• Unia Europejska – projekty

  Unia Europejska – Kadry przyszłości

  Partnerzy projektu: Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

   

  Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI

  Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa: Powiat Koniński – Partner wiodący, Miasto Konin – Partner
  Skierowany jest do uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego – Partnera wiodącego – Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie oraz  Partnera – Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie, Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

   

  Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie

  Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie poprzez kompleksową modernizację energetyczną.

  Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

  • ograniczenie emisji zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery,
  • zmniejszenie strat ciepła poprzez zwiększenie oporu cieplnego przegród budowlanych,
  • zwiększenie efektywności ekonomicznej systemu zasilania obiektów w energię,
  • zwiększenie efektywności energetycznej systemu centralnego ogrzewania poprzez wymianę źródła ciepła.