• Wychowawcy klas na rok szkolny 2020/2021

  Klasa Wychowawca
  II LO P mgr Piotr Rosiak
  II LO G mgr Anetta Janc
  I TA mgr Anna Walkowiak
  I TŻiUG mgr Monika Izydorczyk
  II TŻiUG P dr Katarzyna Hryciuk
  II TH P mgr Artur Rosiak
  II TH G mgr Marcin Wawrzyniak
  I TR mgr Kinga Łajdecka
  II TR P mgr Artur Rosiak
  III TOR mgr Justyna Arent
  IV TOR mgr Joanna Sobczak
  I TS mgr Kacper Bartoszewski
  II TS P mgr inż. Krzysztof Wolski
  II TS G mgr Urszula Jędrzejewska-Kamińska
  III TS mgr Agata Ignaczak
  IV TS mgr Ewelina Jankowska
  III TE mgr Ewa Wallis
  I TL mgr Anna Walkowiak
  II TL G mgr Marcin Wawrzyniak
  III TL mgr Ewa Wallis
  IV TL mgr Ewelina Jankowska
  II BSI SP mgr inż. Elżbieta Sell