• Harmonogram Egzaminu

  HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE  W ZAWODZIE

  W SESJI CZERWIEC – LIPIEC 2020 r.

  KWALIFIKACJA RL. 03 Prowadzenie produkcji rolniczej

  EGZAMIN PISEMNY –  ZSEU Żychlin:  23.06. 2020 r. godz. 10 ( 60 min.) – SALA GIMNASTYCZNA

   EGZAMIN PRAKTYCZNY  – ZSCKU Kościelec  28 – 29.06. 2020 r. ( 180 min.):

  Krysztofik Bartosz – 28.06. 2020 r. godz. 9:00

  Nowakowski Tomasz – 28.06.2020r. godz. 9:00

   

  Trzciński Łukasz – 28.06. 2020 r. godz. 15:00

  Tomczak Hubert – 28.06. 2020 r. godz. 15:00

  Stach Paweł – 28.06. 2020 r. godz. 15:00

  Szczerbińska Justyna – 28.06. 2020 r. godz. 15:00

  Walczak Arkadiusz – 28.06. 2020 r. godz. 15:00

  Wojtasik Magdalena- 28.06. 2020 r. godz. 15:00

  Bartosik Wiktor – 29.06. 2020 r. godz. 9:00

  Chmielewski Dawid – 29.06. 2020 r. godz. 9:00

  Dębiński Kamil – 29.06. 2020 r. godz. 9:00

  Gumosiński Rafał – 29.06. 2020 r. godz. 9:00

  Klecha Michał – 29.06. 2020 r. godz. 9:00

  Kaczmarek Mariola – 29.06. 2020 r. godz. 9:00

   

  Adamczyk Wiktor – 29.06. 2020 r. godz. 15:00

   

  KWALIFIKACJA RL. 03 Prowadzenie produkcji rolniczej

  EGZAMIN PRAKTYCZNY  – ZSCKU Kościelec  30.06. 2020 r. ( 180 min)

  1. Kołodziejczak Krzysztof –  30.06. 2020 r. godz. 15

   

  Na egzamin należy  stawić sie pół godziny przed jego rozpoczęciem  i posiadać ze sobą   dokument zawierający numer PESEL, strój roboczy ( odzież i obuwie) oraz czarno piszący długopis i kalkulator prosty.

   KWALIFIKACJA  R.07 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

  EGZAMIN PISEMNY – 23.06 .2020 r. godz. 12:00 – ZSEU Żychlin ( 60 min.)

   1. Chwaciński Tomasz

  Na egzamin należy  stawić się pół godziny przed jego rozpoczęciem  i posiadać ze sobą   dokument zawierający numer PESEL oraz czarno piszący długopis i kalkulator prosty.

  Kwalifikacja AU. 65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

   Zdający:

   Moniak Dominika

  Nita Magdalena

  Nykiel Marlena

  Salwerowicz Monika

  Wieczorek Laura

  Wróbel Urszula

  Zamiatowska Wiktoria

  EGZAMIN PISEMNY – 23.06 .2020 r. godz. 14:00 – ZSEU Żychlin ( 60 min.)

  EGZAMIN PRAKTYCZNY  – – 29.06 .2020 r. godz. 9:00 – ZSEU Żychlin ( 180 min.)

   Na egzaminy należy  stawić sie pół godziny przed jego rozpoczęciem  i posiadać ze sobą   dokument zawierający numer PESEL oraz czarno piszący długopis i kalkulator prosty.