• Panel Gimnazjalisty

  Zapraszamy do naszych szkół :

  Z a p r a s z a m y !!!!

  Rozpocznij naukę w przyjaznej dla uczniów szkole…

  Dokumenty do pobrania – PAMIĘTAJ!!! NIE  MA  NABORU ELEKTRONICZNEGO!!!

   Podanie do szkoły

   Kwestionariusz osobowy kandydata

   Klauzula zgody

  Podanie do internatu

  Rekrutacja 2019/2020

   

  3 – letnie Liceum Ogólnokształcące:

  • klasa turystyczno – sportowa
  • klasa piłkarska – Tylko u nas!!!
  • klasa artystyczna
  • klasa weterynaryjna
  • klasa ogólna  – NOWOŚĆ !!!

  4 – letnie Technika w zawodach:

   

  Szkoła Branżowa I stopnia w Żychlinie

  Kształci w zawodach w trzyletnim cyklu kształcenia:

  • magazynier logistyk – NOWOŚĆ
  • cukiernik
  • kucharz
  • rolnik
  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej  – NOWOŚĆ !!!

   

  Szkoły dla dorosłych:

  3 letnie Liceum Ogólnokształcące

  Policealna Szkoła w zawodzie

  – technik bhp

  – technik usług kosmetycznych

  – technik rachunkowości

   

  Kwalifikacyjne  kursy   w   zawodach:

  technik żywienia i usług gastronomicznych

  technik obsługi turystycznej

  technik organizacji reklamy

  technik turystyki wiejskiej

  technik hotelarstwa

  technik agrobiznesu

  technik ekonomista

  technik pszczelarz

  kucharz

  rolnik