• „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI”

  Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI

  Okres realizacji: od 25 marca 2019 r. do 30 czerwca 2021 roku

  Wartość projektu: 570.786,45 zł, w tym dofinansowanie 542.247,12 zł

  Liczba osób objęta projektem: 237 osób

  Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa: Powiat Koniński – Partner wiodący, Miasto Konin – Partner
  Skierowany jest do uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego – Partnera wiodącego – Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie oraz  Partnera – Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie, Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

  Cel i przedmiot projektu: kompleksowe wsparcie obejmujące podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami, a także nauczycieli poprzez:
  – organizację zajęć wyrównawczych i rozwijających kompetencje kluczowe u 192 uczniów,
  – doposażenie 4 szkół w pracownie przyrodnicze do przeprowadzenia doświadczeń i eksperymentów,
  – wsparcie indywidualne uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych i wyposażenie szkół w specjalistyczny sprzęt,
  – wsparcie 45 nauczycieli w formie studiów podyplomowych i szkoleń,
  – doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 163 uczniów.

  Koordynator ZSEU:   Ewa Wallis

  Zatwierdzone  regulaminy rekrutacji nauczycieli i uczniów do projektu „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju ucznia z K OSI” :
  Link do rekrutacji uczniów
  Link do rekrutacji nauczycieli
  1. Zapytanie ofertowe  z załącznikami – sprzęt komputerowy i audiowizualny:

  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego- wzór umowy

  Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

  Załącznik nr 4  do zapytania ofertowego-wzór oferty

  Zapytanie ofertowe- sprzęt komputerowy i audiowizualny

  2. Zapytanie ofertowe z załącznikami -pomoce dydaktyczne:

  Załącznik nr 1 zapytanie ofertowe na pomoce dydaktyczne

  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego-Umowa-wzór

  Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

  Załącznik nr 4 -oferta wzór

  Zapytanie ofertowe – pomoce dydaktyczne

  3. Zapytanie ofertowe z załącznikami – farby

  zał. 2 wzór oferty

  Załącznik 1 do zapytania ofert.

  Zapytanie ofertowe farby

  4. Zapytanie ofertowe z załącznikami -drzwi

  Oferta drzwi-wzór -zał. 2

  Załącznik 1 do zapyt. ofert.

  Zapytanie ofertowe drzwi

  5. Zapytanie ofertowe z załącznikami- stoliki uczniowskie i krzesła

  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wzór umowy

  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

  Załącznik nr 3 do zapytania  ofertowego-wzór oferty

  Zapytanie ofertowe- stoliki i krzesła

  6. Zapytanie ofertowe z załącznikami- stół demonstracyjny

  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego -umowa-wzór

  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

  Załącznik nr 3 – wzór oferty

  Zapytanie ofertowe – stół demonstracyjny

   

  7. Harmonogram wsparcia  w ramach projektu „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI”


  Nazwa i adres szkoły

  Nazwa rodzaju wsparcia

  Data

  Godziny wsparcia
  Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych

  im .F. Chopina

  w Żychlinie

   

  Żychlin, ul.Parkowa2

   62-571 Stare Miasto

   

  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 10.02.2020r.

  17.02.2020r.

  24.02.2020r.

  05.03.2020r.

  09.03.2020r.

  26.03.2020r.

  30.03.2020r.

  06.04.2020r.

  20.04.2020r.

  27.04.2020r.

  14.10 – 15.40

  14.10 – 14.55

  14.10 – 14.55

  15.30 – 16.15

  14.10 – 14.55

  14.10 – 14.55

  14.10 – 14.55

  14.10 – 14.55

  14.10 – 15.40

  14.10 – 14.55

  Zajęcia socjoterapeutyczne 14.02.2020r.

  21.02.2020r.

  28.02.2020r.

  06.03.2020r.

  07.03.2020r.

  27.03.2020r.

  03.04.2020r.

  17.04.2020r.

  24.04.2020r.

   

   

  15.00-16.30

  15.00-15.45

  15.00-15.45

  15.00-15.45

  8.00  – 9.30

  15.00-15.45

  15.00-16.30

  15.00-15.45

  15.00-15.45

   

   

  Zajęcia psychoedukacyjne 14.02.2020r.

  21.02.2020r.

  28.02.2020r.

  06.03.2020r.

  7.03.2020r.

  27.03.2020r.

  03.04.2020r.

  17.04.2020r.

  24.04.2020r.

   

   

  16.35-17.20

  15.45-17.15

  15.45-16.30

  15.45-16.30

  9.35- 11.05

  15.45-16.30

  16.30-18.00

  15.45-16.30

  15.45-16.30

   

   

  Koło zainteresowań

  z fizyki

  12.02.2020r.

  19.02.2020r.

  26.02.2020r.

  04.03.2020r.

  11.03.2020r.

  01.04.2020r.

  08.04.2020r.

  15.04.2020r.

  22.04.2020r.

  13.10-14.40

  13.10-13.55

  13.10-13.55

  13.10-14.40

  13.10-14.40

  13.10-13.55

  13.10-13.55

  13.10-13.55

  13.10-13.55

  Warsztaty naukowe z geografii

   

  12.02.2020r.

  19.02.2020r.

  26.02.2020r.

  04.03.2020r.

  10.03.2020r.

   

  01.04.2020r.

  08.04.2020r.

  15.04.2020r.

  22.04.2020r.

  14.45-16.15

  14.00-14.45

  14.00-14.45

  14.45-16.15

  14.00-15.30

   

  14.00-14.45

  14.00-14.45

  14.00-14.45

  14.00-14.45

   

  Zajęcia wyrównawcze z matematyki 10.02.2020r.

  14.02.2020r.

  21.02.2020r.

  28.02.2020r.

  02.03.2020r.

  09.03.2020r.

  03.04.2020r.

  06.04.2020r.

  17.04.2020r.

  24.04.2020r.

  15.45-16.30

  8.00-8.45

  8.00-8.45

  8.00-8.45

  15.00-16.30

  15.00-16.30

  8.00-8.45

  14.00-14.45

  8.00-8.45

  8.00-8.45

   

   

   

   

  Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego 13.02.2020r.

  20.02.2020r.

  27.02.2020r.

  05.03.2020r.

  11.03.2020r.

  02.04.2020r.

  16.04.2020r.

  23.04.2020r.

  30.04.2020r

   

  14.00-15.30

  14.00-14.45

  14.00-14.45

  14.00-15.30

  14.45-16.15

  14.00-14.45

  14.00-14.45

  14.00-14.45

  14.00-14.45

   

  Doradztwo zawodowe 03.03.2020 r.

  04.03.2020 r.

  09.03.2020 r.

  11.03.2020 r.

  30.03.2020 r.

  31.03.2020r.

  06.04.2020r.

  07.04.2020 r.

  20.04.2020r.

  21.04.2020r.

  27.04.2020r.

  14.00 – 16.15

  08.00 – 08.45

  15.00 – 16.30

  08:00 -08:45

  15.00 – 16.30

  14.00 – 14.45

  15.00 – 16.30

  14.00 – 15.30

  15.45 – 16.30

  14.00 – 15.30

  15.00 – 16.30


  Nazwa i adres szkoły

  Nazwa rodzaju wsparcia

  Data

  Godziny wsparcia
  Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych

  im .F. Chopina

  w Żychlinie

   

  Żychlin, ul.Parkowa2

   62-571 Stare Miasto

   

  Zajęcia wyrównawcze z matematyki 07.01.2020r. 15.00-16.30 (2h)
  Koło zainteresowań

  z fizyki

  08.01.2020r. 13.10-14.40 (2h)
  Warsztaty naukowe z geografii

   

  08.01.2020r. 14.45-15.30 (1h)
  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 9.01.2020r. 16.35 – 18.05 (2h)

   

  Zajęcia psychoedukacyjne 10.01.2020r.

   

  8.00 – 9.30 (2h)

   

  Zajęcia socjoterapeutyczne 10.01.2020r.

   

  9.30 – 11.00 (2h)

   

  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 13.01.2020r. 14.10 – 14.55 (1h)
  Doradztwo zawodowe 13.01.2020r. 15.00 – 16.30  (2h)
  Doradztwo zawodowe 14.01.2020r 15.00 – 16.30  (2h)
  Zajęcia wyrównawcze z matematyki 14.01.2020r. 8.00-8.45(1h)
  Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego 9.01.2020r. 14.10-15.45(2h)
  Koło zainteresowań

  z fizyki

  15.01.2020r. 13.10-13.55 (1h)
  Warsztaty naukowe z geografii

   

  15.01.2020r. 14.00-15.30 (2h)
  Zajęcia psychoedukacyjne 17.01.2020r.

   

  13.05 – 13.50 (1h)

   

  Zajęcia socjoterapeutyczne 17.01.2020r.

   

  13.50 – 14.35 (1h)

   

  Zajęcia psychoedukacyjne 20.01.2020r. 13.10-13.55(1h)
  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 20.01.2020r. 14.10 – 14.55 (1h)
  Zajęcia socjoterapeutyczne 20.01.2020r. 13.55-14.40(1h)
  Doradztwo zawodowe 20.01.2020r. 15.00 – 16.30  (2h)
  Zajęcia wyrównawcze z matematyki 21.01.2020r. 8.00-8.45(1h)
  Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego 16.01.2020r. 14.10-15.45(2h)
  Koło zainteresowań

  z fizyki

  22.01.2020r. 13.10-13.55 (1h)
  Warsztaty naukowe z geografii

   

  22.01.2020r. 14.00-14.45(1h)
  Doradztwo zawodowe 22.01.2020r. 15.00 – 16.30  (2h)
  Zajęcia psychoedukacyjne 25.01.2020r. 8.00 – 8.45 (1h)
  Zajęcia socjoterapeutyczne 25.01.2020r. 8.45 – 9.30 (1h)