• „Tradycyjne produkty – nowoczesna kuchnia polska”

  17.11.2011

  Projekt jest realizowany przez polskie Stowarzyszenie Slow Food we współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP).

  Celem Projektu jest:

  •  wspomaganie krajowych szkół gastronomicznych w przekazaniu uczniom umiejętności, jak najlepszego, najpełniejszego wykorzystania krajowych produktów najwyższej jakości

  •  podniesienie poziomu świadomości uczestników na temat roli produktów tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych w gastronomii i w życiu społecznym.

  Naszą szkołę reprezentują uczniowie klasy II zasadniczej szkoły zawodowej o profilu kucharz małej gastronomii – Barbara Różanek i Artur Poturała oraz nauczyciel – pani Jolanta Knapkiewicz. W dniach 15-16 listopada wzięli oni udział w warsztatach, w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie. Uczniowie mieli możliwość poznania produktów tradycyjnych, nowoczesnych trendów obowiązujących w gastronomii oraz mogli wraz z  wybitnymi szefami kuchni przygotować dania regionalne.

  Kolejnym zadaniem w projekcie jest opracowanie i nadesłanie ( w ciągu 6-tygodni) propozycji menu przygotowanego na bazie tradycyjnych produktów regionalnych. Z nadesłanych zestawów jury konkursu wyłoni 10 szkół, których delegacje zaproszone zostaną do Warszawy na finał. Wybrane produkty ukażą się w ogólnopolskim dodatku do Gazety Wyborczej  „Palce lizać”.