• „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI”

  PODSUMOWANIE I EDYCJI PROJEKTU

  Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI”

   

  Projekt „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” skierowany był do uczniów klas Liceum( 1LOP i 2 LO). Jednym z podstawowych działań projektowych było powstanie pracowni fizycznej. Zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów. Doposażenie pracowni uatrakcyjniło ofertę edukacyjną oraz pozwoliło uczniom na naukę w drodze doświadczeń, a nie tylko nauczania wiedzą teoretyczną.

  W wyniku przeprowadzonych zajęć projektowych uczniowie nabyli  doświadczenie zarówno praktyczne jak i teoretyczne, a nauczyciele uzyskali  szereg nowych kwalifikacji i kompetencji w zakresie nauczania. Poprzez doradztwo zawodowe projekt przyczynił  się do rozwoju postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia te uświadomiły uczniom co będzie im towarzyszyć gdy obiorą wymarzoną ścieżkę zawodową.

  Warsztaty geograficzne umożliwiły uczniom zapoznanie się ze środowiskiem geograficznym Regionu Konińskiego. Uczniowie nabyli umiejętność wykorzystywania GIS do własnych celów. Zaznajomili się z podstawowymi prawami geografii społeczno-ekonomicznej, nauczyli się wykorzystywać podstawowe metody badawcze m.in. obserwację terenową, pomiar, ankietę, wywiad.

  W ramach koła zainteresowań z fizyki kształtowano  postawy twórcze, rozwijano pomysłowość w myśleniu i działaniu. Uczniowie planowali  eksperymenty, wykonywali doświadczenia i  wyciągali  wnioski. Wykorzystywali dostępne źródła do zdobywania wiadomości z zakresu literatury i multimediów. Dbali o płynne posługiwanie się terminologią fizyczną, zdobyli określony zasób pojęć i uczyli się posługiwać językiem fizycznym.

  Dzięki zajęciom wyrównawczym z j. angielskiego i z matematyki uczestnicy projektu mogli wyrównać  zaległości i braki w wiadomościach , mieli możliwość powtórzenia i utrwalenia wiedzy przekazywanej na lekcjach oraz skorzystania z indywidualnej formy pomocy nauczyciela. Dzięki tym zajęciom osiągnęli  lepsze wyniki w nauce , podnieśli poziom samooceny, zwiększyli  wiarę we własne siły.

  Wsparciem w ramach projektu objęci byli  także uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia te nauczyły uczestników umiejętności aktywnego słuchania,  podejmowania współpracy, lepszego kontrolowania trudnych emocji oraz  wyrażania swojego zdania w sposób asertywny. Uczniowie udoskonalili umiejętność radzenia sobie ze stresem, wzmocnili poczucie własnej wartości oraz motywację do pracy. Podczas doradztwa indywidualnego uczniowie rozwiązywali testy określające ich osobowość, predyspozycje zawodowe, zdolności komunikacyjne i organizacyjne, zainteresowania i skłonności. Przeprowadzony został test pozwalający dokonać samooceny. Założona została teczka zawodowa. Na warsztatach uczniowie poznali jakie zasady obowiązują przy konstruowaniu CV oraz listu motywacyjnego, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Rozwijali podstawowe umiejętności interpersonalne, poznawali tajemnice rynku pracy.

   

   

  Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI

  Okres realizacji: od 25 marca 2019 r. do 30 czerwca 2021 roku

  Wartość projektu: 570.786,45 zł, w tym dofinansowanie 542.247,12 zł

  Liczba osób objęta projektem: 237 osób

  Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa: Powiat Koniński – Partner wiodący, Miasto Konin – Partner
  Skierowany jest do uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego – Partnera wiodącego – Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie oraz  Partnera – Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie, Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

  Cel i przedmiot projektu: kompleksowe wsparcie obejmujące podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami, a także nauczycieli poprzez:
  – organizację zajęć wyrównawczych i rozwijających kompetencje kluczowe u 192 uczniów,
  – doposażenie 4 szkół w pracownie przyrodnicze do przeprowadzenia doświadczeń i eksperymentów,
  – wsparcie indywidualne uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych i wyposażenie szkół w specjalistyczny sprzęt,
  – wsparcie 45 nauczycieli w formie studiów podyplomowych i szkoleń,
  – doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 163 uczniów.

  Koordynator ZSEU:   Ewa Wallis

  Zatwierdzone  regulaminy rekrutacji nauczycieli i uczniów do projektu „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju ucznia z K OSI” :
  Link do rekrutacji uczniów
  Link do rekrutacji nauczycieli
  1. Zapytanie ofertowe  z załącznikami – sprzęt komputerowy i audiowizualny:

  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego- wzór umowy

  Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

  Załącznik nr 4  do zapytania ofertowego-wzór oferty

  Zapytanie ofertowe- sprzęt komputerowy i audiowizualny

  2. Zapytanie ofertowe z załącznikami -pomoce dydaktyczne:

  Załącznik nr 1 zapytanie ofertowe na pomoce dydaktyczne

  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego-Umowa-wzór

  Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

  Załącznik nr 4 -oferta wzór

  Zapytanie ofertowe – pomoce dydaktyczne

  3. Zapytanie ofertowe z załącznikami – farby

  zał. 2 wzór oferty

  Załącznik 1 do zapytania ofert.

  Zapytanie ofertowe farby

  4. Zapytanie ofertowe z załącznikami -drzwi

  Oferta drzwi-wzór -zał. 2

  Załącznik 1 do zapyt. ofert.

  Zapytanie ofertowe drzwi

  5. Zapytanie ofertowe z załącznikami- stoliki uczniowskie i krzesła

  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wzór umowy

  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

  Załącznik nr 3 do zapytania  ofertowego-wzór oferty

  Zapytanie ofertowe- stoliki i krzesła

  6. Zapytanie ofertowe z załącznikami- stół demonstracyjny

  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego -umowa-wzór

  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

  Załącznik nr 3 – wzór oferty

  Zapytanie ofertowe – stół demonstracyjny

   

  Harmonogram wsparcia  w ramach projektu „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI”

  II EDYCJA PROJEKTU 2020/2021


  Nazwa i adres szkoły

  Nazwa rodzaju wsparcia

  Data

  Godziny wsparcia
   

   

  Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
  im .F. Chopina
  w Żychlinie

  Żychlin, ul.Parkowa2

   62-571 Stare Miasto

   

  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 18.01.2021r.

  25.01.2021r.

  01.02.2021r.

  08.02.2021r.

  15.02.2021r.

  22.02.2021r.

  01.03.2021r.

  08.03.2021r.

  15.03.2021r.

  22.03.2021r.

  12.04.2021r.

  19.04.2021r.

  26.04.2021r.

   

  14.10 – 15.40(2h)

  14.10 – 15.40(2h)

  14.10 – 14.55

  14.10 – 14.55

  14.10 – 14.55

  14.10 – 14.55

  14.10 – 14.55

  14.10 – 14.55

  14.10 – 14.55

  14.10 – 14.55

  14.10 – 14.55

  14.10 – 14.55

  14.10 – 15.40(2h)

  Zajęcia socjoterapeutyczne 22.01.2021r.

  28.01.2021r.

  05.02.2021r.

  12.02.2021r.

  19.02.2021r.

  24.02.2021r.

  05.03.2021r.

  12.03.2021r.

  19.03.2021r.

  09.04.2021r.

  16.04.2021r.

  23.04.2021r.

   

  16.25-17.55(2h)

  16.25-17.55(2h)

  15.40-16.25

  15.40-16.25

  15.40-16.25

  16.45-17.30

  15.40-16.25

  15.40-16.25

  16.25-17.55

  15.40-16.25

  15.40-16.25

  16.25-17.55

  Zajęcia psychoedukacyjne 22.01.2021r.

  28.01.2021r.

  05.02.2021r.

  12.02.2021r.

  19.02.2021r.

  24.02.2021r.

  05.03.2021r.

  12.03.2021r.

  19.03.2021r.

  09.04.2021r.

  16.04.2021r.

  23.04.2021r.

  14.55-16.25(2h)

  14.55-16.25(2h)

  14.55-15.40

  14.55-15.40

  14.55-15.40

  16.00-16.45

  14.55-15.40

  14.55-15.40

  14.55-16.25

  14.55-15.40

  14.55-15.40

  14.55-16.25

   

   

  Koło zainteresowań

  z fizyki

  25.01.2021r.

  26.01.2021r.

  04.02.2021r.

  09.02.2021r.

  16.02.2021r.

  23.02.2021r.

  02.03.2021r.

  09.03.2021r.

  16.03.2021r.

  23.03.2021r.

  13.04.2021r.

  20.04.2021r.

   

  15.40-17.10(2h)

  15.15-16.45(2h)

  16.00-16.45

  15.00-15.45

  15.00-15.45

  15.00-15.45

  15.00-15.45

  15.00-15.45

  15.00-15.45

  15.00-15.45

  15.15-16.45(2h)

  15.15-16.45(2h)

   

  Warsztaty naukowe z geografii

   

  20.01.2021r.

  27.01.2021r.

  03.02.2021r.

  10.02.2021r.

  17.02.2021r.

  24.02.2021r.

  03.03.2021r.

  10.03.2021r.

  17.03.2021r.

  07.04.2021r.

  14.04.2021r.

  21.04.2021r.

  14.55-16.25(2h)

  14.55-16.25(2h)

  14.55-15.40

  14.55-15.40

  14.55-15.40

  14.55-15.40

  14.55-15.40

  14.55-15.40

  14.55-16.25

  14.55-15.40

  14.55-15.40

  14.55-16.25

   

  Zajęcia wyrównawcze z matematyki 18.01.2021r.

  25.01.2021r.

  01.02.2021r.

  08.02.2021r.

  15.02.2021r.

  22.02.2021r.

  01.03.2021r.

  08.03.2021r.

  15.03.2021r.

  22.03.2021r.

  12.04.2021r.

  19.04.2021r.

  14.00 –15.30

  14.00 – 15.30

  14.00 – 14.45

  14.30 – 15.15

  14.30 – 15.15

  14.30 – 15.15

  14.30 – 15.15

  14.30 – 15.15

  14.30 – 15.15

  14.30 – 15.15

  14.00 – 15.30

  14.00 – 15.30

  Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego 22.01.2021r.

  26.01.2021r.

  02.02.2021r.

  09.02.2021r.

  16.02.2021r.

  23.02.2021r.

  02.03.2021r.

  09.03.2021r.

  16.03.2021r.

  23.03.2021r.

  15.04.2021r.

  22.04.2021r.

   

  13.25-14.55(2h)

  13.45-15.15(2h)

  14.00-14.45

  14.00-14.45

  14.00-14.45

  14.00-14.45

  14.00-14.45

  14.00-14.45

  13.45-14.30

  13.45-14.30

  16.00-17.30(2h)

  16.00-17.30(2h)

   

  Doradztwo zawodowe 25.01.2021r.

  01.02.2021r.

  08.02.2021r.

  15.02.2021r.

  22.02.2021r.

  01.03.2021r.

  08.03.2021r.

  15.03.2021r.

  22.03.2021r.

  22.03.2021r.

  12.04.2021r.

  12.04.2021r.

  19.04.2021r.

  19.04.2021r.

   

  18.00 – 19.30

  15.00 – 16.30

  15.00 – 16.30

  16.45– 18.15

  15.00– 16.30

  16.45 – 18.15

  15.00 – 16.30

  15.00 – 16.30

  15.00 – 16.30

  16.45 – 18.15

  15.00 – 16.30

  16.45 – 17.30

  15.00 – 16.30

  16.45 – 17.30


  Harmonogram wsparcia kwiecien-zdalnie

   


  Nazwa i adres szkoły

  Nazwa rodzaju wsparcia

  Data

  Godziny wsparcia
  Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych

  im .F. Chopina

  w Żychlinie

   

  Żychlin, ul.Parkowa2

   62-571 Stare Miasto

   

  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 20.04.20

  27.04.20

  14.00 – 15.30

  14.00 – 15.30

   

  Zajęcia socjoterapeutyczne 03.04.2020r.

  17.04.2020r.

  24.04.2020r.

   

   

  14.00-15.30

  14.00-14.45

  14.00-14.45

   

   

  Zajęcia psychoedukacyjne 03.04.2020r.

  17.04.2020r.

  24.04.2020r.

   

   

  15.30-17.00

  14.45-15.30

  14.45-15.30

   

   

  Koło zainteresowań

  z fizyki

  08.04.2020r.

  15.04.2020r.

  22.04.2020r.

  13.10-14.40

  13.10-13.55

  13.10-13.55

  Warsztaty naukowe z geografii

   

  01.04.2020r.

  08.04.2020r.

  15.04.2020r.

  22.04.2020r.

  14.00-14.45

  14.45-15.30

  14.00-14.45

  14.00-14.45

   

  Zajęcia wyrównawcze z matematyki 03.04.2020r.

  06.04.2020r.

  17.04.2020r.

  24.04.2020r.

  8.00-8.45

  14.00-14.45

  8.00-8.45

  8.00-8.45

   

   

   

   

   

  Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego 16.04.2020r.

  23.04.2020r.

  29.04.2020r.

  30.04.2020r.

  14.00-14.45

  14.00-14.45

  14.45-15.30

  14.00-14.45

   

   

   

  Harm. wsp. kwiecien-zdalnie Doradztwo


  Nazwa i adres szkoły

  Nazwa rodzaju wsparcia

  Data

  Godziny wsparcia
  Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych

  im .F. Chopina

  w Żychlinie

   

  Żychlin, ul.Parkowa2

   62-571 Stare Miasto

   

  Doradztwo zawodowe 20.04.2020r.

  21.04.2020 r.

  20.04.2020r.

  27.04.2020r.

  28.04.2020r.

  29.04.2020r.

   

  15.30 – 17.00

  15.00 – 16.30

  15.00 – 16.30

  15.30 – 17.00

  15.00 – 16.30

  15.30-17.00