• „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI”

  Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI

  Okres realizacji: od 25 marca 2019 r. do 30 czerwca 2021 roku

  Wartość projektu: 570.786,45 zł, w tym dofinansowanie 542.247,12 zł

  Liczba osób objęta projektem: 237 osób

  Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa: Powiat Koniński – Partner wiodący, Miasto Konin – Partner
  Skierowany jest do uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego – Partnera wiodącego – Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie oraz  Partnera – Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie, Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

  Cel i przedmiot projektu: kompleksowe wsparcie obejmujące podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami, a także nauczycieli poprzez:
  – organizację zajęć wyrównawczych i rozwijających kompetencje kluczowe u 192 uczniów,
  – doposażenie 4 szkół w pracownie przyrodnicze do przeprowadzenia doświadczeń i eksperymentów,
  – wsparcie indywidualne uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych i wyposażenie szkół w specjalistyczny sprzęt,
  – wsparcie 45 nauczycieli w formie studiów podyplomowych i szkoleń,
  – doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 163 uczniów.

  Koordynator ZSEU:   Ewa Wallis

  Zatwierdzone  regulaminy rekrutacji nauczycieli i uczniów do projektu „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju ucznia z K OSI” :
  Link do rekrutacji uczniów
  Link do rekrutacji nauczycieli
  1. Zapytanie ofertowe  z załącznikami – sprzęt komputerowy i audiowizualny:

  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego- wzór umowy

  Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

  Załącznik nr 4  do zapytania ofertowego-wzór oferty

  Zapytanie ofertowe- sprzęt komputerowy i audiowizualny

  2. Zapytanie ofertowe z załącznikami -pomoce dydaktyczne:

  Załącznik nr 1 zapytanie ofertowe na pomoce dydaktyczne

  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego-Umowa-wzór

  Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

  Załącznik nr 4 -oferta wzór

  Zapytanie ofertowe – pomoce dydaktyczne

  3. Zapytanie ofertowe z załącznikami – farby

  zał. 2 wzór oferty

  Załącznik 1 do zapytania ofert.

  Zapytanie ofertowe farby

  4. Zapytanie ofertowe z załącznikami -drzwi

  Oferta drzwi-wzór -zał. 2

  Załącznik 1 do zapyt. ofert.

  Zapytanie ofertowe drzwi

  5. Zapytanie ofertowe z załącznikami- stoliki uczniowskie i krzesła

  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wzór umowy

  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

  Załącznik nr 3 do zapytania  ofertowego-wzór oferty

  Zapytanie ofertowe- stoliki i krzesła

  6. Zapytanie ofertowe z załącznikami- stół demonstracyjny

  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego -umowa-wzór

  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

  Załącznik nr 3 – wzór oferty

  Zapytanie ofertowe – stół demonstracyjny