• Erasmus +

  Bilet do przyszłości w karierze zawodowej

   O programie Erasmus+

  Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

  Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w Programie w zakresie efektywnego wykorzystania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei kształcenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją.

  Erasmus +, to projekt, który będzie realizowany w ZSEU od 2019 r. do 2020 roku. Na realizację projektu „ Bilet do przyszłości w karierze zawodowej” pozyskano ponad 149 tys. euro. Środki te zostaną przeznaczone na staże 54 uczniów technikum w Hiszpanii.
  W ramach projektu zaplanowane są trzy grupy uczniów, które odbędą 4 – tygodniowe staże zgodnie z kierunkiem kształcenia w zakładach w Sewilli.  Pierwszy z nich odbędzie się w terminie od 7.07 do 03.08. 2019 r. Udział w nim wezmą uczniowie kas technikum żywienia i usług gastronomicznych, hotelarstwa i organizacji reklamy. Drugą grupę, w terminie  od 29.09 do 26.10. 2019 r., stanowić będą uczniowie technikum żywienia oraz spedycji. W trzeciej grupie udział weźmie młodzież z technikum reklamy i spedycji, w terminie od 2.02 do 29.02. 2020 r. Przed wyjazdem uczniowie wezmą udział w zajęciach z języka angielskiego (15 godz.), przygotowania kulturowego, mentalnego, geograficzno – historycznego, etyki zawodu (po 10 godz.). Przez skype odbędzie się autoprezentacja uczestników, kurs języka hiszpańskiego, zajęcia z kultury, tradycji Hiszpanii oraz kurs języka branżowego. Uczniowie mają ze środków unijnych opłaconą podróż, dodatkowe ubezpieczenie na czas pobytu, zakwaterowanie, wyżywienie, program kulturowy oraz możliwość odbycia stażu w profesjonalnych  zakładach, adekwatnych do każdego zawodu. Dzięki projektowi uczniowie naszego Zespołu będą mieli szansę  pogłębić wiedzę i umiejętności zawodowe, zdobyć nowe doświadczenia, zwiększyć swoje  kompetencje na europejskim rynku pracy, poćwiczyć komunikację w językach obcych, a także skonfrontować się z nowym, zagranicznym środowiskiem.

   Lista osób zakwalifikowanych na wyjazd do Hiszpanii 

  GRUPA 3 

  GRUPA 2

  GRUPA 1

  INFORMACJE

  Uwaga  GRUPA 3 wyjeżdżająca do Hiszpanii!!  ATENCION!!!!

  W dniach 16,17,18.12. 2019 r. o godz. 10.45   w sali 103 będą  się odbywały  rozmowy na Skypie z  koordynatorem

  z euroMind z Hiszpanii (wg. ustalonego harmonogramu). Obecność obowiązkowa.

  Uwaga GRUPA 1 wyjeżdżająca do Hiszpanii

  W dniu 2.07. 2019 r. o godz. 10.00  (wtorek) w sali 103 odbędzie się spotkanie celem uzupełnienia dokumentacji

  i wypełnienia karty pokładowej. Obecność obowiązkowa.

  Uwaga  GRUPA 2 wyjeżdżająca do Hiszpanii!!  ATENCION!!!!

  W dniu 19.06. 2019 r. o godz. 10.45  (po zakończeniu roku szkolnego) w sali 103 odbędzie się rozmowa na Skypie

  z  koordynatorem z euroMind z Hiszpanii. Obecność obowiązkowa.

   Uwaga   GRUPA 1 wyjeżdżająca do Hiszpanii !!!

  Rozmowa uczniów zakwalifikowanych na staż do Hiszpanii (grupa 1) z pracownikami EURO MIND odbędzie się 24.04.2019 r. godz. 11.00 w sali 103.

  Do rozmowy należy się przygotować:

  1. Autoprezentacja
  2. Mocne i słabe strony
  3. Oczekiwania

  Regulamin rekrutacji uczniów

  Informacje o partnerze

  Zakwaterowanie  Nervion

  Zakwaterowanie Cerro