• OPŁATA ZA INTERNAT MARZEC 2020r

  Ogłoszenie

  Odpłatność za Internat w miesiącu GRUDNIU 2019r. wynosi

  15 dni x 14zł= 210zł + 30zł(zakwaterowanie) = 240zł

  Płatne do 10.12.2019r. na konto:

  Bank Pocztowy O/Konin 28 1320 1016 2790 0012 2000 0001

  w tytule podając: Imię i Nazwisko Wychowanka  za zakwaterowanie w Internacie

  Proszę o przestrzeganie terminu płatności.