• Informacje o zebraniu w dniu 18.09.2018

  Klasa Wychowawca Sala
  1 Liceum Ogólnokształcące Joanna Gadomska B
  1 Technikum Żywienia i Usług

  Gastronomicznych

  Sylwia Maciejewska 107
  1 Technikum Ekonomiczne

  1 Technikum Leśne

  Ewa Wallis 102
  1 Technikum Organizacji Reklamy Justyna Arent D
  1 Technikum Spedycyjne Agata Ignaczak P3
  2 Liceum Ogólnokształcące Agnieszka Rogalska 9
  2 Technikum Żywienia i Usług

  Gastronomicznych

  Monika Kieliszak P1
  2 TechnikumLeśne

  2 TechnikumSpedycyjne

  Ewelina Jankowska 7
  2 Technikum Organizacji Reklamy Joanna Sobczak 104
  3 Technikum Spedycyjne

  3 Technikum Organizacji Reklamy

  Agnieszka Marciniak F
  3 Liceum Ogólnokształcące Piotr Rosiak 106
  4 Technikum Żywienia i Usług

  Gastronomicznych

  Ewa Pietrzak A
  4 Technikum Organizacji Reklamy

  4 Technikum Agrobiznesu

  Marcin Wawrzyniak P2
  4 TechnikumSpedycyjne Anetta Janc E