• Plan kursów 2020/2021

  PLAN KURSU KWALIFIKACYJNEGO – RL.04  Prowadzenie produkcji rolniczej

  W ROKU SZKOLNYM 2020/21

   SEMESTR I

   UWAGA!

  ZAJĘCIA SŁUCHACZY KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

  ZAPLANOWANE W DNIACH 15-16-17.10.2020

  ODBĘDĄ SIĘ 8-9-10.10.2020R. 

   

  PLAN KURSU KWALIFIKACYJNEGO – ROL. 04 W ROKU SZKOLNYM 2020/21

   SEMESTR I

  PLAN KURSU KWALIFIKACYJNEGO ROL.04
  11.09.2020 godz. 16 – 20:05 Prod.  rośl.. – 5 godz.    
   12.09. 20 godz. . 8:40 – 11:55 Prod. zwierz. – 4 godz. 12.11.20 godz. . 16 – 20:05 PDG – 5 godz.
  12.09. 20 godz.  12:10 – 15:25 Zaj. z prodrośl. – 4 godz 13.11.20 godz. . 16 – 20:05 Prod. rośl. – 5 godz.
  12.09. 20 godz. 15:30 – 18:45 BHP – 4 godz. 14.11.20 godz. . 8:40 – 11:55 Prod. zwierz. – 4 godz.
   24.09.2020 godz. 16 – 20:05  PDG – 5 godz 14.11.20 godz. .  12:10 – 15:25 Zajprod zwierz. – 4 godz.
   25.09.2020 godz. 16 – 20:05 JOZ – 5 godz. 14.11.20 godz. 15:30 –18: 45 Zaj.. prodrośl – 4 godz.
   26.09.2020 godz. 8:40 – 11:55 Zaj z prod zwierz.– 4 godz 25.11.20 godz. . 16 – 20:05 PDG – 5 godz
  26.09.2020 godz. 12:10 – 15:25 Techn. w  roln – 4 godz. 26.11.20 godz. . 16 – 20:05 Przepisy ruchu drogowego–5 godz.
  26.09.2020 godz. 15:30 –18: 45  Zaj. z techn. w roln – 4 godz. 27.11.20 godz. . 16 – 20:05 Prod. rośl. – 5 godz.
  30.09.2020 godz. 16 – 20:05 JOZ -5 godz 2811.20 godz. . 8:40 – 11:55 Prod. zwierz. – 4 godz.
  01.10.20 godz. . 16 – 20:05 Prod. rośl. –  5 godz. 28.11.20 godz. .  12:10 – 15:25 Zaj prod zwierz. – 4 godz.
  02.10.20 godz. . 16 – 20:05 PDG. – 5 godz 28.11.20 godz. 15:30 –18: 45 Zaj.. prodrośl – 4 godz.
  03.10.2020 godz. 8:40 – 11:55 Prod. zwierz.– 4 godz. 09.12.2020 godz. 16:00 – 20:05 BHP – 5 godz.
  03.10.2020 godz. 12:10 – 15:25 Zaj. prod. zwierz.  – 4godz 10.12.2020 godz. 16:00 – 20:05 Prod. zwierz. – 5 godz.
  03.10.2020 godz. 15:30 – 18:45 BHP  – 4 godz. 11.12.2020 godz. 16:00 – 20:05 PDG – 5 godz.
  15.10.2020 godz. 16:00 – 20:05 PDG. -5 godz 12.12.2020 godz.. 8:40 – 11:55 Zaj. prod zwierz. – 4 godz.
  16.10.20 godz. 16:00 – 20:05  BHP. -5 godz 12.12.2020 godz. 12:10 – 15:25 Prod. rośl. – 4 godz.
  17.10. 2020 godz. 8:40 – 11:55 Prod. rośl. – 4 godz. 12.12.2020 godz. 15:30 – 18:45 Zaj. prodrośl. – 4 godz.
  17.10. 2020 godz. 12:10 – 14:30 Zaj. .prod. rośl. – 3 godz. 14.012021 godz. 16:00 – 20:05 Zaj. prod . rośl. – 4 godz.
  17.10.2020 godz. 14:40 – 18:45 JOZ. – 5 godz. 15.01.2021 godz. 16:00 – 20:05 PDG – 5 godz.
  21.10. 2020 godz.  16 – 20:05 BHP – 5 godz 16.01.2021 godz.. 8:40 – 12:50 Przepisy ruchu drogowego – 5 godz.
  22.10. 2020 godz.  16 – 20:05 Prod. zwierz – 5 godz 16.01.2021 godz. 13:00 – 16:20 Techn. w  roln – 4 godz.
  23.10. 2020 godz.  16 – 20:05 Przepisy ruchu. – 5 godz 16.01.2021 godz. 16:30 – 18:45  Zaj. z techn. w roln. –  3 godz.
  24.10.2020 godz. 8:40 – 11:55 Zaj. prod. zwierz.. – 4 godz 27.01.2021 godz. 16 -20:05 JOZ  – 5godz
  24.10.2020 godz. 12:10 – 15:25 Prod. rośl. – 4 godz 28.01.2021 godz. 16:00 – 20:05 Prod. zwierz.  – 5godz.
  24.10.2020 godz. 15:30 –18: 45 Zaj. prodrośl. – 4 godz. 29.01.2021 godz. 16:00 – 20:05 Prodrośl.  – 5godz
  04.11.2020 godz. 16 – 20:05 Zaj. prod zwierz. – 5 godz. 30.01.2021 godz.. 8:40 – 12:50 Zaj. prod. zwierz.  – 5 godz
  05.11.2020 godz. 16 – 20:05 Prod. rośl. – 5 godz. 30.01.2021 godz. 13:00 – 16:20 Zaj. prodrośl. – 5 godz.
  06.11.2020 godz. 16 – 20:05 PDG. –  5 godz 30.01.2021 godz. 16:30 – 18:45 BHP – 2 godz. 
  07.11.2020 godz. 12:10 – 15:25 Techn. w roln.   – 4 godz.                                                                            10. 02.2021 – godz. 16 – 20:05 Przepisy ruchu drogowego 5 godz.
  07.11.2020 godz. 15:30 –18: 45 Przepisy ruchu drogowego – 4 godz. 12.02.2021 – godz. 16 – 20:05 PDG – 5 godz.
       13.02.2021 godz. 8:40 – 13:10

   

  Technika w rolnictwie – 6 godz.
      13.02.2021 godz. 13:15 – 18:45 Zaj z techniki. – 6 godz.

  PLAN KURSU KWALIFIKACYJNEGO – ROL.05 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

   

  11.09. 20 godz.16 – 17:30

   

  Przetw. rolno – spożywcze. – 2 godz.                                 

   11.09.20 godz.  17:35 – 20:05  Pracownia. przetw. rolno-spożywcz. -3 godz.
  12.09.2020 godz. 8:40 – 11:55 PDG – 4 godz.
  12.09.2020 godz.  12:10 – 15:25 Pracownia organiz. przeds. agrobiznes.  – 4 godz.
  25.09.2020 godz. 16:00 – 20:05 KPS– 5 godz.
  26.09.2020. 08:40 – 13:45 Przetw. rolno – spożywcze. – 4 godz.                                 
  26.09.2020 godz. 13:50 – 15:25 JOZ – 4 godz.
   02. 10.2020 godz. 16 – 18:15 Rach. i admin.– 3 godz.
  02.10.2020 godz. 18:20 – 20:05 Przetw. rolno – spoż. – 2 godz
   03.10.2020 godz. 8:40 – 11:55 Prac. organiz. przeds. agrobiznes.  – 4 godz
  03.10.2020 godz. 12:10 – 16:15 PDG – 5godz
  16.10.2020 godz. 16 – 17:35 Przetw. rolno – spoż.   – 2 godz.
   16.10.2020 godz. 17:40 – 20:05 JOZ  – 3 godz.
  17.10.2020 godz. 8:40 – 11:05 PDG – 3 godz.
  17.10.2020 godz. 11:10 – 15:25 Prac. organiz. przeds. agrobiznes.  – 5 godz.
  23.10. 20 godz.16 – 20:05  OMZ– 5 godz.
  24.10.2020 godz. 8:40 – 11:05 JOZ– 3 godz.
  24.10.2020 godz.  11:10 – 13:45 PDG– 3 godz.
  24.10.2020 godz. 13:50 – 16:15 Przetw.   –  rolno – spoż. – 3godz.
   06.11.2020 godz. . 16 – 18:15 Przetw. rolno – spoż.  – 3 godz.
  06. 11.2020 godz. 18:20 – 20:05 Prac. przetw. spożywcz – 2 godz.
  07.11.2020 godz. 08:40 – 11:05 PDG – 3 godz.
  07.11.2020 godz. 11:10 – 13:45 Rach. i admin.  – 3 godz.
  07.11.2020 godz. 13:50 – 16:15 KPS – 3godz
   13.11.2020 godz. 16 – 20:05 Prac. organiz. przeds. agrobiznes.  – 5 godz
  14.11.2020 godz. 8:40 -11:05 Przetw.  – rolno – spoż. – 3godz
  14.11.2020 godz. 11:10 – 13:45 PDG – 3godz
  14.11.2020 godz. 13:50 – 16:15 OMZ  – 3 godz.
  27.11.2020 godz. 16 – 20:05 KPS. – 5godz
  28.11.2020 godz. 8:40 – 11:55 JOZ– 4godz
  28.11.2020 godz. 12:10 – 16:15 Prac. organiz. przeds. agrobiznes – 4 godz
  11.12.2020godz. 16: – 20:05 OMZ  – 5 godz.
  12.12.2020 godz. . 08:40 – 11:05 Rach. i admin.– – 3 godz.
  12.12.2020 godz. . 11:10 – 14:25 Prac.organiz. przeds. agrobiznes.  – 4 godz.
  12.12.2020 godz. . 14:30 – 16:15 Przetw. rolno – spoż.   – 2 godz.
  15.01.2021 godz. 16: – 18:15 Prac. przetw. rolno – spoż – 3 godz
  15.01.2021 godz. 18:15: – 20:05 Przetw. rolno – spoż– 2godz.
  16.01.2021godz. 8:40 -11:55 Rach. i admin.– – 4 godz.
  16.01.2021godz. 12:10 – 16:15 PDG  – 5 godz
  29.01.2021 godz. 16: – 17:35 OMZ – 2godz
  29.01.2021 godz. 17:40: – 19:15 KPS – 2godz.
  30.01.2021 godz. 8:40 -11:05 Przetw. rolno – spoż.   – 3 godz
  30.01.2021 godz. 11:10 – 13:45 Prac. przetw. rolno -spożywcz. – 3godz
  30.01.2021 godz. 13:50 – 16:15 Pracownia organiz. przeds. agrobiznes.  – 3 godz
  12.02.2021 godz. 16: – 18:15 Prac. przetw. rolno – spoż – 3 godz
  12.02.2021 godz. 18:15: – 20:05 Przetw. rolno – spoż – 2godz.
  13.02.2021 godz. 8:40 -11:55 PDG– – 4 godz.
  13.02.2021 godz. 12:10 – 16:15 Prac.organiz. przeds. agrobiznes.  – 5 godz

  PLAN KURSU KWALIFIKACYJNEGO EKA.07 PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI

  11.09.2020 godz. 16 – 20:05 Podstawy prowadzrachun. finans.

  – 5 godz.

   12.11.2020 godz. 16 – 20:05 Podstawy prowadzrachun. finans– 5 godz.
   12.09. 20 godz. . 8:40 – 11:55 PDG – 4godz.  13.11.2020 godz. 16 – 20:05 JOZ – 5 godz.
  12.09. 20 godz.  12:10 – 15:25 Sprawozdawczość i analiza finas.

   – 4 godz.

   14.11.2020 godz. 8:40 – 11:05 Rachunk. przeds.wprakt.gospod

  – 3 godz.

  12.09. 20 godz. 15:30 – 18:45 BHP – 4 godz. 14. 11.2020 godz. 11:10 – 13:40 Systemy komputer. w rachunk.

  – 3godz

   24.09.2020 godz. 16 – 20:05 Sprawozdawczość i analiza finas

  – 5 godz.

  14. 11.2020 godz. 13:50 – 16:15 OMZ – 3 godz.
   25.09.2020 godz. 16 – 20:05 KPS – 5 godz.    
   26.09.2020 godz. 8:40 – 11:55 Podstawy prowadz.rachun. finans.

  – 4 godz.

  25.11.2020 godz. 16 – 20:05 Sprawozdawczość i analiza finas

  – 5 godz.

  26.09.2020 godz. 12:10 – 16:15 PDG – 4godz.  26.11.2020 godz. 16 – 20:05  Podstawy prowadzrachun. finans.  – 5 godz.
  26.09.2020 godz. 16:20 –18: 45 Sprawozdawczość i analiza finas

  – 4 godz.

   27.11.2020 godz. 16 – 20:05 KPS – 5 godz.
  30.09.20 godz. . 16 – 20:05 Podstawy prowadzrachun. finans.

  – 5 godz.

  28.11.2020 godz. 16 – 20:05 PDG – 5 godz
   

  01.10.20 godz. . 16 – 20:05

   

   

  Sprawozdawczość i analiza finas

  – 5 godz

   28.11.2020 godz. 8:40 – 13:45 Rachunk. przeds.wprakt.gospod. – 6 godz
  02.10.20 godz. . 16 – 20:05

   

   

  KPS – 5 godz.  

  28.11.2020 godz. 13:50 –18: 45

  Systemy komputer. w rachunk

  – 6godz

  03.10.2020 godz. 8:40 – 11:55 Rachunk. przeds.wprakt.gospod.

   -4 godz.

  10.12.2020 godz. 16 – 20:05 Podstawy prowadzrachun. finans. – 5 godz.
      11.12.2020 godz. 16 – 20:05 OMZ – 5 godz
  03.10.2020 godz. 12:10 – 15:25

   

  PDG– 4                                                                     godz. 12.12.2020 godz. 8:40 – 11:55 JOZ – 4 godz.
  03.10.2020 godz. 15:30 – 18:45  BHP – 4 godz. 12.12.2020 godz. 12:10 – 16:15 Rachunk. przeds.wprakt.gospod. -4 godz                                                         
  15.10.2020 godz. 16:00 – 20:05 Sprawozdawczość i analiza finas – 5 godz 12.12.2020 godz. 16:20 –18: 45 Systemy komputer. w rachunk. – 4 godz.
  16.10.20 godz. 16:00 –17:35 BHP – 2 godz.  13.01.2021 godz. 16 – 20:05 Podstawy prowadz. rachun. finans. – 5 godz.
  16.10.20 godz. 

  17: 40 -20:05 

  JOZ – 3 godz. 14.01.2021 godz. 16 – 20:05 Sprawozdawczość i analiza finas – 5 godz
  17.10.2018 godz. 8:40 – 11:05 PDG – 3 godz.  

  15.01.2021 godz. 16 – 20:05

   

  Dział. . gospod. w branży ekonom – 5godz
  17.10.2018 godz. 11:10 – 14:25 Rachunk. przeds.wprakt.gospod.

  -4 godz.

  16.01.2021 godz. 8:40 – 10:10

   

   

  JOZ – 2godz.
  17.10.2018 godz. 14:30 – 18:45   Systemy komputer. w rachunk.

  – 5 godz.                                                                       

  16.01.2021 godz. 10:15 – 13:40 Systemy komputer. w rachunk.

  – 4 godz.

   

  22.10.20 godz. . 16 – 20:05

   

  Podstawy prowadzrachun. finans.

   – 5 godz.

   

  16.01.2021 godz. 13:45 – 17:10

   

  Rachunk. przeds.wprakt.gospod. -4 godz

  23.10.20 godz. . 16 – 20:05 Sprawozdawczość i analiza finas

  – 5 godz

  29.01.2021 godz. 16: – 17:35  

   

  OMZ – 2 godz

   

   

    29.01.2021 godz. 17:40: – 19:15 KPS – 2godz.
  24.10.2020 godz. 8:40 – 13:45 Rachunk. przeds.wprakt.gospod

  – 6 godz.

  30.01.2021 godz. 8:40 – 13:40 Rachunk. przeds.wprakt.gospod. -6 godz                                                   
  24.10.2020 godz. 13:50 – 18:45 Systemy komputer. w rachunk

   – 6 godz.

  30.01.2021 godz. 13:50 – 18:45  Systemy komputer. w rachunk.

  – 6godz

  04.11.20 godz. . 16 – 20:05 Podstawy prowadzrachun. finans.

  – 5 godz.

  10.02.2021 godz. 16 – 20:05 Podstawy prowadzrachun. finans. – 5 godz.
  05.11.20 godz. . 16 – 20:05  Sprawozdawczość i analiza finas

  – 5 godz.

  11.02.2021 godz. 16 – 20:05 Rachunk. przeds.wprakt.gospod  – 5 godz.
  06.11.20 godz. . 16 – 20:05 JOZ – 5 godz.  

  12.02.2021 godz. 16 – 20:05

   

  Sprawozdawczość i analiza finas – 5 godz.
  07.11.2020 godz. 8:40 – 13:45 Systemy komputer. w rachunk.

  – 6 godz.

  13.02.2021 godz. 8:40 – 13:45 Rachunk. przeds.wprakt.gospod. -6 godz
  07.11.2020 godz. 13:50 – 16:15 KPS – 3godz 13.02.2021 godz. 13:50 – 18:45  Systemy komputer. w rachunk.

   – 6 godz