• Projekt „Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”

  I. Realizacja Projektu: od  01-09-2019 r.  do  30-09-2021r.

  II. Wartość projektu:   603069,70zł,

  w tym kwota dofinansowania: 542 762,73 zł.

  Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia
  i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

  III. Partnerzy Projektu: Powiat Koniński z siedzibą w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin w partnerstwie z Zespołem Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie, ul. Parkowa 2, 62-571 Stare Miasto.

  IV. Cel Projektu: poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do skutecznego wejścia na rynek pracy 70 uczniów (44K i 26M) oraz uzupełnienie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji 6 nauczycieli w okresie do 30.09.2021r.

  Wsparcie realizowane w Projekcie dotyczy:

  1. Wyposażenie pracowni gastronomicznej i obsługi klienta zgodnie
   z wymaganiami zawartymi w Podstawie Programowej,
  2. Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez sfinansowanie nauczycielom:
  3. studiów podyplomowych z zakresu: technologia żywienia – 1 nauczyciel, psychodietetyka – 1 nauczyciel,
  4. kursów doskonalących dla nauczycieli kształcenia zawodowego z zakresu: systemu HACCAP w gastronomii –4 os., barista –4 os., barmański –4os., cukierniczy I stopnia – 4 os.
  5. staży zawodowych – 4 os.
  6. Organizację i sfinansowanie dla 60 uczniów 9 szkoleń (barman i kelner, barista, sommelier, serwis specjalny, carving, kucharz, cukiernik, piekarz, aranżacja stołów
   z florystyką i 2 warsztatów: zaburzenia odżywiania i choroby związane
   z nieprawidłowym odżywianiem oraz analiza i ocena jakości żywności i żywienia.
  7. Utworzenie Punktu Informacji i Kariery, świadczącego doradztwo edukacyjno –zawodowe dla 70 uczniów.
  8. Płatne staże zawodowe dla 42 uczniów.

  Kierownik Projektu: Anna Matczak – Gaj

  Koordynator Projektu: Elżbieta Sell

  Załączniki dla uczniów

  Regulamin rekrutacji uczniów

  Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia do udziału w projekcie dla ucznia

  Załącznik nr 2 Formularz rekrutacyjny dla uczestników projektu

  Załącznik nr 3_Deklaracja uczestnictwa w stażu zawodowym

  Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu

  Załącznik nr 5 Rezygnacja z uczestnictwa – uczeń

  Załącznik nr 6 Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

  Załącznik nr 7 Wzór protokołu rekrutacji uczniów

  Załącznik nr 8 Formy wsparcia

  Załącznik nr 9 Lista rankingowa uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie

  Załącznik nr 10 Lista rezerwowa uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie

   

  Załączniki dla nauczycieli:

  Regulamin rekrutacji nauczycieli

  Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy nauczyciel

  Załącznik nr 2 Formularz rekrutacyjny dla uczestników projektu – nauczyciel

  Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu

  Załącznik nr 4 Zgoda pracodawcy na udział w studiach podyplomowych, kursach, stażu zawodowym

  Załącznik nr 5  Rezygnacja z uczestnictwa – nauczyciel

  Zapytania Ofertowe

  Załączniki do zapytania ofertowego Nr 2

  Załączniki do zapytania ofertowego Nr 4