• OPŁATA ZA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

   

  W roku szkolnym 2019/2020 wpłaty za zajęcia praktyczne za produkty żywnościowe dla klas:

  Technikum  Żywienia

   Kucharzy z Zasadniczej Szkoły Zawodowej  

   

  proszę dokonywać na poniższy numer konta: 

   

  Konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Żychlinie

   

  Parkowa 2, 62-571 Stare Miasto

  Bank Spółdzielczy w Koninie

  numer konta: 86 8530 0000 0012 6999 2000 0002

   

  z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia/ klasa/ miesiąc/zapłata za produkty żywnościowe  

   

  Kwota wpłat:

  – dla klas I – 25 zł miesięcznie

  – dla klas II – 50 zł miesięcznie

  – dla klas III – 25 zł miesięcznie

   

  Prosimy o systematyczne dokonywanie wpłat do 15 – dnia każdego miesiąca.