• Internat

   

  Internat Zespołu Szkół

  Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie

   

  Plik do pobrania poniżej:

  1. PODANIE – INTERNAT

  2.NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA INTERNATU 2021 do 2022

  3.Karta informacyjna wychowanka internatu na stronę

  płatność za internat wrzesień 2021

  5. Internat – lista zakwalifikowanych 2021/2022

  6. Wniosek-o-refundację-dojazdów-20192020

  7. DEKLARACJA RODZICA

   

  Internat przy ZSE-U w Żychlinie jest placówką koedukacyjną, zapewniającą całodobową opiekę wychowawczą. Dysponuje on bazą noclegową dla 106 uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

  Wychowankowie Internatu mieszkają w pokojach jedno, dwu, trzy i cztero – osobowych. Mają do dyspozycji sieć Wifi działającą na terenie całego Internatu. W Internacie znajduje się świetlica wyposażona w sprzęt audio-video oraz kuchnia i pokój odwiedzin.

  Młodzież mieszkająca w internacie korzysta z całodziennego wyżywienia (śniadania I i II, obiad (dwudaniowy) i kolacja).

  Placówka nasza stwarza przyjazną i ciepłą atmosferę oraz możliwość rozwijania własnej osobowości i zainteresowań. Wychowawcy starają się kształtować umiejętności i  przekazywać niezbędną wiedzę do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości poprzez wprowadzanie aktywnych formy pracy. Wychowankowie mają  możliwość realizacji i spełniania swoich pasji w różnych dziedzinach. Samorząd Internatu organizuje imprezy i tradycyjne uroczystości internackie wg swojego planu pracy (np. Dzień Chłopca, Andrzejki, Wigilia, Pożegnanie Maturzystów, Ogniska z pieczeniem kiełbasek, zabawy turnieje, noce filmożerców itp.)

  Internat współpracuje ze środowiskiem lokalnym i jest otwarty na zmiany w dążeniu do ciągłego poszerzania oraz doskonalenia swojej oferty.