• Plan kursów 2018/12019

  PLANY  KURSÓW  KWALIFIKACYJNYCH – 2018/2019  SEMESTR II

  PLAN KURSU KWALIFIKACYJNEGO – R.3 W ROKU SZKOLNYM 2018/19

  Termin  Przedmiot Termin  Przedmiot
  Zjazd I   Zjazd VII  
  26.01.2019 godz. 8:40 – 11:05 Prod.  zwierz. – 3 godz. 28.03.2019 godz. 16 – 20:05 Prod rośl.– 5godz.
  26.01.2019 godz. 11:10 – 13:45  Prow. prod zwierz.– 3 godz. 29.03.2019 godz. 16 – 20:05 PDG -5 godz.
  26.01.2019 godz. 13:50 – 17:05 Prod rośl.– 4godz. 30.03.2019 godz. 8:40 – 13:45 Techn. w roln. – 6 godz.
  26.01.2019 godz. 17:10 18:45 Przepisy ruchu drog. – 2 godz 30.03.2019 godz.  13:50 – 18:45 Obsługa środków techn.– 6godz.
  27.01.2019 godz. 8:40 – 11:55 Prod. zwierz. – 4 godz. 31.03.2019 godz. 8:40 – 11:55 Prod rośl.– 4godz.
  27.01.2019 godz. 12:10 – 14:35  Prow. prod zwierz.,– 3 godz. 31.03.2019 godz. 12:10 – 14:35 Prow. prod rośl. – 3 godz
         
  Zjazd II   Zjazd  VIII  
  31.01.2019 godz. 16 – 20:05 PDG – 5 godz. 10.04.2019 godz. 16 – 20:05 PDG – 5 godz.
  1.02.2019 godz. 16 – 20:05 BHP – 5 godz. 11.04.2019 godz. 16 – 20:05 Prod. zwierz. – 5 godz.
  2.02.2019 godz. 8:40 – 11:55 Prod.  zwierz. – 4 godz 12.04.2019 godz. 16 – 20:05 Prow. prod rośl. – 5godz
  2.02.2019 godz.  12:10 – 15:25 Techn. w roln. – 4 godz. 13.04.2019 godz. 8:40 – 11:55 Prow. prod zwierz.,– 4 godz.
  2.02.2019 godz.   15:30 – 18:45 Obsługa środków techn.– 4godz. 13.04.2019 godz. 12:10 – 15:25 Techn. w roln. – 4 godz.
      13.04.2019 godz. 15:30 – 18:45 Obsługa środków techn.– 4godz.
  Zjazd III   Zjazd IX  
  13.02.2019 godz. 16 – 20:05 Prow. prod zwierz.– 5 godz 25.042019 godz. 16 – 20:05 PDG – 5 godz.
  14.02.2019 godz. 16 – 20:05 PDG -5 godz, 26.04.2019 godz. 16 – 20:05 Prow. prod rośl. – 5godz
  15.02.2019 godz. 16 – 20:05 BHP – 5 godz. 27.04.2019 godz. 8:40 – 11:55 Prod. zwierz. – 5 godz.
  16.02.2019 godz. 8:40 – 11:55 Prod. zwierz. – 4 godz. 27.04.2019 godz.  12:10 – 15:25 Prow. prod zwierz.,– 4 godz
  16.02.2019 godz. 12:10 – 15:25 Prod. rośl. – 4 godz 27.04.2019 godz.   15:30 – 18:45 Prod. rośl. – 4 godz
  16.02.2019 godz. 15:30 – 18:45 Przepisy ruchu drog. – 4godz. 28.04.2019 godz. 8:40 – 11:55 Techn. w roln. – 4 godz.
      28.04.2019 godz. 12:10 – 15:25 Obsługa środków techn.– 4godz.
  Zjazd IV   Zjazd X  
  21.02.2019 godz. 16 – 20:05 Prod. zwierz. – 5 godz. 09.05.2019 godz. 16 – 20:05 Prod. zwierz. – 5 godz.
  22.02.2019 godz. 16 – 20:05 BHP – 5 godz. 10.05.2019 godz. 16 – 20:05 PDG – 5 godz.
  23.02.2019 godz. 8:40 – 11:55 Prod. rośl. – 4 godz. 11.05.2019 godz. 8:40 – 13:45 Prod. rośl. – 6 godz
  23.02.2019 godz.  12:10 – 15:25 Prow. prod rośl. – 4 godz 11.05.2019 godz.  13:50 – 18:45 Prow. prod rośl. – 6 godz
  23.02.2019 godz.   15:30 – 18:45 Przepisy ruchu drog.– 4 godz    
  24.02.2019 godz. 8:40 – 11:55 Techn. w roln. – 4 godz. Zjazd XI  
  24.02.2019 godz. 12:10 – 14:35 Obsługa środków techn.– 3godz. 15.05.2019 godz. 16 – 20:05 Prow. prod rośl. – 5 godz
      16.05.2019 godz. 16 – 18:25 Prod. zwierz. – 3 godz.
      16.05.2019 godz. 18:30 – 20:05 Prow. prod. zwierz. – 2 godz.
  Zjazd V   17.05.2019 godz. 16 – 18:25 Prow. prod rośl. – 3 godz
      17.05.2019 godz.  18:30 – 20:05 PDG – 2 godz.
  07.03.2019 godz. 16 – 20:05 BHP – 5 godz. 18.05.2019 godz. 8:40 – 13:45 Techn. w roln. – 6 godz.
  08.03.2019 godz. 16 – 20:05 PDG – 5 godz. 18.05.2019 godz. 13:50 – 18:45 Obsługa środków techn.– 6godz.
  09.03.2019 godz. 8:40 – 11:55 Prow. prod. zwierz. – 4 godz.    
  09.03.2019 godz.  12:10 – 15:25 Techn. w roln. – 4 godz.    
  09.03.2019 godz.   15:30 – 18:45 Obsługa środków techn.– 4godz.    
  10.03.2019 godz. 8:40 – 11:05 Prod. rośl. – 3 godz.    
  10.03.2019 godz. 11:10 – 13:45 Prow. prod rośl. – 3 godz    
         
  Zjazd VI      
  19.03.2019 godz. 16 – 20:05 Prod. rośl. – 5 godz.    
  20.03.2019 godz. 16 – 20:05 PDG – 5 godz    
  21.03.2019 godz. 16 – 20:05 Prow. prod. zwierz. – 5 godz.    
  22.03.2019 godz. 16 – 20:05 Prow. prod rośl. – 5 godz    
  23.03.2019 godz. 8:40 – 13:45  Techn. w roln – 6 godz.    
  23.03.2019 godz. 13:50 – 18:45 Obsługa środków techn – 6godz.    
         

  PLAN KURSU KWALIFIKACYJNEGO R.36

  SEMESTR II ROK SZKOLNY 2018/19

  Termin  Przedmiot Termin  Przedmiot
  Zjazd I   Zjazd VII  
  26.01.2019 godz. 8:40 – 14:25 Biuro rachunkowe – 6godz. 28.03.2019 godz. 16 – 20:05 Rachunkowość finans. –5 godz.
  26.01.2019 godz. 14:30 – 18:45 Rachunkowość finans. –6 godz. 29.03.2019 godz. 16 – 20:05 Biuro rachunkowe – 5 godz
  27.01.2019 godz. 8:40 – 11:05 Dział. gospod. – 3 godz. 30.03.2019 godz. 8:40 – 12:55 Rachunkowość finans. –5 godz.
  27.01.2019 godz. 11:10 – 13:45 Biuro rachunkowe – 6 godz. 30.03.2019 godz.  12:00 – 18:45 Biuro rachunkowe – 7 godz.
      31.03.2019 godz. 8:40 – 13:45 Rachunkowość finans. –6 godz.
  Zjazd II   Zjazd  VIII  
  31.01.2019 godz. 16 – 20:05 Rachunkowość finans. –5 godz. 10.04.2019 godz. 16 – 20:05 Biuro rachunkowe – 5 godz
  1.02.2019 godz. 16 – 20:05 Biuro rachunkowe – 5 godz 11.04.2019 godz. 16 – 20:05 Rachunkowość finans. –5 godz.
  2.02.2019 godz. 8:40 – 11:55 Rachunkowość finans. –4 godz. 12.04.2019 godz. 16 – 20:05 Biuro rachunkowe – 5 godz
  2.02.2019 godz.  12:10 – 15:25 Biuro rachunkowe – 4 godz 13.04.2019 godz. 8:40 – 12:55 Rachunkowość finans. –5 godz.
  2.02.2019 godz.   15:30 – 18:45 Dział. gospod. –4 godz. 13.04.2019 godz. 13:00 – 18:45 Biuro rachunkowe – 7 godz
         
  Zjazd III   Zjazd IX  
  13.02.2019 godz. 16 – 20:05 Dział. gospod. –5 godz. 25.042019 godz. 16 – 20:05 Biuro rachunkowe – 5 godz
  14.02.2019 godz. 16 – 20:05 Rachunkowość finans. –5 godz. 26.04.2019 godz. 16 – 20:05 Rachunkowość finans. –5 godz.
  15.02.2019 godz. 16 – 20:05 Biuro rachunkowe – 5 godz 27.04.2019 godz. 8:40 – 14:25 Biuro rachunkowe – 7 godz
  16.02.2019 godz. 8:40 – 14:25 Rachunkowość finans. –6 godz. 27.04.2019 godz.  14:30 – 18:45 Rachunkowość finans. –5 godz
  16.02.2019 godz. 14:30 – 18:45 Biuro rachunkowe – 6 godz 28.04.2019 godz. 8:40 – 13:45 Biuro rachunkowe – 6 godz
         
  Zjazd IV   Zjazd X  
  21.02.2019 godz. 16 – 20:05 Rachunkowość finans. –5 godz. 09.05.2019 godz. 16 – 20:05 Rachunkowość finans. –5 godz.
  22.02.2019 godz. 16 – 20:05 Biuro rachunkowe – 5 godz 10.05.2019 godz. 16 – 20:05 Biuro rachunkowe – 5 godz.
  23.02.2019 godz. 8:40 – 11:55 Biuro rachunkowe – 4 godz 11.05.2019 godz. 8:40 – 12:55 Rachunkowość finans. –5 godz.
  23.02.2019 godz.  12:10 – 15:25 Dział. gospod. –4 godz. 11.05.2019 godz.  13:00 – 18:45 Biuro rachunkowe – 7 godz.
  23.02.2019 godz.   15:30 – 18:45 Rachunkowość finans. –4 godz.    
  24.02.2019 godz. 8:40 – 11:05 Biuro rachunkowe – 3 godz Zjazd XI  
  24.02.2019 godz. 11:10 – 13:45 Dział. gospod. – 3 godz. 15.05.2019 godz. 16 – 20:05 Biuro rachunkowe – 5 godz
      16.05.2019 godz. 16 – 20:05 Rachunk. finansowa. – 5 godz.
  Zjazd V   17.05.2019 godz. 16 – 20:05 Biuro rachunkowe – 5 godz
  07.03.2019 godz. 16 – 20:05 Rachunkowość finans. –5 godz. 18.05.2019 godz. 8:40 – 13:45 Rachunk. finansowa. – 6 godz.
  08.03.2019 godz. 16 – 20:05 Biuro rachunkowe – 5 godz    
  09.03.2019 godz. 8:40 – 10:15 Rachunk. finansowa. – 2 godz.    
  09.03.2019 godz.  10:20 – 11:55 Dział. gospod. –2 godz.    
  09.03.2019 godz.  12:10 – 18:45 Biuro rachunkowe – 8 godz    
  10.03.2019 godz. 8:40 – 13:45 Rachunkowość finans. –6 godz.    
         
         
  Zjazd VI      
  20.03.2019 godz. 16 – 20:05 Rachunkowość finans. –5 godz.    
  21.03.2019 godz. 16 – 20:05 Biuro rachunkowe – 5 godz    
  22.03.2019 godz. 16 – 20:05 Rachunk. finansowa. – 5 godz.    
  23.03.2019 godz. 8:40 – 18:45 Biuro rachunkowe – 12 godz    

  PLAN KURSU KWALIFIKACYJNEGO R.07  

  SEMESTR II ROK SZKOLNY 2018/19

  Termin

   

  Przedmiot Termin

   

  Przedmiot
  Zjazd I   Zjazd VI  
  1.02.2019 godz. 16 – 20:05 Organiz. przeds. agrobizn – 5godz. 29.03.2019 godz. 16 – 20:05 Organiz. przeds. agrobizn –                 5 godz.
  2.02.2019 godz. 8:40 – 11:05 Prow. przetw. spożywcz. – 3 godz. 30.03.2019 godz. 8:40 – 11:05 Prow. przetw. spożywcz. –                 3 godz.
  2.02.2019 godz.  11:10 – 14:35 Organiz. przeds. agrobizn – 4godz 30.03.2019 godz.  11:10 – 15:25 Organiz. przeds. agrobizn –                   5 godz.
  Zjazd II   Zjazd VII  
  15.02.2019 godz. 16 – 20:05 Organiz. przeds. agrobizn –                    5 godz 12.04.2019 godz. 16 – 20:05 Organiz. przeds. agrobizn – 5godz
  16.02.2019 godz. 8:40 – 11:55 OMZ – 4 godz. 13.04.2019 godz. 8:40 – 11:05 Prow. przetw. spożywcz. – 3 godz
  16.02.2019 godz. 12:10 – 15:25 Organiz. przeds. agrobizn – 4godz 13.04.2019 godz. 11:10 – 14:35 Organiz. przeds. agrobizn – 4godz
  Zjazd III   Zjazd VIII  
  22.02.2019 godz. 16 – 20:05 Organiz. przeds. agrobizn – 5godz 26.04.2019 godz. 16 – 20:05 Organiz. przeds. agrobizn – 5godz
  23.02.2019 godz. 8:40 – 11:55 KPS – 4godz. 27.04.2019 godz. 8:40 – 11:05 Prow. przetw. spożywcz. – 3 godz
  23.02.2019 godz.  12:10 – 15:25 Organiz. przeds. agrobizn – 4godz 27.04.2019 godz.  11:10 – 14:35 Organiz. przeds. agrobizn – 4godz
  Zjazd IV   Zjazd IX  
  08.03.2019 godz. 16 – 20:05 Organiz. przeds. agrobizn –                5 godz. 10.05.2019 godz. 16 – 20:05 Organiz. przeds. agrobizn –                   5 godz.
  09.03.2019 godz. 8:40 – 11:05 Prow. przetw. spożywcz. –                   3 godz. 11.05.2019 godz. 8:40 – 11:05 Prow. przetw. spożywcz. –                      3 godz.
  09.03.2019 godz.  11:10 – 14:35 Organiz. przeds. agrobizn –                  4 godz. 11.05.2019 godz.  11:10 – 14:35 Organiz. przeds. agrobizn –                                 4 godz.
  Zjazd V   Zjazd X  
  22.03.2019 godz. 16 – 20:05 Organiz. przeds. agrobizn – 5godz 17.05.2019 godz. 16 – 20:05 Organiz. przeds. agrobizn –                   5 godz.
  23.03.2019 godz. 8:40 – 11:05 Prow. przetw. spożywcz. – 3 godz. 18.05.2019 godz. 8:40 – 11:05 Prow. przetw. spożywcz. –                      3 godz.
  23.03.2019 godz. 11:10 – 14:35 Organiz. przeds. agrobizn – 4godz 18.05.2019 godz. 11:10 – 14:35 Organiz. przeds. agrobizn –                    4 godz.