• Spotkania z Rodzicami – I semestr roku szkolnego 2019/20

  Lp.

  Termin

  Treść

   1. 24.09.2019
  1. . 16.30 – 17.15 – spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych          z dyrekcją szkoły – sala gimnastyczna;
  2. 17.15 – spotkanie rodziców uczniów klas 2,3 oraz 4 z dyrekcją szkoły  – sala gimnastyczna;
   2.  5.11.2019  Konsultacje godz. 16:30
   3.  10.12.2019  Zebrania z rodzicami , konsultacje godz. 16:30
   4.  21.01.2019  Zebrania z rodzicami