• Terminy Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe 2020

  Terminy egzaminów

  Harmonogram egzaminów w sesji czerwiec–  lipiec 2020 r.

  w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie

  L.p Nazwa zawodu Kwalifikacja Termin egzami – nu Ilość zdają -cych Forma egzaminu Skład

  Komisji

  1.

   

   

   

   

   

  Technik agrobiznesu 331402

   

  RL,03 Prowadzenie produkcji rolniczej

   

   

   

  23.06

  2020 r.

  godz. 10

  14

   

   

   

   

   

   

  Pisemna

  60 min.

  przewodniczący

  Kacper Bartoszewski  geografia

  Ewa Jarzńska

  Język angielski

  ZSB Konin

  Sala nr 7

  2.

   

   

   

   

  Technik żywienia i usług gastronomicz -nych 343404 TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

   

  23.06.

  2020 r.

  godz. 10

       21

   

   

   

   

   

       

  Pisemna

  60 min.

   

  Przewodniczą -cy

  Joanna Gadomska – biologia

  Agata Zioła

  Przedmioty logistyczne

  ZSB Konin

  Sala nr 9

  3. Technik ekonomista 331403 AU.35

  Planowanie             i prowadzenie działalności                      w organizacji                        

  23.06.

  2020 r.

  godz. 10

        9 Pisemna

  60 min.

   

  Przewodniczą -cy

    Piotr Rosiak                 historia

  Małgorzata Janiak matematyka

  ZSB Konin

  Sala nr 107

  4. Technik leśnik 314301 RL.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych 23.06.

  2020 r.

  godz. 10

  13 Pisemna

  60 min.

  Przewodniczący

  Agnieszka Marciniak

  Geografia

  Anna Wawrzyniak

  Matematyka

  Sala 102

  5. Technik agrobiznesu

   331402

   

   

   

   

  Technik leśnik

  314301

  RL.07 Organizacja                   i prowadzenie przedsiębior -stwa                              w agrobiznesie

   

   

   

   

  R.14 Użytkowanie zasobów leśnych

  23.06.

  2020 r.

  godz. 12

       1

   

   

   

   

   

   

        1    

  Pisemna

  60 min.

  Przewodniczą – cy

  Urszula Jędrzejewska – Kamińska                           język polski

  Ewa Jarzyńska

  Język angielski

  ZSB Konin

  Sala nr 7

  5. Technik rachunkowości 431103

   

  AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

   

   

  23.06.

  2020 r.

  godz. 14

       7 Pisemna

  60 min.

   

  przewodniczący

  Kacper Koszal

  w-f

  Arkadiusz Rabiega

  Wychowanie do życia w rodzinie

  ZSB Konin

  Sala nr 102

  6. Technik organizacji reklamy 333906 AU. 29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

                    

   

  23.06.

  2020 r.

  godz. 14

       15 Pisemna

  60 min.

   

  Przewodniczący  

  Arleta Sztaba

  Język angielski

   Tomasz Woźniak

  Doradca zawodowy

  ZSB Konin

  Sala nr 107

   

  7.

   

   

   

   

  Technik spedytor 333108

   

   

  Technik leśnik

  314301

   

  A.28 Organizacja              i nadzorowanie transportu

   

  R.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

  22 06.2020

  godz. 9;

   

   

  22. 06.2020

  godz. 9

   

   

    

  1

   

   

   

    9

  Prakty -czna

  120 min.

   

   

  Prakty -czna

  120 min.

  Przewodnicząca:

  Elżbieta Goińska

  Katarzyna Clebowska

  Język niemiecki

  ZSB Konin

  Sala nr 7

  8. Technik leśnik 314301 RL.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych 22.06. 2020

  Godz. 9

  13 Prakty -czna

  120 min.

  Monika Kieliszak

  Język angielski

  Beata Horowska

  Język niemiecki

  ZSB

  Sala nr 9

   

  9.

   

  Technik agrobiznesu 331402

   

  Technik hotelarstwa    422402                     

   

   

  Technik żywienia i usług gastronomicz -nych

   

   

   

  Technik spedytor

   

   

  R,6 Organizacja i prowadzenie gospodarstwa w agrobiznesie

  T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

   

   

  T.15 Organizacja usług gastronomicz -nych

   

   

  A.29 Obsługa klientów                               i kontrahentów

   

  22.06.

  2020 r.

  godz. 13

   

   

   

   

   

  22.06. 2020

  Godz. 13

   

   

   

  22.06. 2020

  Godz. 13

       2

   

   

   

       1

     

   

   

   

      1

   

   

   

   

  6

   

   

  Praktyczna

  180 min.

   

   

  150 min

   

   

   

   

  150 min.

   

   

   

   

  120 min.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Przewodnicząca:

  Ewelina Jankowska

  Katarzyna Grodzka

  Język angielski

  ZSB Konin

   

   

   

   

   

   

  Przewodnicząca:

  Ewelina Jankowska

  Katarzyna Grodzka

  Język angielski

  ZSB Konin

   

  Sala nr 9

  9. Technik organizacji reklamy           333906 AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

   

   

   

   

   

   

  25.06.

  2020 r.

  godz. 12

       15 Praktyczna

  120 min.

   

  Przewodnicząca:

  Agnieszka Rogalska

  Jolanta Janiak

  ZSOT Sompolno

  Sala nr D

  Asystent techniczny:    

  Justyna Arent

  10. Technik ekonomista 331403 AU.35    Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji          25.06.

  2020 r.

  godz. 15

   

   

   

   

   

   

   

     9

   

   

   

   

   

   

   

   

    

  Praktyczna

  180 min.

   

  Przewodnicząca:

  Joanna Sobczak

  Język angielski

  Małgorzata Kucal – Wątroba

  historia

  ZSB Konin

  Sala nr 102 Asystent techniczny:

  Małgorzata Małolepsza

   

  11. Technik rachunkowości 431103

   

  AU.65  Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.          29.06.

  2020 r.

  godz. 9

    7 Praktyczna

  180 min.

   

  Przewodniczący:

  Monika Kieliszak

  Język angielski

  Radosław Skalski

  ZSB Konin

  Sala nr 104

   

  Asystent techniczny:    

  Małgorzata Małolepsza

   

  12. Technik żywienia i usług gastronomicznych

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Technik żywienia i usług gastronomicznych

                           

   

   

   

   

  Technik żywienia i usług gastronomicznych

   

   

   

   

   

   

  TG.07 Sporządzanie potraw i napojów   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TG.07 Sporządzanie potraw i napojów              

   

   

   

   

   

  TG.07 Sporządzanie potraw i napojów             

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  27.06.

  2020 r.

  godz. 8

   

  godz. 12

   

   

  godz. 16

   

   

   

   

   

  28.06.

  2020 r.

  godz. 8

   

  godz. 12

   

  godz. 16

   

  29.06.

  2020 r.

  godz. 8

   

  godz. 12

   

  godz. 16

  3

   

   

   

  3

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

  3

   

  3

   

  3

   

  3

   

   

   

  2

   

  2

  Praktyczna

  120 min.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Praktyczny 120 min

   

   

   

   

   

   

  Praktyczny 120 min

   

   

   

   

   

   

  Przewodniczący:

  Iwona Smarż

   

  Egzaminator

  Beata Spisacka

   

  Asystent techniczny:    

  Sylwia Maciejewska

   

   

   

   

  Przewodniczący

  Kinga Łajdecka

  Egzaminator

  Beata Spisacka

  Asystent techniczny:

  Katarzyna Hryciuk

  Przewodniczący:

  Jolanta Knapkiewicz

  Egzaminator

  Beata Spisacka

  Asystent techniczny:

  Jolanta Knapkiewicz