• Opłata za egzamin

  Słuchaczy, którzy złożyli deklarację i wyrazili chęć przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z kwalifikacji R.3 oraz RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej, prosi się o wpłatę 200 zł  na podane niżej konto . Środki te zostaną wykorzystane na przygotowanie stanowiska egzaminacyjnego, do części praktycznej w Ośrodku Egzaminacyjnym        w Kościelcu. Wpłat należy dokonać do 15.06.2020 r. Szczegółowy harmonogram egzaminu zostanie podany i zamieszczony na stronie internetowej szkoły w terminie późniejszym.

  Konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie ul. Parkowa 2, 62 – 571 Stare Miasto

  Bank Spółdzielczy w Koninie

  Nr konta: 16 8530 0000 0012 6999 2000 0001

  ( W TYTULE NALEŻY PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO)

  POZDRAWIAM    JOLA KNAPKIEWICZ