• Uczniowie

  Samorząd Uczniowski – jeden z organów szkoły, organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską. Powołanie samorządu uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 grudnia 1991 roku. Zgodnie z przywołaną ustawą samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego. Zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów muszą zostać ustalone w regulaminie samorządu uczniowskiego, który jest uchwalany przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym głosowaniu.

  SAMORZĄD UCZNIOWSKI
  Przewodnicząca- Zuzanna Kowalska III TOR
  Zastępca- Łucja Grabowska III TL
  Sekretarz- Wiktoria Jackowska- III TL

  OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU SU

                     

                                                                                                mgr Ewa Pietrzak