• Losy Absolwentów

  Absolwenci 2014

  Typ szkoły Profil/zawód  Liczba absolwentów Podjęli dalszą naukę(liczba%) Podjęli pracę (liczba%) Poszukują pracy (liczba%)
  Liceum Ogólnokształcące Turystyczno-sportowy

  26

  69,23%

  50%

  11,54%

  Technikum Hotelarstwa Technik hotelarstwa

  18

  44,44%

  66,67%

  5,56%

  Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego Technik żywienia i gospodarstwa domowego

  17

  52,94%

  47,06%

  17,65%

  Technikum Agrobiznesu Technik agrobiznesu

  22

  13,64%

  50%

  36,36%

  Zestawienie zbiorcze szkoły

  83

  45,78%

  53,01%

  18,07%

   Absolwenci 2013

   

  Absolwenci 2012

   
  klasa Znamy losy Podjął tylko naukę Podjął tylko pracę Podjął pracę i naukę Podjął pracę w zawodzie
  IIILOTS 100% 37% 30% 22%
  III LO E 100% 53% 23% 13%
  IV TH 100% 14% 36% 29% 0%
  IV TŻ 95% 32% 26% 11% 14%
  IV TA/TE 96% 54% 25% 17% 30%
  II ZSZ 100% 39% 30% 22% 18%

   

   

  Absolwenci 2011

  klasa Znamy losy Podjął tylko naukę Podjął tylko pracę Podjął pracę i naukę Podjął pracę w zawodzie
  IIILOTS 100% 35% 29% 35%
  III LO E 100% 67% 13% 8%
  IV TH 91% 40% 41% 7% 7%
  IV TŻ 93% 20% 4% 4% 50%
  IV TA 94% 33% 40% 0% 33%
  II ZSZ 89% 29% 35% 24% 17%
  Absolwenci 2010
  klasa Znamy losy Podjął tylko naukę Podjął tylko pracę Podjął pracę i naukę Podjął pracę w zawodzie
  IIILOTS 100% 35% 65% 0%
  III LOE 93% 60% 20% 16%
  IV TH 100% 43% 10% 48% 8%
  IV TŻ 100% 8% 65% 27% 50%
  IVTA/TE 90% 16% 37% 37% 7%
  II ZSZ 80% 19% 19% 56% 42%