• Informacje o zebraniu w dniu 11.12.2018

  Klasa

  Wychowawca

  Sala

  1 Liceum Ogólnokształcące Joanna Gadomska B
  1 Technikum Żywienia i Usług

  Gastronomicznych

  Sylwia Maciejewska

   

  107

   

  1 Technikum Ekonomiczne

  1 Technikum Leśne

  Ewa Wallis

   

  102

   

  1 Technikum Organizacji Reklamy Justyna Arent D
  1 Technikum Spedycyjne Agata Ignaczak P3
  2 Liceum Ogólnokształcące Agnieszka Rogalska 9
  2 Technikum Żywienia i Usług

  Gastronomicznych

  Monika Kieliszak

   

  P1

   

  2 Technikum Leśne

  2 Technikum Spedycyjne

  Ewelina Jankowska 7
  2 Technikum Organizacji Reklamy Joanna Sobczak 103
  3 Technikum Agrobiznesu

  3 Technikum Leśne

  Anna Walkowiak

   

  104

   

  3 Technikum Hotelarstwa

  3 Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

  Monika Izydorczyk 10
  3 Technikum Spedycyjne

  3 Technikum Organizacji Reklamy

  Agnieszka Marciniak-
  w zastępstwie Katarzyna Hryciuk

   

  F

   

  3 Liceum Ogólnokształcące Piotr Rosiak 106
  4 Technikum Żywienia i Usług

  Gastronomicznych

  Ewa Pietrzak

   

  A

   

  4 Technikum Organizacji Reklamy

  4 Technikum Agrobiznesu

  Marcin Wawrzyniak

   

  P2

   

  4 Technikum Spedycyjne Anetta Janc E

  Sale A, B, D, E, F                            – znajdują się w kompleksie sportowo-dydaktycznym

  Sale 102, 103, 104, 106, 107       – znajdują się w pałacu

  Sale 7, 9, 10                                     – znajdują się w pawilonie po lewej  stronie pałacu

  Sale P1, P2, P3                                – znajdują się po prawej stronie pałacu

  Dyżury nauczycieli podczas zebrań z rodzicami

  w  dniu 11.12.2018 r.

  Nazwisko i imię nauczyciela Miejsce dyżuru
  Arent Justyna

  104

  Baranek Magdalena

  Internat

  Bartoszewski Kacper

  7

  Doleżko Krzysztof

  107

  Gadomska Joanna

  7

  Gajewska Krystyna

  106

  Hryciuk Katarzyna

  107

  Ignaczak Agata

  102

  Izydorczyk Monika

  7

  Janc Anetta

  106

  Jankowska Ewelina

  107

  Jędrzejewska-Kamińska Urszula

  Biblioteka

  Karczewski Piotr

  104

  Karwacki Tomasz

  104

  Kieliszak Marcin

  9

  Kieliszak Monika

  9

  Knapkiewicz Jolanta Gabinet pedagoga i kierownika szkolenia praktycznego
  Koszal Kacper

  Internat

  Maciejewska Sylwia

  107

  Małolepsza Małgorzata

  104

  Marciniak Agnieszka

  nieobecna

  Midor Andrzej

  104

  Milicka Renata

  104

  Matczak-Gaj Anna

  Gabinet dyrektora

  Pietrzak Ewa

  106

  Rogalska Agnieszka

  9

  Romańczuk Maria

  103

  Rosiak Artur

  9

  Rosiak Piotr

  106

  Sell Elżbieta

  107

  Smarż Iwona

  107

  Sobczak Joanna

  9

  Sztaba Arleta

  9

  Strzelińska-Widelska Edyta

  106

  Turski Marcin

  9

  Walkowiak Anna

  9

  Wallis Ewa

  102

  Wawrzyniak Marcin

  9

  Wilczewska Ewa

  Gabinet pedagoga i kierownika szkolenia praktycznego