• „Doposażenie szkół prowadzonych przez Powiat Koniński w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym”

   


  „Doposażenie szkół prowadzonych przez Powiat Koniński w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym”

  Głównym celem projektu jest wsparcie 5 typów szkół mających siedzibę na terenie powiatu konińskiego, prowadzonych przez Powiat Koniński, w zakresie zakupu 30 laptopów z oprogramowaniem, niezbędnych do prowadzenia edukacji w formie zdalnej, której wprowadzenie jest skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19.

  Okres realizacji:  23 listopada 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.

  Wartość projektu: 150 000 zł, w tym dofinansowanie 127 500,00 zł
  Realizowane działanie:

  Zakup mobilnego sprzętu TIK wraz z oprogramowaniem  niezbędnego do zapewnienia właściwej jakości kształcenia zawodowego w formie zdalnej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie (technikum), Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie (technikum i szkoła branżowa I stopnia), Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie (szkoła branżowa I stopnia) i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale (szkoła branżowa I stopnia).

  Zakupiony sprzęt będzie nieodpłatnie udostępniony nauczycielom i uczniom na potrzeby nauki w formie zdalnej.

   

  Kontakt:
  Jolanta Grzemska (koordynator projektu)
  tel. 63 244 25 53
  e-mail: jolanta.grzemska@zychlin.edu.pl