• Rekrutacja

  Zapraszamy do naszych szkół :

  Z a p r a s z a m y !!!!

  Rozpocznij naukę w przyjaznej dla uczniów szkole…

  Dokumenty do pobrania – PAMIĘTAJ!!! NIE  MA  NABORU ELEKTRONICZNEGO!!!

   

   1. Podanie KKZ

   2. Kwestionariusz osobowy kandydata

  3. Podanie do internatu

  4. Karta Informacyjna Wychowanka Internatu

   

   

   

                               Rekrutacja 2021/2022                                 

  4 – letnie Liceum Ogólnokształcące (po szkole podstawowej)

  Proponowane przedmioty  w zakresie rozszerzonym:

  • geografia/biologia
  • WOS
  • język angielski

   5 – letnie Technika (po szkole podstawowej) w zawodach:

  Szkoła Branżowa I stopnia w Żychlinie

  Kształci w zawodach w trzyletnim cyklu kształcenia:

  • magazynier logistyk – NOWOŚĆ
  • kucharz
  • rolnik
  • pracownik pomocniczy gastronomii – NOWOŚĆ !!!
  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej  – NOWOŚĆ !!!

   

  Szkoły dla dorosłych:

  Kwalifikacyjne  kursy   w   zawodach:

  technik żywienia i usług gastronomicznych

  technik obsługi turystycznej

  technik organizacji reklamy

  technik turystyki wiejskiej

  technik hotelarstwa

  technik agrobiznesu

  technik ekonomista

  technik pszczelarz

  kucharz

  rolnik

  Pobierz prezentacje w Power Point