• Żychlin wita – u nas lekcje z SITA!

  Termin realizacji: wrzesień 2017r. – czerwiec 2018r.

  Rodzaj innowacji: metodyczno-organizacyjno-programowa

  Nauczyciele prowadzący: Agnieszka Rogalska, Monika Kieliszak, Krzysztof Doleżko, Joanna Sobczak, Ewelina Jankowska, Anna Walkowiak, Ewa Pietrzak, Joanna Gadomska, Agnieszka Marciniak

  Innowacja realizowana jest dzięki projektowi, który zwyciężył w Ogólnopolskim Konkursie „Lekcja z SITA”, organizowanym przez Głos Nauczycielski i firmę SITA. Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji językowych wśród uczniów głównie w zakresie rozumienia tekstów słuchanych i konstruowania wypowiedzi. Szkoła dysponuje pracownią językową powstałą na potrzeby projektu, w której znajduje się 16 stanowisk do nauki metodą SITA.

  W ramach innowacji pedagogicznej powstało 6 grup językowych, które realizują zajęcia metodą SITA jako obowiązkowe. W grupach prowadzone są zajęcia z  języka angielskiego na poziomie podstawowym oraz zajęcia z języka angielskiego zawodowego dla klasy 4 Technikum Reklamy. Poza tym odbywają się zajęcia dodatkowe w następujących grupach: język niemiecki podstawowy oraz średnio zaawansowany dla uczniów z internatu, zajęcia ekologiczno-językowe dla klasy 3 LO, zajęcia relaksacyjne dla uczniów zaangażowanych w szkolny teatr „Kreska”, zajęcia relaksacyjne dla pracowników szkoły oraz dla samorządowców z Organu Prowadzącego.

  Cele główne:

  • wzrost umiejętności sprawnego komunikowania się w języku obcym;
  • pogłębianie ogólnej wiedzy językowej; wzbogacanie słownictwa;
  • rozwijanie w uczniach poczucia wiary we własne możliwości;
  • podnoszenie motywacji do nauki;
  • uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się;
  • rozwijanie umiejętności koncentracji i skupienia