• Erasmus +

  Uwaga grupa I wyjeżdżająca do Hiszpanii

  W dniu 2.07. 2019 r. o godz. 10.00  (wtorek) w sali 103 odbędzie się spotkanie celem uzupełnienia dokumentacji i wypełnienia karty pokładowej. Obecność obowiązkowa.

   

  Uwaga grupa II wyjeżdżająca do Hiszpanii!!  ATENCION!!!!

  W dniu 19.06. 2019 r. o godz. 10.45  (po zakończeniu roku szkolnego) w sali 103 odbędzie się rozmowa na Skypie z  koordynatorem z euroMind z Hiszpanii. Obecność obowiązkowa.

  Lista uczniów zakwalifikowanych na staż do Hiszpanii w terminie 29.09. – 26.10. 2019 r.

  Grupa 2

  Lp. NAME  (Imię) SURNAME (Nazwisko)
  1. Anna Dybowska
  2. Sylwia Cegielska
  3. Milena Jankowska
  4. Katarzyna Lewandowska
  5. Szymon Maciejewski
  6. Weronika Nachowiak
  7. Nicole Raźna
  8. Magdalena Rejer
  9. Jan Robak
  10. Marta Stryjska
  11. Klaudia Szplet
  12. Natalia Zajączkowska
  13. Iwona Nowak
  14. Natalia Pilarczyk
  15. Klaudia Rutkowska
  16. Daria Szczerbiak
  17. Elwira Zajdel
  18. Nikola Maciejewska
  rezerwa
  Kacper

  Szatkowski

  Uwaga  grupa 1 wyjeżdżająca do Hiszpanii !!!

  Rozmowa uczniów zakwalifikowanych na staż do Hiszpanii (grupa 1) z pracownikami EURO MIND odbędzie się 24.04.2019 r. godz. 11.00 w sali 103.

  Do rozmowy należy się przygotować:

  1. Autoprezentacja
  2. Mocne i słabe strony
  3. Oczekiwania

  Lista uczniów zakwalifikowanych na staż do Hiszpanii

  w terminie 07.07. – 03.08. 2019 r.

  Lp.

  NAME  (Imię)

  SURNAME (Nazwisko)

  1. Michalina Banaszak
  2. Nikola Bącler
  3. Sandra Bilicka
  4. Katarzyna Jagodzińska
  5. Dominik Jezierski
  6. Antoni Kwiatkowski
  7. Karolina Mądrowska
  8. Wiktoria Przybył
  9. Sebastian Serafiński
  10. Krystian Walczak
  11. Agata Wieczorkiewicz
  12. Natalia Golon
  13. Sylwia Gryniewska
  14. Wiktoria Kaczmarek
  15. Laura Olejnik
  16. Magdalena Stanisławska
  17. Julia Staniszewska
  18. Sylwia Dybowska

  Erasmus +, to projekt, który będzie realizowany w ZSEU od 2019 r. do 2020 roku. Na realizację projektu „ Bilet do przyszłości w karierze zawodowej” pozyskano ponad 149 tys. euro. Środki te zostaną przeznaczone na staże 54 uczniów technikum w Hiszpanii.
  W ramach projektu zaplanowane są trzy grupy uczniów, które odbędą 4 – tygodniowe staże zgodnie z kierunkiem kształcenia w zakładach w Sewilli.  Pierwszy z nich odbędzie się w terminie od 7.07 do 03.08. 2019 r. Udział w nim wezmą uczniowie kas technikum żywienia i usług gastronomicznych, hotelarstwa i organizacji reklamy. Drugą grupę,
  w terminie  od 29.09 do 26.10. 2019 r., stanowić będą uczniowie technikum żywienia
  oraz spedycji. W trzeciej grupie udział weźmie młodzież z technikum reklamy i spedycji, w terminie od 2.02 do 29.02. 2020 r. Przed wyjazdem uczniowie wezmą udział w zajęciach z języka angielskiego (15 godz.), przygotowania kulturowego, mentalnego, geograficzno – historycznego, etyki zawodu (po 10 godz.). Przez skype odbędzie się autoprezentacja uczestników, kurs języka hiszpańskiego, zajęcia z kultury, tradycji Hiszpanii oraz kurs języka branżowego. Uczniowie mają ze środków unijnych opłaconą podróż, dodatkowe ubezpieczenie na czas pobytu, zakwaterowanie, wyżywienie, program kulturowy oraz możliwość odbycia stażu w profesjonalnych  zakładach, adekwatnych do każdego zawodu.                                                                                                      Dzięki projektowi uczniowie naszego Zespołu będą mieli szansę  pogłębić wiedzę
  i umiejętności zawodowe, zdobyć nowe doświadczenia, zwiększyć swoje  kompetencje na europejskim rynku pracy, poćwiczyć komunikację w językach obcych, a także skonfrontować się z nowym, zagranicznym środowiskiem.

   O programie Erasmus+

  Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

  Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w Programie w zakresie efektywnego wykorzystania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei kształcenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją.