• Harmonogram egzaminów w sesji styczeń – luty

  Harmonogram egzaminów w sesji styczeń – luty 2021 r.

  w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. F. Chopina

  w Żychlinie

  Linki poniżej:

  Harmonogram egzaminów w sesji styczeń

  deklaracja_uczen

   

  Lp Nazwa zawodu Kwalifikacja Termin egzaminu Ilość zda  ją  -cyh Forma egzaminu Skład

  Komisji

  1.

   

   

   

   

   

  Technik agrobiznesu

  331402

   

   

  Technik spedytor

   

  RL,03 Prowadzenie produkcji rolniczej

   

  AU. 31  Organizacja  transportu oraz  obsługa klientów i kontrahentów transportu

   

  RL.13

  Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

   

  AU. 35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

  12.01

  2021 r.

  godz. 10

  3

   

   

   

   

  17

   

   

   

   

   

   

  7

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

  Pisemna

  60 min.

   

   

  przewodniczący

  Magdalena Śliwińska

  wok

   

   

  Anna Bednarska

   

  ZSB Konin

   

  Sala gimnastyczna

  2.

   

   

   

   

  Technik żywienia i usług gastronomicz -nych

   

   

  Technik leśnik

   

   

   

  Technik organizacji reklamy

  TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicz -nych

   

  RL.14

  Użytkowanie zasobów leśnych

  AU.30

  Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

  12.01.

  2021 r.

  godz. 12

  21

   

   

   

   

  12

   

   

   

   

  15

  Pisemna

  60 min.

   

  przewodniczący

  Piotr Rosiak – historia

   

  Szymon Ludwin

  j. angielski

   

   

  Małgorzata Kotleszka

  ZSB Konin

   

  Sala gimnastyczna

  3. Technik rachunkowości AU.65 12.01.

  2021 r.

  godz. 14

  1 Pisemna

  60 min.

   

  przewodniczący

  Urszula Jędrzejewska – Kamińska                   ( język polski)

   

  Błażej Malanowski

   

  ZSB Konin

   

  Sala nr 104

   

  4. Technik spedytor

   

  AU. 31 Organizacja  transportu oraz  obsługa klientów i kontrahentów transportu 11.01.

  2021

  Godz. 9

  17 Prakty –

  czna

  120 min.

  Monika Izydorczyk

   

  przewodniczący

   

   

   

  Radosław Skalski

   

  ZSB Konin

   

  Sala nr 104

   

  5. Technik leśnik RL.13

  Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

  11.01.

  2020 r.

  godz. 9

  7 Pisemna

  120 min.

   

  Monika Kieliszak

  przewodniczący

   

  Edyta Otremba

  j.polski

   

  ZSB Konin

   

  Sala nr 7

   

  6. Technik żywienia i usług gastronomicz –

  nych

  TG. 16               Organizacja żywienia i usług gastronomicz -nych

   

  11.01.

  2020 r.

  godz. 13

  21 Prakty -czna

  150 min.

   

  Ewa Wilczewska

  przewodniczący

   

  Radosław Wypychoeski

   

  ZSB Konin

   

  Sala nr 9

   

   

   

  7.

   

   

   

   

  Technik organizacji reklamy

   

  AU,30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

   

  13. 01.2021

  godz. 9;

   

   

   

   

  15

   

   

   

   

   

  Prakty -czna

  180 min.

   

   

   

   

  Jolanta Knapkiewicz

  Przewodnicząca

   

  Jolanta Janiak

  ZSP Sompolno

   

  ZSB Konin

  Sala nr D

  Asystent techniczny:

  Justyna Arent

   

  8..

   

  Technik ekonomista AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

   

   

  14.01.

  2021 r.

  godz. 9

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Praktyczna

  180 min.

   

   

   

   

   

  Przewodnicząca

  Ewelina Jankowska

   

   

  Bartosz Woźniak

   

  ZSB Konin

   

  Sala nr 104

   

  Asystent techniczny:

  Małgorzata Małolepsza

  9. Technik organizacji reklamy AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

   

   

   

   

   

  18.01.

  2021 r.

  godz. 12

  4 Praktycz -na

  120 min.

   

  Przewodnicząca

   

  Kinga Łajdecka

   

  Edyta Olszewska

  ZSP Sompolno

   

  Sala nr D Asystent techniczny:

  Justyna Arent

   

   

   

   

  10. Technik rachunkowości AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 18.01.

  2020 r.

  godz. 15

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Praktyczna

  180 min.

   

   

  Przewodnicząca

  Joanna Sobczak

   

  Bogusław Wardęcki

  ZSB Konin

  Sala nr 104

  Asystent techniczny:

  Małgorzata Małolepsza

   

   

   

   

  11. Technik leśnik

   

  RL.14 Użytkowanie zasobów leśnych 18.01.

  2021 r.

  godz. 8,

   

   

   

   

  18.01

  godz.12,

   

   

   

  18.01.

  godz.16

   

   

   

  19.01. 2021

   

  Godz. 8

  3

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

  3

  Praktycz

  -na

  120 min.

   

  Jolanta Knapkiewicz

  Przewodniczący

   

  Egzaminator:

  Leszek Wróbel

   

  Katarzyna Hryciuk

  Przewodniczący

   

   

  Elżbieta Sell

  Przewodniczący

   

   

   

  Piotr Karczewski

  Przewodniczący

   

  Leszek Wróbel

  Egzaminator

   

  Asystent techniczny

   

  Tomasz Karwacki

  12 Technik agrobiznesu

  331402

  RL.03   Prowadzenie produkcji rolniczej   3

   

   

   

   

   

  1

  Praktycz -na

  180 min.

   

  Strzałkowo

  Żychlin 03.12.2021 r.

   

   Wykaz nauczycieli ZSEU w Żychlinie

  oddelegowanych do pracy w Zespołach Nadzorujących

  w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im E. Kwiatkowskiego

  w Koninie

  w sesji styczeń – luty 2021 r.

  L.p Nazwisko i imię nauczyciela Data Nauczany przedmiot
  1.  

  Edyta Widelska – Strzelińska

   

  Marcin Turski

   

  Joanna Górska

   

   

  11.01. 2021,

  godz. 9

   

   

  Religia

   

  W-F

   

  Język niemiecki

  2. Joanna Gough

   

  Agata Ignaczak

   

  Aleksandra Gołdych

   

  Radosław Wojciechowski

   

  11.01. 2021,

  godz. 13

   

  Język angielski

   

  Matematyka

   

  Język polski

   

  W-F

  3. Krystyna Gajewska

   

  Agnieszka Mirecka – Katulska

   

  12.01. 2021,

  godz. 10

   

  Historia

   

  Język angielski

   

  4.  

  Krzysztof Wolski

   

  Ewa Wallis

   

  Kacper Bartoszewski

   

  Marcin Wawrzyniak

   

  Marcin Kieliszak

   

   

   

  12.01. 2021,

  godz. 12

   

   

  Przedmioty informatyczne

   

  Matematyka

   

  Geografia

   

  Język niemiecki

   

  W-F

  Żychlin 03.12.2021

  Wykaz nauczycieli ZSEU w Żychlinie

  oddelegowanych do pracy w Zespołach Nadzorujących

  w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im H. Sienkiewicza

  w Sompolnie

  w sesji styczeń – luty 2021 r.

  L.p Nazwisko i imię nauczyciela Data

   

  Nauczany przedmiot
  1

   

   

  2.

  Sylwia Maciejewska

   

   

  Arleta Sztaba

  12.01.2021

  godz. 12

  Przedmioty gastronomiczne

   

  Język angielski

  1. Justyna Arent 14.01.2021

  godz. 9

   

  Przedmioty gastronomiczne
  4.

   

  5

  Andrzej Midor

   

  Krzysztof Doleżko

  18.01.2021

  godz. 9

  Przedmioty rolnicze

  Przedmioty ekonomiczne