• Od producenta do konsumenta

  „Od producenta do konsumenta” – innowacja pedagogiczna

  Nauczyciel prowadzący: Elżbieta Sell

  Innowacja realizowana była w okresie od 15.10.2015r. do 31.05.2016r.

  Była to innowacja metodyczno-organizacyjna. Przeprowadzona została w klasie II technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz II technikum agrobiznesu.

  Cele innowacji:

  – wzrost kompetencji interdyscyplinarnych i umiejętności praktycznych uczniów,

  – ukierunkowanie młodzieży na twórczość i kreatywność,

  – podniesienie umiejętności współpracy w grupie oraz dzielenia się wiedzą.

  W projekcie  uczniowie z klasy II TŻiUG oraz II TA utworzyli sześć grup projektowych. Analizie i ocenie poddane zostały trzy grupy surowców: mleko i sery oraz mięso wieprzowe i wołowe – od produkcji surowca do jego przetworzenia.

  Grupy z TŻiUG przygotowywały tematykę  związaną z oceną towaroznawczą  surowców oraz ich zastosowaniem do sporządzania potraw i napojów. Grupy z TA przygotowywały informację na temat tych surowców od strony producenta. Grupy przygotowywały prezentacje z badanej tematyki i przedstawiały je na lekcjach otwartych. W lekcjach otwartych brali udział uczniowie z klasy I,  III TŻiUG oraz I TA.

  Celem sprawdzenia prezentowanej wiedzy grupy projektowe przygotowywały dla uczestników krótkie konkursy.

  Kolejnym etapem była wymiana wiedzy i umiejętności na zajęciach w pracowni gastronomicznej, gdzie uczniowie sporządzali potrawy z surowców, które zostały poddane ocenie towaroznawczej i omówione pod katem ich wyprodukowania. Producenci żywności (klasa II technikum agrobiznesu)  podzielili się wiedzą na temat wpływu rasy i żywienia na jakość surowca.

  Uczniowie analizowali  i wyciągali wnioski  na temat wpływu hodowli na jakość badanych surowców, doboru odpowiednich metod i technik do sporządzania potraw czy napojów.

  To były ciekawe zajęcia, na których uczniowie utrwalali zdobytą wcześniej wiedzę, dzielili się wiedzą i umiejętnościami, uczyli się pracować w grupie.

  20160304_111239 (Copy)