• Projekt „Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”

  Projekt „Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”

  I. Realizacja Projektu: od  01-09-2019 r.do29-12-2021r.

  II. Wartość projektu:603069,70zł, w tym kwota dofinansowania:542 762,73 zł.

  Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia
  i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

  III. Beneficjent Projektu: Powiat Koniński z siedzibą w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin.

   IV. Realizator Projektu: Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie, ul. Parkowa 2, 62-571 Stare Miasto.

   V. Cel Projektu: poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do skutecznego wejścia na rynek pracy 70 uczniów (44K i 26M) oraz uzupełnienie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji 6 nauczycieli w okresie do30.09.2021r.

  Wsparcie realizowane w Projekcie dotyczy:

  1. Wyposażenie pracowni gastronomicznej i obsługi klienta zgodniez wymaganiami zawartymi w Podstawie Programowej,

  2. Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez sfinansowanie nauczycielom:

  a) studiów podyplomowych z zakresu:technologia żywienia – 1 nauczyciel, psychodietetyka – 1 nauczyciel,

  b) kursów doskonalących dla nauczycieli kształcenia zawodowego z zakresu:systemu HACCAP w gastronomii –4 os.,barista –4 os., barmański–4os., cukierniczy I stopnia – 4 os.

  c) staży zawodowych – 4 os.

  3. Organizację i sfinansowanie dla 60 uczniów 9 szkoleń (barman i kelner, barista, sommelier, serwis specjalny, carving, dekoracji wyrobów cukierniczych, cukiernik, piekarz, aranżacja stołów z florystykąi 2warsztatów: zaburzenia odżywiania i choroby związane z nieprawidłowym odżywianiem oraz analiza i ocena jakości żywności i żywienia.

  4. Utworzenie Punktu Informacji i Kariery,świadczącego doradztwo edukacyjno –zawodowe dla 70 uczniów.

  5. Płatne staże zawodowe dla 42 uczniów.

   

  Kierownik Projektu: Anna Matczak – Gaj

  Koordynator Projektu: Elżbieta Sell

  Załączniki dla uczniów

  Regulamin rekrutacji uczniów

  Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia do udziału w projekcie dla ucznia

  Załącznik nr 2 Formularz rekrutacyjny dla uczestników projektu

  Załącznik nr 3_Deklaracja uczestnictwa w stażu zawodowym

  Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu

  Załącznik nr 5 Rezygnacja z uczestnictwa – uczeń

  Załącznik nr 6 Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

  Załącznik nr 7 Wzór protokołu rekrutacji uczniów

  Załącznik nr 8 Formy wsparcia

  Załącznik nr 9 Lista rankingowa uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie

  Załącznik nr 10 Lista rezerwowa uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie

   

  Regulamin udziału w stażach zawodowych

  Załącznik nr 1_Wniosek o refundację pracodawcy dodatku

  Załącznik nr 2_Kryteria oceny stażu zawodowego(1)

  Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji_Deklaracja uczestnictwa w stażu zawodowym

  Załącznik nr 3_Lista obecności

  Załącznik nr 4_Wzór umowy o staż

  Załącznik nr 5_Oświadczenie BHP

  Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji_Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

  Metodologia wyliczenia BHP_odzież robocza

  Program stażu

  Zaświadczenie ukończenia stażu

  Załączniki dla nauczycieli:

  Regulamin rekrutacji nauczycieli

  Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy nauczyciel

  Załącznik nr 2 Formularz rekrutacyjny dla uczestników projektu – nauczyciel

  Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu

  Załącznik nr 4 Zgoda pracodawcy na udział w studiach podyplomowych, kursach, stażu zawodowym

  Załącznik nr 5  Rezygnacja z uczestnictwa – nauczyciel

  Zapytania Ofertowe

  Informacja o udzieleniu zamówienia

  „Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów uczestniczących w projekcie pn. Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie

  INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informacja z otwarcia ofert

   Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

  Załączni nr 1 do formularza oferty-wyklucznie z postępowania

  Załączni nr 2 do ogłoszenia- formularz oferty

  Załącznik nr 1 do formularza oferty_wykluczenie z postępowania

  Załącznik nr 1 do ogłoszenia_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  Załącznik nr 2 do formularza oferty_grupa kapitałowa

  Załącznik nr 2 do formularza oferty_grupa kapitałowa

  Załącznik nr 2 do Ogłoszenia_formularz oferty

  Załącznik nr 3 do formularza oferty_posiadanie uprawnień

  Załącznik nr 3 do formularza oferty_posiadanie uprawnień

  Załącznik nr 3 do ogłoszenia-wzór umowy

  Załącznik nr 4 do Ogłoszenia_wzór pełnomocnictwa

  Załącznik nr 4 do ogłoszenia-wzór pełnomocnictwa

  Załącznik nr 5 do formularza oferty_zaleganie wobec ZSU i US

  Załącznik nr 5 do formularza oferty_zaleganie wobec ZUS i US

  Załącznik nr 6 do formularza oferty_wykaz usług

  Załącznik nr 6 do formularza oferty_wykaz usług

  Załącznik nr 7 do formularza oferty_wykaz osób

  Załącznik nr 7 do formularza oferty_wykaz osób

  Harmonogram wsparcia
  w ramach projektu „Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie”


  Nazwa i adres szkoły

  Nazwa rodzaju wsparcia

  Data

  Godziny wsparcia
   

  Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im .F. Chopina w Żychlinie

   

  Żychlin, ul.Parkowa2

  62-571 Stare Miasto

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im .F. Chopina w Żychlinie

   

  Żychlin, ul.Parkowa2

  62-571 Stare Miasto

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im .F. Chopina w Żychlinie

   

  Żychlin, ul.Parkowa2

  62-571 Stare Miasto

   

  Kinga Łajdecka –

  Studia podyplomowe

  z technologii żywienia

   

  Wyższa Szkoła Handlu i Usług

  w Poznaniu

  26.10.2019 8.45 – 15.55
  27.10.2019 8.45 – 15.55
  16.11.2019 8.00 – 14.40
  17.11.2019 8.00 – 16.40
  23.11.2019 11.30 – 16.40
  24.11.2019 8.45. – 14.40
  7.12.2019 8.45 – 15.55
  8.12.2019 8.45 – 15.55
  14.12.2019 8.00 – 12.15
  15.12.2019 8.00 – 14.40
  18.01.2020 8.00 – 14.40
  19.01.2020 8.00 – 15.55
  25.01.2020 8.45 – 15.55
  26.01.2020 8.45 – 15.55
  15.02.2020 8.45-14.40
  16.02.2020 8.45-14.40
  22.02.2020 8.00-15.55
  23.02.2020 8.45-15.55
  07.03.2020 8.00-15.55
  08.03.2020 8.45-14.40
  21.03.2020 8.45-14.40

  Zajęcia on-line

  22.03.2020 8.45-14.40

  Zajęcia on-line

  29.03.2020 8.45-15.55

  Zajęcia on-line

  18.04.2020 8.45-14.40

  Zajęcia on-line

  25.04.2020 8.45-14.40

  Zajęcia on-line

  26.04.2020 8.45-14.40

  Zajęcia on-line

  16.05.2020 8.00-14.40
  17.05.2020 8.45-15.55
  24.05.2020 8.45-14.40
  06.06.2020 8.45-12.15
  07.06.2020 8.45-12.15
  13.06.2020 8.45-14.40
  14.06.2020 8.45-12.15
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Doradztwo zawodowe

  p. Magdalena Baranek

   

   

   

   

  3.10.2019 15.00 – 15.45
  4.10.2019 14.30 – 16.00
  7.10.2019 15.00 – 16.30
  15.10.2019 15.00 – 16.30
  18.10.2019 14.30 – 15.15
  21.10.2019 15.00 – 15.45
  25.10.2019 15.00 – 16.30
  28.10.2019 15.00 – 15.45
  4.11.2019 15.00 -16.30
  7.11.2019 15.00 – 16.30
  15.11.2019 15.00 – 16.30
  18.11.2019 15.00 – 16.30
  21.11.2019 15.00 – 15.45
  25.11.2019 15.00 – 16.30
  2.12.2019 15.00 – 16.30
  9.12.2019 15.00 – 16.30
  16.12.2019 15.00 – 15.45
  02.01.2020 15.00 – 16.30
  07.01.2020 14.00- 15.30
  09.01.2020 15.00 – 15.45
  13.01.2020 15.00 – 16.30
  16.01.2020 15,00-15,45
  17.01.2020 14.30 – 15.15
  20.01.2020 15.00 – 15.45
  21.01.2020 15.00 – 15.45
  10.02.2020 15.00 -16.30
  13.02.2020 15.00 – 15.45
  14.02.2020 14.30 – 16.00
  17.02.2020 15.00 – 15.45
  20.02.2020 15.00 – 15.45
  21.02.2020 14.30 -15.15
  24.02.2020 15.00 – 16.30
  27.02.2020 15.00 – 15.45
  28.02.2020 14.30 – 15.15
  09.03.2020 15.00 – 16.30
  17.04.2020 15.00 – 15.45
  20.04.2020 15.00 – 15.45
  27.04.2020 15.00 – 15.45
  30.04.2020 16.00 – 18.15 warsztaty
  14.05.2020 16.00 – 18.15

  warsztaty

  21.05.2020 16.00 – 18.15 warsztaty
  5.06.2020 16.00 – 18.15 warsztaty
  10.06.2020 16.00 – 18.15 warsztaty
   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Doradztwo zawodowe p. Urszula Jędrzejewska-Kamińska

  16.10.2019 14.15-  16.30
  17.10.2019 14.15-15.45
  23.10.2019 14.15- 15.45
  6.11.2019 14.00- 16.15
  7.11.2019 14.05-  16.20
  8.11.2019 13.10- 15.25
  14.11.2019 14.05- 14.50
  15.11.2019 13.10- 15.25
  21.11.2019 14.05 – 15.35
  22.11.2019 13.10 – 14.40
  28.11.2019 14.05 – 15.35
  29.11.2019 13.10 – 14.40
  3.12.2019 14.15 – 15.45
  5.12.2019 14.15 – 16.30
  6.12.2019 14.15 – 16.30
  12.12.2019 14.15 – 16.30
  13.12.2019 14.15 – 16.30
  19.12.2019 14.15 – 16.30
  9.01.2020 14.15-16.30
  13.01.2020 14.00- 15.30
  14.01.2020 15.00- 16.30
  16.01.2020 14.15- 15.45
  20.01.2020 14.15-  15.45
  24.01.2020 13.10- 13.55
  12.02.2020 14.00 – 16.15
  13.02.2020 14.00 -16.15
  19.02.2020 14.00 – 16.15
  20.02.2020 14.00 – 16.15
  26.02.2020 14.00 – 16.15
  27.02.2020 14.00 – 16.15
  02.03.2020 08.00 – 08.45
  04.03.2020 08.00 – 08.45
  05.03.2020 14.00 – 16.15

  warsztaty

  10.03.2020 14.00 – 16.15
  11.03.2020 14.00 – 16.15

  warsztaty

  1.04.2020 14.00 – 16.15
  2.04.2020 14.45 – 16.15

   

  3.04.2020 14.00 – 15.30
  6.04.2020 14.00 – 16.15
  7.04.2020 14.00 – 16.15
  8.04.2020 15.30 – 17.45
  15.04.2020 14.00 – 16.15
  16.04.2020 14.00 – 16.15
  20.04.2020 14.00 – 16.15
  21.04.2020 14.00- 15.30
  23.04.2020 14.00 – 16.15

   

  6.05.2020 15.00 – 17.15 warsztaty
  7.05.2020 14.00 – 16.15 warsztaty
  8.05.2020 13.10 – 15.25
  13.05.2020 15.00 – 17.15

  warsztaty

  14.05.2020 15.00 16.15 warsztaty
  15.06.2020 13.10 – 14.40
  19.05.2020 14.00 – 15.30
  20.05.2020 15.00 – 17.15

  warsztaty

  21.05.2020 14.00 – 16.15 warsztaty
  22.05.2020 13.10 – 14.40
  25.05.2020 14.00 – 16.15 warsztaty
  26.05.2020 14.00 – 16.15 warsztaty
   

  Kursy dla nauczycieli

  Kurs HACCAP w gastronomii 4. 11.2019 r. 14.00- 20.00
  5.11.2019 r. 14.00- 20.00
  Kurs barista Od 29.05. do 07.06.2020 r.
  Kurs barmański Od 08.06. do  14.06.2020 r.
  Kurs cukierniczy
  Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im .F. Chopina w Żychlinie

   

  Żychlin, ul.Parkowa2

   62-571 Stare Miasto

   

   

  Monika Izydorczyk

  Studia podyplomowe

  z psychodietetyki

   

  Uniwersytet Przyrodniczy

  we Wrocławiu

  07.03.2020 r. 09.00 -15.15
  08.03.2020 r. 09.00 – 16.00
  04.04.2020 r. 09.00 – 16.15
  05.04.2020 r. 09.00 – 16.15
  18.04.2020 r. 09.00 – 16.15
  19.04.2020 r. 09.00 – 16.15
  09.05.2020r. 09.00 – 16.15
          10.05.2020r. 09.00 – 16.15
          23.05.2020r 09.00 – 16.15
         24.05.2020r 09.00 – 16.15
         20.06.2020r. 09.00 – 16.15
  21.06.2020r. 09.00 – 16.15

  Kursy dla uczniów realizowane w nowych pracowniach Centrum Gastronomicznym

  1 edycja  -2019/2020

  Lp. Nazwa kursu Termin realizacji Liczba uczestników
  1. Barman/kelner 01.06. – 25.06.2020 r. 14
  2. Barista 04.06. – 05.06.2020 r. 14
  3. Cukierniczy 13.06. – 14.06.2020 r. 14
  4. Sommelier 18.06.  – 19.06.2020 r. 14
  5. Aranżacja stołów 20.06. – 21.06.2020 r. 14
  6. Dekorowanie wyrobów cukierniczych 3, 4, 5. 07.2020 15
  7. Serwis specjalny
  8. Carving
  9. Kucharz