• Spotkania z Rodzicami – I semestr roku szkolnego 2018/19

  Lp.

  Termin

  Treść

   1. 18.09.2018
  1. godz. 16.15 – 17.00 – spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych          z dyrekcją szkoły – sala C;
  2. 17.15 – spotkanie rodziców uczniów klas maturalnych z dyrekcją szkoły  – sala C;
  3. 16.15 – spotkanie rodziców z wychowawcami uczniów klas maturalnych;
  4. 16.30 – spotkanie rodziców z wychowawcami uczniów klas II Liceum    Ogólnokształcącego  i Technikum  oraz klas III Technikum.
   2.  6.11.2018 1.Spotkanie klasowe z wychowawcą.

  2. Konsultacje indywidualne- przedstawienie informacji o uczniach.

   3.  11.12.2018 1.Spotkanie klasowe z wychowawcą- m.in.: poinformowanie rodziców uczniówo propozycjach ocen za I semestr oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania.2. Konsultacje indywidualne-przedstawienie informacji o osiągnięciachi problemach uczniów.
   4.  29.01.2019 1.Spotkanie klasowe z wychowawcą-poinformowanie rodzicówo ocenach uzyskanych przez uczniów za I sem roku szk.2017/2018.