• Unia Europejska – Kadry przyszłości

  Kadry przyszłości

   

  „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI
  zgodnie z potrzebami rynku pracy”

  Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy 1168 uczniów poprzez udział w stażach, szkoleniach i doradztwie zawodowym, podnoszenie kwalifikacji 31 nauczycieli oraz doposażenie pracowni w 6 szkołach z Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (5 szkołach – partnerach projektu oraz w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie)

  Okres realizacji: 1 maja 2017 r. do 31 października 2019 r.

  Wartość projektu: 4.323.262,54 zł, w tym dofinansowanie 3.890.936,28 zł

  Partnerzy projektu: Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie

  Realizowane działania:

  • Staże i praktyki zawodowe dla 567 uczniów/uczennic u pracodawców;
  • Doradztwo zawodowe dla 1168 uczniów/uczennic;
  • Wsparcie uczniów i uczennic w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień zawodowych zwiększających ich szanse na rynku pracy, poprzez zorganizowanie następujących szkoleń/kursów:  operator koparki,  metody spawalnicze I poziom: MMA, MAG, TIG, magazynier z obsługą wózka jezdniowego+ bezpieczna wymiana butli, operator wózka widłowego, operator obrabiarek CNC, CCNA routing&switching, barman I stopnia, cukiernik I i II stopnia, fryzjerski – 3 techniki: koloryzacja, strzyżenie, upięcie oraz stylizacja paznokci.
  • Kurs przygotowawczy dla uczniów z matematyki na studia.
  • Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez sfinansowanie nauczycielom studiów podyplomowych z zakresu leśnictwa, przetwórstwa spożywczego, spedycji, ochrony środowiska, logistyki, bezpieczeństwa i higieny pracy, budownictwa, zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi. W ramach zadania przeprowadzone będą również szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli z zakresu: prawa transportowego dla spedytorów, energetyki odnawialnej, CISCO, spawania światłowodów, fryzjerstwa – stylizacja, strzyżenie damskie i męskie, teleinformatyki, mechatroniki, instruktor wózków widłowych z wymiana butli, nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu zawodowym i doradztwie, AUTOCAD dla zaawansowanych, EXCEL w logistyce;
  • Doskonalenie kompetencji nauczycieli realizujących zadania doradcy zawodowego poprzez sfinansowanie nauczycielom studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego oraz szkoleń doskonalących z meto ringu, coachingu, TIK w doradztwie zawodowym, itp.
  • Adaptacja i wyposażenie 6 pracowni kształcenia zawodowego:
  • adaptacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego – pracownia symulacyjna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie
  1. przetwórstwa spożywczego – w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie,
  2. spedytora – w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie,
  3. informatycznej – w Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie,
  4. ochrony środowiska – w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie,
  5. kształcenia logistycznego – w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie oraz w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie

  Regulamin rekrutacji nauczycieli

  Regulamin rekrutacji uczniów

  Harmonogram doradcy zawodowego – pażdziernik 2017

  Harmonogram doradcy zawodowego – listopad 2017

  Harmonogram doradcy zawodowego – grudzień 2017

  Harmonogram doradcy zawodowego – styczeń 2018

  Harmonogram doradcy zawodowego – luty 2018

  Harmonogram doradcy zawodowego – marzec 2018

  Harmonogram doradcy zawodowego – kwiecień 2018

  Harmonogram doradcy zawodowego – maj 2018

  Harmonogram doradcy zawodowego – czerwiec 2018

  Harmonogram doradcy zawodowego – wrzesień 2018

  Harmonogram doradcy zawodowego – wrzesień 2018

  Harmonogram warsztatów z doradcą zawodowym

   

  Kadry przyszłości- więcej informacji

  Kontakt:
  Elżbieta Sell
  Koordynator projektu