• Unia Europejska – projekty

  „Doposażenie szkół prowadzonych przez Powiat Koniński w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym”

   

  Głównym celem projektu jest wsparcie 5 typów szkół mających siedzibę na terenie powiatu konińskiego, prowadzonych przez Powiat Koniński, w zakresie zakupu 30 laptopów z oprogramowaniem, niezbędnych do prowadzenia edukacji w formie zdalnej, której wprowadzenie jest skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19.

   

  Kieruj się na wiedzę – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”

   

  Głównym celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji przez 52 uczniów poprzez udział w stażach, kursach i doradztwie edukacyjno-zawodowym, uzupełnienie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji 4 nauczycieli i doposażenie 2 pracowni w ZSEU w Żychlinie.

   

  Unia Europejska – Kadry przyszłości

  Partnerzy projektu: Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

   

  Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI

  Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa: Powiat Koniński – Partner wiodący, Miasto Konin – Partner
  Skierowany jest do uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego – Partnera wiodącego – Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie oraz  Partnera – Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie, Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie.

   

  Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie

  Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie poprzez kompleksową modernizację energetyczną.

  Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

  • ograniczenie emisji zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery,
  • zmniejszenie strat ciepła poprzez zwiększenie oporu cieplnego przegród budowlanych,
  • zwiększenie efektywności ekonomicznej systemu zasilania obiektów w energię,
  • zwiększenie efektywności energetycznej systemu centralnego ogrzewania poprzez wymianę źródła ciepła.

  Projekt „Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”

  Cel Projektu: poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do skutecznego wejścia na rynek pracy 70 uczniów (44K i 26M) oraz uzupełnienie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji 6 nauczycieli w okresie do 30.09.2021r.

  Partnerzy Projektu: Powiat Koniński z siedzibą w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin w partnerstwie z Zespołem Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie, ul. Parkowa 2, 62-571 Stare Miasto.