• Nauki ścisłe w gastronomii

  Osoby odpowiedzialne: Maria Romańczuk, Elżbieta Sell

  Innowacja jest realizowana od 15.10.2016r.  i potrwa do 31.05.2017r.

  Jest to innowacja metodyczno-organizacyjna.Przeprowadzana jest w klasie I technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum hotelarskim.

  Celem głównym jest transfer wiedzy z fizyki do technologii gastronomicznej.

  Cele szczegółowe:

  1. Rozbudzanie i rozwijanie myślenia naukowo-badawczego.
  2. Doskonalenie logicznego myślenia.
  3. Ukierunkowanie młodzieży na twórczość i kreatywność.
  4. Umiejętność współpracy w grupie oraz dzielenia się wiedzą.
  5. Podniesienie jakości kształcenia ogólnego i zawodowego.
  6. Utrwalenie wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej.

  W ramach innowacji przeprowadzone zostały lekcje otwarte i warsztaty o następującej tematyce:

  1. Jak drukuje drukarka 3D?
  2. Co ma piernik do fizyki?
  3. Test interdyscyplinarny.