26

Praktyczna

150 min.

 

Katarzyna Grzelakowska

Przewodniczą -cy

 

Członek

Elżbieta Nowak

przedmioty gastronomi -czne   

ZSB Konin

 

Sala nr 9

 

 

7

 

 

 

 

Technik organizacji reklamy

333906

 

AU,30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

 

13. 01. 2022

godz. 9;

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

Praktyczna

180 min.

 

 

 

 

Maria Romańczuk

Przewodniczą -ca

 

Członek

Jolanta Janiak

ZSP Sompolno

 

Sala D

Asystent techniczny:

Arleta Pawlak - Jakubowska

8

Technik  ekonomista

331403

AU.36

Prowadzenie rachunkowości

18.01.

2022 r.

godz. 9

 

 

 

     7

 

 

 

 

 

Praktycz

-na

180 min.

 

Magdalena Baranek

Przewodniczący

 

 

Członek

Aleksandra Wiśniewska przedmioty architektury krajobrazu

ZSB Konin

 

Sala 104

Asystent techniczny:

Agnieszka Szmytka

9.

Technik leśnik

314301

RL.14 Użytkowanie zasobów leśnych          

25.01.

2022 r.

godz. 8,

 

 

 

25.01

godz.12

 

 

 

 

 

25.01.

godz.16

 

 

 

 

26.01. 2022

 

Godz. 8

 3

Mateusz Antczak

Adam Bałdyka

Kacper Brzecki

 

3

Julia Dyderska

Filip Jaszczak

Dawid Kordylewski

 

 

3

Adam Korzeniewski

Patryk Mazur

Kamil Michalak

 

3

Hubert Pawlak

Hubert Szychowski

Stanisław Witkowski

Praktycz

-na

120 min.

 

Jolanta Knapkiewicz

Przewodniczący

 

Egzaminator:

Piotr Mądrzak

 

Jan Cierzniak

Przewodniczący

 

Sylwia Maciejewska

Przewodniczący

 

Ewa Wilczewska

Przewodniczący

 

Piotr Mądrzak

Egzaminator

 

 

Asystent techniczny

 

Patrycja Janiak

10

Technik agrobiznesu

331402

    ROL.04   Prowadzenie produkcji rolniczej  

 

13. 01. 2022

Godz.8

 

 

 

 

 

 

13. 01. 2022

Godz.

12:30

 

 

 

17. 01. 2022

Godz.8

 

 

 

3

Nina Błaszczyk

Marcin

Błaszczyk

Justyna

Grzemska

 

 

1

Hubert Folta

 

 

 

1

Paweł Praus

 

Praktyczna

180 min.

 

SKR Budzisław Kościelny

ul. Szkolna 29

62-541 Budzisław Kościelny

 

 

 

Dziennik Elektroniczny

Pedagog

Edukacja dorosłych

Projekty

Biblioteka

facebook

youtube

instagram
274225865 4983986018324116 7077637840486135471 n