• Kalendarz 2017/2018

  Data Wydarzenie
  4.09.2017 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014
  15.10.2016 Ślubowanie klas I
  23.12.-31.12.2017 Przerwa świąteczna
  14.01.2018 Zakończenie I semestru
  12.02.-25.02.2018 Ferie zimowe
  15.01.-22.06.2018 II semestr
  Dzień Patrona
  Rekolekcje Wielkopostne
  29.03.-03.04.2018 Wiosenna przerwa świąteczna
  27.04.2018 Zakończenie zajęć w klasach maturalnych.Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły.
  Maj 2017 r. Egzaminy maturalne zgodnie z harmonogramem CKE

  ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

  https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowejformule/komunikaty-i-informacje/;

  https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starejformule/komunikaty-i-informacje/

  Dni wolne od zajęć dydaktycznych
  Czerwiec 2018 Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – zgodnie z harmonogramem CKE

  https://www.cke.edu.pl/images

  /_KOMUNIKATY/20170901%20Harmonogram%20egzamin%C3%B3w%20w%202018%20r

  .%20EGZ%20ZAW%20pub.pdf

  22.06.2018 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
  22.06- 31.08.2018 Ferie letnie