• Kalendarz 2018/2019

  Data Wydarzenie
  3.09.2018 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
  11.10.2018 Ślubowanie klas I
  23.12.-31.12.2018 Przerwa świąteczna
  11.01.2019 Zakończenie I semestru
  14.01.-27.01.2019 Ferie zimowe
  14.01.-21.06.2019 II semestr
  Dzień Patrona
  Rekolekcje Wielkopostne
  18.04.-23.04.2019 Wiosenna przerwa świąteczna
  26.04.2019 Zakończenie zajęć w klasach maturalnych.Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły.
  Maj 2017 r. Egzaminy maturalne zgodnie z harmonogramem CKE

  ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

  https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowejformule/komunikaty-i-informacje/;

  https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starejformule/komunikaty-i-informacje/

  Dni wolne od zajęć dydaktycznych
  Czerwiec 2018 Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – zgodnie z harmonogramem CKE

  https://www.cke.edu.pl/images

  /_KOMUNIKATY/20170901%20Harmonogram%20egzamin%C3%B3w%20w%202018%20r

  .%20EGZ%20ZAW%20pub.pdf

  21.06.2019 Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
  22.06- 31.08.2018 Ferie letnie