• Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

  Spis treści:

   

  Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji

  egzaminu maturalnego

  w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych 

  Fryderyka Chopina w Żychlinie

  w roku szkolnym  2018/2019

  I Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

  II Zasady obiegu informacji

  III Przygotowanie i organizacja części ustnej egzaminu maturalnego

  IV Przygotowanie i organizacja części pisemnej egzaminu maturalnego

  V Harmonogram egzaminu maturalnego

  VI Sposoby wyrażania wyników

  VII Warunki zdania egzaminu maturalnego