• Opłata za egzamin

    Wpłatę za egzamin z kwalifikacji RL.03 należy wpłacić na konto:

    Rada Rodziców ZSEU Żychlin

    16 8530 0000 0012 6999 2000 0001

    Bank Spółdzielczy w Koninie