• Kwalifikacyjne kursy zawodowe

  CHCESZ PODJĄĆ CIEKAWĄ PRACĘ?

  KUSI CIĘ ŚWIAT?

  PRAGNIESZ BYĆ PROFESJONALNY?

  ZGŁOŚ SIĘ NA:

  Kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie:

   technik bezpieczeństwa i higieny pracy

   

  Z.13.Zarządzanie bezpieczeństwem w  środowisku pracy.
   technik agrobiznesu K1. Prowadzenie produkcji rolniczej (R.3.)K2. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (R.6.)
   technik ekonomista K1. Planowanie i prowadzenie działalności
  w organizacji (A.35)K2. Prowadzenie rachunkowości (A.36.)
   technik hotelarstwa  K1. Planowanie i realizacja usług w recepcji (T.11)K2.Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (T.12)
   technik organizacji reklamy  K1. Sprzedaż produktów i usług reklamowych (A.26.)K2. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej (A.27.)
   technik obsługi turystycznej K1. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych (T.13.)K2. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych (T.14.)
   technik pszczelarz      pszczelarz (K1) K1. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej (R.4.)K2. Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej (R.17.)
   technik rachunkowości  K1. Prowadzenie rachunkowości (A.36.)K2. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65.)
   technik turystyki wiejskiej  K1 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich T.7:K2 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego T.8
   technik usług kosmetycznych  A.61. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy;A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp. 
   technik żywienia i usług gastronomicznych  T.6. Sporządzanie potraw i napojówT.15.Organizacja żywienia i usług gastronomicznych