• Opłata za internat

  OGŁOSZENIE

  Płatność za wyżywienie i zakwaterowanie w miesiącu WRZEŚNIU 2020r. wynosi:

  22 dni x 14zł + 30zł = 338zł

  Płatność do 10 września 2020r. na konto

  Bank Pocztowy O/Konin 28 1320 1016 2790 0012 2000 0001

  w tytule podając: Imię i Nazwisko Wychowanka  za zakwaterowanie w Internacie

  Kierownik Internatu

  Magdalena Baranek

   

   

  Płatność za pobyt w internacie w nieprzekraczalnym terminie:

  –  do 10 dnia każdego miesiąca

  –  dokonywać wpłat od pierwszego do dziesiątego dnia każdego nowego miesiąca

   

   Opłata za pobyt składa się z dwóch części:

  zakwaterowania – opłata stała 30,00 zł ( miesiąc)

   – wyżywienia

   

   ilość dni w miesiącu w których odbywa się nauka x stawka dzienna za wyżywienie 14,00 zł

   ( podane ceny obowiązują do końca grudnia 2019 roku)

   

  Wpłaty proszę dokonywać na następujące konto:

   

  Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie

  Ul. Parkowa 2, 62-571 Stare Miasto

  Bank Pocztowy/ Oddział Konin

  Nr konta: 28 1320 1016 2790 0012 2000 0001

  (w tytule należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę, internat za miesiąc …)

   

  W przypadku przewidywanej nieobecności ucznia, proszę o zgłaszanie 

  tego faktu u Pani Kierownik Internatu z jednodniowym wyprzedzeniem.

   

   

  W razie pytań lub niejasności prosimy o kontakt z kierownikiem Internatu

  63 244-25-53  wew. 23 .