• Plan kursów 2019/2020


  PLAN KURSU KWALIFIKACYJNEGO EKA,05  PROWADZENIE SPRAW KADROWO – PŁACOWYCH I GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

  13.09.2019 godz. 16 – 20:05  Wynagrodzenia i podatki – 5 godz.    
   14.09. 19 godz. . 8:40 – 11:05 JOZ– 3godz. 07.11.19 godz. . 16 – 20:05 BHP – – 5 godz.
  14.09. 19 godz.  11:10 – 15:15 PDG– 4 godz. 08.11.19 godz. . 16 – 20:05

   

   

  Wynagrodzenia i podatki – 5 godz.

  14.09. 19 godz. 15:25 – 18:45 Prac. wynagr. i danin publ.– 5 godz. 09.11.19 godz.  . 8:40 – 13:45

   

   

  Pracownia ubezp. społecznych i rozliczeń

  – 6 godz.

   27.09.2019 godz. 16 – 20:05 Dokumentacja pracownicza – 5 godz. 09.11.19 godz.  . 13:50 – 18:45  Prac. wynagr. i danin publ – 6 godz.
   28.09.2019 godz. 16 – 20:05 Wynagrodzenia i podatki – 5 godz.    
   29.09.2019 godz. 8:40 – 11:55 . Prac. wynagr. i danin publ.– 4 godz. 14.11.19 godz. . 16 – 20:05 Wynagrodzenia i podatki – 5 godz.
  29.09.2019 godz. 12:10 – 16:15 Pracownia ubezp. społecznych i rozliczeń – 4godz. 15.11.19 godz. . 16 – 17:35

   

  15.11.19 godz. 17:40 – 20:05

  OMZ – 2 godz.

   

   

  JOZ – 3godz.

  29.09.2019 godz. 16:20 –18: 45 JOZ – 4 godz. 16.11.19 godz.  . 8:40 – 13:45  

  Pracownia ubezp. społecznych i rozliczeń

  – 6 godz.

   

      16.11.2019 godz.  13:50 – 18:45 Prac. wynagr. i danin publ – 6 godz.
   

  03.10.19 godz. . 16 – 20:05

   

  BHP. – 5 godz. 28.11.19 godz. . 16 – 20:05  Dokumentacja. pracownicza. – 5 godz
   

  04.10.19 godz. . 16 – 17:35

   

   

  KPS – 2 godz.

   

   

  29.11.19 godz. . 16 – 20:05

   PDG – 5 godz.
   

  04.10.19 godz. . 17: 40 – 20:05

  05.10.2019 godz. 8:40 – 11:55

   

  OMZ – 3godz.

   

   

  Wynagrodzenia i podatki – 4 godz.

   

   

  30.11.2019 godz. 8:40 – 13:45

   

  30.11.2019 godz. 13:50 – 18:45

   

  Pracownia ubezp. społecznych i rozliczeń

  – 6 godz.

   

  Prac. wynagr. i danin publ – 6 godz.

  05.10.2019 godz. 12:00 –16: 15 Prac. wynagr. i danin publ.– 4 godz. 12..12.2019 godz. 16 – 20:05 Dokumentacja pracownicza – 5 godz.
  05.10.2019 godz. 16:20 –18: 45 Pracownia ubezp. społecznych i rozliczeń – 4godz.  13.12.2019 godz. 16 – 20:05 JOZ – 5godz.
  17.10.19 godz. . 16 – 20:05 Wynagrodzenia i podatki – 5 godz.  14.12.2019 godz. 8:40 – 11:55 PDG – 4 godz
  18.10.19 godz. . 16 – 18:25  

  KPS – 3 godz.

  14.12.2019 godz. 12:10 – 15:25 Pracownia ubezp. społecznych i rozliczeń

  – 4 godz.

  18.10.19 godz. 18:30 – 20:05 OMZ – 2godz. 14.12.2019 godz. 15:30 – 18:45 Prac. wynagr. i danin publ – 4 godz.
  19.10.2019 godz. 8:40 – 11:55  Dokumentacja pracownicza– 4 godz. 09.01.2019 godz. 16 – 20:05 KPS – 2 godz.

  OMZ – 3 godz.

  19.10.2019 godz. 12:10 – 14:35 PDG– 3                                                                     godz. 10.01.2019 godz. 16 – 20:05 Dokumentacja pracownicza– 5 godz
  19.10.2019 godz. 14:40 – 18:45 JOZ – 5 godz.  11.01.2019 godz. 8:40 – 11:55 PDG – 4 godz.
       11.01.2019 godz. 12:10 – 15:25 Pracownia ubezp. społecznych i rozliczeń

  – 4 godz.

  24.10.2019 godz. 16:00 – 20:05  Wynagrodzenia i podatki – 5 godz.

   

   

  11.01.2019 godz. 15:30 – 18:45 Prac. wynagr. i danin publ – 4 godz
  25.10.19 godz. 16:00 – 20:05  JOZ – 5 godz. 24.01.2019 godz. 16 – 20:05 Wynagrodzenia i podatki – 5 godz.
  26.10.2019 godz. 8:40 – 11:05 PDG. – 3 godz. 25.01.2019 godz. 8:40 – 13:45 Pracownia ubezp. społecznych i rozliczeń

  – 6godz.

  26.10.2019 godz. 11:10 – 14:25 Pracownia ubezp. społecznych i rozliczeń

  – 4godz.

  25.01.2019 godz. 13:50 – 16:15 PDG. – 3 godz.
  26.10.2019 godz. 14:30 – 18:45  Prac. wynagr. i danin publ – 5 godz. 25.01.2019 godz. 16:20 – 18:45 Dokumentacja pracownicza– 3godz