• Plan Kursu Kwalifikacyjnego

  PLAN KURSU KWALIFIKACYJNEGO –

  R.3 W ROKU SZKOLNYM 2017/18

   

  SEMESTR II

   

                  DATA PLAN DATA PLAN
   

  08.02.2018

   godz. 16 –  -20:05

  Prod. rośl. – 3 godz.

  Prow. prod. rośl. – 2 godz.

  10 .03.2018

   

  godz. 12:10 – 15:25

   

  Prow. prod. zwierz.– 4 godz.
  09.02.2018

  godz. 16:00 – 20:05

   

  PDG – 5 godz. 10.03. 2018

   

  godz. 15:30 – 18:45

   

  Prow. prod. rośl.– 4 godz.
   10.02.2018

   

  godz. . 8:40 – 11:55

  Prod. zwierz. 4 godz.  11.03.2018

  godz. 8:40 – 11:05

   

  Techn. w roln. – 3 godz.
  10.02.2018

   

  godz. 12:10 – 15:25

  Prow. prod. zwierz.  – 4 godz. 11.03.2018

  godz.11:10 – 14:35

   

  Obsługa środ. techn. – 4 godz.

  10.02.2018

   

  godz. 15:30 – 18:45

   

   

  BHP – 4 godz.

   

   

   
      15.03.2018

  godz. 16:00 – 20:05

  Prod. rośl. – 5 godz.
  28.02.2018

  godz. 16 – 20:05

  PDG – 5 godz. 16.03.2018

   

  godz. . 16:00 – 20:05

  Prow. prod. zwierz.  – 5 godz.
  01.03. 2018

  godz. 16 – 20:05

  Prod. rośl. – 5 godz.  

  17.03.2018

  godz. 8:40 – 12:55

   

  PDG – 5 godz.
    02.03. 2018

  godz. 16 – 20:05

   

  Prow. prod. zwierz.– 5 godz. 17.03.2018

   

  godz. . 13:00 – 17:05

  Prow. prod. rośl.– 5 godz.
  03.03.2018

  godz. 8:40 – 11:05

  PDG – 3 godz. 17.03.2018

   

  godz. – 17:10 – 18:45

   

  BHP – 2 godz.

  03.03.2018

  godz. 11: 10 – 14:35

   

  Techn. w roln. – 4 godz.

   20.03.2018

   

   Obsługa środków technicznych – 5
   

  godz. 14:40 – 18:45

   

  Obsługa środ. techn. – 5 godz.

  21.03.2018

   

  godz. . 16:00 – 20:05

  Prow. prod. zwierz..– 5 godz.
   

   

    22.03.2018

  godz. . 16:00 – 20:05

  Prow. prod. rośl..– 5 godz
  08 . 03. 2018

  godz. 16:00 –20: 05

  PDG – 5 godz. 23.03.2018

  godz. . 16:00 – 20:05

   

  Prod. rośl. – 5 godz.
  09 . 03. 2018

  godz. 16:00 –20: 05

  Prod. rośl. – 5 godz.

   

  24 . 03. 2018

   

  godz. . 8:40 – 11:55

   

   

  PDG – 4godz.

  10 . 03. 2018

   

  godz. . 8:40 – 11:55

   

  Prod. zwierz. – 4 godz. 24 . 03. 2018

   

  godz. 12:10 – 14:35

   

  Techn. w roln. – 4 godz.

      24 . 03. 2018

   

  godz. 15:30 – 18:45

   

  Obsługa środ. techn. – 4godz.

       

   

   
      18.04.2018

  godz. 16:00 – 20:05

  PDG – 5 godz.
     

   

  19.04.2018

  godz. 16:00 – 20:05

  Prod. rośl. – 5 godz.

   

  05.04.2018

  godz. 16:00 –20: 05

  PDG – 5godz. 20.04.2018

  godz. 16:00 – 20:05

  Prod. zwierz. – 5 godz
  06.04.2018

  godz. 16:00 –20: 05

  Prow. prod. zwierz..– 5 godz.  21.04.2018

   

  godz. 8:40 – 14:35

  Prow. prod. rośl.– 7godz.
  07.04.201

  godz. 8:40 – 11:55

  Prod. zwierz. – 4 godz. 21.04.2018

   

  godz. 14:40 – 17:05

  Prow. prod. zwierz.– 3 godz.
   

  godz. 11:10 – 13:45

   

  Techn. w roln. – 3 godz.

   

   

   
   

  godz. 13:50 – 17:55

   

  Obsługa środ. techn. – 4godz.

   25.04.2018  

   Produkcja roślinna – 5

      26.04.2018

   

  godz. 16:00 –20: 05

   

   

  Prow. prod. rośl.– 5 godz.
   11.04.2018

  godz. 16:00 – 20:05

  Prow. prod. zwierz..– 5 godz. 27.04.2018

   

  godz. 16:00 –20: 05

  Prow. prod. zwierz.– 5 godz.
  12.04.2018

  godz. 16:00 – 20:05

  Prow. prod. rośl..– 5 godz. 28.04.2018

  godz. 8:40 – 11:55

  Techn. w roln. – 4 godz.
  13.04.2018

  godz. 16:00 – 20:05

  Prod. zwierz. – 5 godz. 28.04.2018

   

  godz. 12:10 – 15:25

  Obsługa środ. techn. – 4 godz.
  14.04.2018

  godz. 8:40 – 11:55

   

   

   

   

  PDG – 4godz.

   

   

   

  28.04.2018

   

  godz. 15:30 – 18:45

   

  PDG – 4 godz.

   

   

  14.04.2018

   

  godz. 11:10 – 15:25

   

   

  Techn. w roln. – 4 godz.

     
  14.04.2018

  15:30 – 18:45

  Obsługa środ. techn. – 4 04.05.2018

  godz. 16:00 – 20:05

   

   

  Prod. zwierz. – 5 godz.

      05.05.2018

  godz. 8:40 – 11:55

  PDG – 4godz.
      05.05.2018

   

  godz. 12:10 – 16:15

  Prod. rośl. – 5 godz.

   

      05.05.2018

   

  godz. 16:20 – 18:45

  Prow. prod. zwierz..– 3godz.
   09.05.2018 

  16.00 – 20.05

   Prod. zwierzęca – 5    
  10.05.2018

  godz. 16:00 – 20:05

  Prod. rośl. – 5 godz.

   

   
  11.05.2018

  godz. 16:00 – 20:05

  Prow. prod. rośl…– 5godz.  

   

  12.05.2018

  godz. 8:40 – 12:55

  Techn. w roln. – 5 godz.  

   

  12.05.2018

   

  godz. 13 – 17:05

  Prod. zwierz. – 5 godz
   12.05.2018

  17.10 – 19.30

   Prod. roślinna – 3

   

   

   

   

         
   16.05.2018

  16.00 – 20.05

   

   Prod. zwierzęca – 5

     
  17.05.2018

  godz. 16:00 – 20:05

  Prod. rośl. – 5 godz.

   

     
  18.05.2018

  godz. 16:00 – 20:05

  Prod. zwierz. – 5 godz    
  19.05.2018

  godz. 8:40 – 12:55

  Techn. w roln. – 5 godz.    
  19.05.2018

   

  godz. 13:00 – 17:05

  Obsługa środ. techn. – 5 godz.    
  19.05.2018

   

  godz. 17:10 – 18:45

  Prod. rośl. – 2 godz.

   

     

   

   

  PLAN KURSU KWALIFIKACYJNEGO – R.6

   

   

   

  09.02.2018

  godz.16 – 20:05

  Prow. przetw. spoż. – 5 godz. 20.04.2018

  godz. 16 – 20:05

  Prow. przetw. spoż. – 5 godz.
   10.02.2018

  godz. 8:40 – 14:35

   

  Organiz. przeds. agrobizn.  

   – 7 godz.

  21.04.2018

  godz. 8:40 – 13:45

  Organiz. przeds. agrobizn.  

   – 6 godz.

   02.03.2018

  godz.16 – 18:15

   

  KPS – 3 godz. 04.05.2018

  godz.16 – 20:05

   

  Organiz. przeds. agrobizn.  

   – 5 godz.

  02.03.2018

  godz.18:20 – 20:05

   

  OMZ – 2 godz. 05.05.2018

   

  godz. 8:40 – 13:45

  Organiz. przeds. agrobizn. 

    – 6 godz.

   

  09.03.2018

  godz.16 – 20:05

   

  Organiz. przeds. agrobizn.    – 5 godz. 11.05.2018

  godz.16 – 20:05

   

  Organiz. przeds. agrobizn.  

   – 5 godz.

  10.03.2018

  godz. 08:40 – 11:05

   

  Prow. przetw. spoż. – 3 godz. 12.05.2018

   

  godz. 8:40 – 13:45

  Organiz. przeds. agrobizn. 

    – 6 godz.

  10.03.2018

   

  godz. . 11:10 – 14:35

  Organiz. przeds. agrobizn.    – 4 godz. 18.05.2018

  godz.16 – 20:05

   

  Organiz. przeds. agrobizn.  

   – 5 godz.

  16.03.2018

   

  godz. 16 – 20:05

  Organiz. przeds. agrobizn.    – 5 godz. 19.05.2018

   

  godz. 8:40 – 13:45

  Organiz. przeds. agrobizn. 

    – 6 godz.

  17.03.2018

  godz. 08:40 – 11:05

   

  Prow. przetw. spoż. – 3 godz.  

   

   
  17.03.2018

   

  godz. . 11:10 – 14:35

  Organiz. przeds. agrobizn.    – 5 godz.  

    

  23.03.2018

  godz. 16 – 20:05

  Prow. przetw. spoż. – 5 godz.    
  24.03.2018

   

  godz. 8:40 – 13:45

  Organiz. przeds. agrobizn.    – 6 godz.    
  06.04. 2018

  godz. 16:00 – 20:05

  Organiz. przeds. agrobizn.    – 5godz.    
  07.04. 2018

  godz. 8:40 – 10:15

  Prow. przetw. spoż. – 2 godz    
  07.04. 2018

  godz. 10:20 – 14:40

  Organiz. przeds. agrobizn.    – 5 godz.    

  13.04.2018                Organiz. przeds.agrobiz. – 5

  16.00 – 20.05

  14.04.2018             Organiz. przeds.agrobiz. – 5

  8.40 – 13.45

   

   

  PLAN KURSU KWALIFIKACYJNEGO

  A.65 ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH

   

   

   

  DATA PLAN DATA PLAN
      5.04.2018           godz.16  – 20:05  

  Prac. ubezp.. –                       5 godz.

  09.02. 2018

   godz. 16 – 20:05

   

   

   

  Wynagrodz. i podatki

  – 5 godz.

  06.04.2018            

  godz.

  16 – 20:05

  Wynagrodz. i podatki

  – 5 godz.

   

   

  .

  10.02.2018

  godz. . 8:40 – 11:55

  JOZ – 4 godz. 07.04.2018                            godz. 8:40 – 11::55  

  Dokument. prac. – 4 godz.

  10.02.2018

  godz. 12:10 – 14:25

   

  PDG– 3 godz.

  07.04.2018                           

                               godz. 12:10 – 16:15                             

                                                            

   

  Pracownia ubezp.. społ.. – 5 godz.

  .

  10.02.2018

  Godz. 14:30 – 18:45

   

   

  Dokumentacja prac. – 5 godz.

    07.04.2018                                                           godz. 15:30 –  18:45                              JOZ – 4 godz.
      12.04.2018

  godz. 16:00 – 20:05

  Prac. ubezp.. – 5 godz.
      13.04.2018            

  godz.

  16 – 20:05

  JOZ – 5 godz.
   02.03.2018

  godz. 16 – 20:05

  Wynagrodz. i podatki

  – 5 godz.

  14.04.2018            

   

  godz. 8:40 – 11::05

   

                    

  Wynagrodz. i podatki

  – 3 godz..

  03.03.2018

   

  godz. 8:40 – 13:45

   

  Pracownia wynagrodz. i danin publ. – 6 godz.

  .

  14.04.2018                           

                               godz. 11:10 – 17:05                             

                           

   

  Pracownia wynagrodz. –           7 godz.

  03.03.2018

  godz.  13: 50 – 18:45

   

   

  Pracownia ubezp. –           6 godz.

     14.04.2018

   

   

  godz. 16:20 – 18:45

   

  Pracownia ubezp. –           3 godz.

   

   

  08.03.2018                             godz.  16: 00 –

  20 : 05

   

  Pracownia wynagrodz. i danin publ. – 5 godz.

  .

  19.04.2018                             godz.  16: 00 –

  20 : 05

   

  Pracownia wynagrodz. i danin publ. – 5 godz.

  .

  09.03.2018                             godz.  16: 00 –

  20 : 05

   

  Dokum. prac.                 

  – 5 godz.

  20.04.2018                             godz.  16: 00 –

  20 : 05

   

  Wynagrodz.                         i podatki

  – 5 godz.

  10.03.2018

   

  godz. 8:40 – 13:45

   

  Pracownia ubezp. –           6 godz. 21.04.2018

    godz. 8:40 – 15:25                                                                        

  Pracownia ubezp. –           9 godz.
  10.03.2018

  godz. . 13:50 – 18:45

   

   

   

  Pracownia wynagr.      i danin . – 6 godz.

   

  21.04.2018

  15:30 – 18:45

   

                                                                

    Wynagrodz.                   i podatki

  – 3 godz

  11.03.2018

  godz. 8:40 – 14:35

   

  Pracownia ubezp. –           7 godz.  

                                                                   

  15.03.2018

  godz.  16: 00 –

  20 : 05

   

   

  Pracownia wynagr.      i danin . – 5 godz.

   

      28.04.2018

                                   godz. 8:40 – 15:20                             

  Pracownia wynagrodz. i danin publ. – 8 godz.
  16.03.2018

  godz.  16: 00 –

  20 : 05

   

   

   

  Dokument. prac. –       5 godz.

  .

  11.05.2018                godz. 16- 20:05  

  Dokument. prac. –       5 godz.

   

    17.03.2018

   

  godz. 8:40 – 11:05

   

  Wynagrodz. i podatki

  – 3 godz.

                 

   

  17.03.2018

   

  godz. 11:10 – 15:25

   

  Pracownia wynagrodz. i danin publ. – 5 godz. 12.05.2018 godz. 8:40- 13:45 . Pracownia ubezp. –           6 godz.
  17.03.2018

   

  godz. 15:30 – 18:45

  PDG – 4 godz.    12.05.2018 godz. 13:50- 18:45            

   

  Pracownia wynagrodz. i danin publ. – 6godz.
  21.03.2018

  godz. 16:00   – 18:15

   

  godz. 18:20 – 20:05

  Dokument. prac. –       3 godz.

   

  Wynagrodz.                       i podatki

  – 2 godz.

  13.05.2018 godz. 8:40- 11:05 Wynagrodz.                       i podatki

  – 3 godz.

  22.03.2018

  godz. 16:00   – 20:05

   

  Pracownia wynagrodz. i danin publ. – 5 godz.

  13.05.2018 godz. 11:10- 14:35            

   

  Dokument. prac. –       4 godz.

   

  23.03.2018

  godz. 16:00 – 20:05

  Wynagrodz.                       i podatki – 3 godz. 17.05.2018

  godz. 16:00 – 20:05

  Prac. ubezp.. – 5 godz.
    24.03.2018

  godz. 8:40 – 13:45

   

   

  Pracownia wynagr.      i danin . – 6 godz.

   

  18.05.2018                       godz.  16 – 17:35

   

   

   

  18.05.2018                       godz.  17: 40 – 20:05

   

   

   

  Wynagrodz. i podatki

  – 2 godz.

   

  Dokument. prac. – 3 godz.

   

  24.03.2018

  godz. 13:50 – 18:45

  Pracownia ubezp. –           6 godz.   19.05.2018                         godz. 8:40 – 11:55

   

  Pracownia wynagr.      i danin . – 4 godz.

   

     

  19.05.2018                                              godz 12:10 – 12:55

                              

   

  Wynagrodz. i podatki – 1 godz.

   

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  19.05.2018                                              godz 13:00 – 18:45

                               

   

   

   

  Pracownia ubezp. –           7 godz.

   

  20.05.2018

  godz. 8:40 – 14:35

  Pracownia ubezp. –           7 godz.

   

   

   

   

   

  DATA PLAN DATA PLAN
      5.04.2018           godz.16  – 20:05  

  Prac. ubezp.. –                       5 godz.

  09.02. 2018

   godz. 16 – 20:05

  Wynagrodz. i podatki

  – 5 godz.

   

   

   

  06.04.2018            

  godz.

  16 – 20:05


  Wynagrodz. i podatki

  – 5 godz.

   

  10.02.2018

  godz. . 8:40 – 11:55

  JOZ – 4 godz.07.04.2018                            godz. 8:40 – 11::55

   

  Dokument. prac. – 4 godz.

  10.02.2018

  godz. 12:10 – 14:25

   

  PDG– 3 godz.

  07.04.2018                           

                               godz. 12:10 – 16:15                             

                                                            

   

  Pracownia ubezp.. społ.. – 5 godz.

  .

  10.02.2018

  Godz. 14:30 – 18:45

   

   

  Dokumentacja prac. – 5 godz.

    07.04.2018                                                           godz. 15:30 –  18:45                              JOZ – 4 godz.      

  13.04.2018            

  godz.

  16 – 20:05

  JOZ – 5 godz.

   02.03.2018

  godz. 16 – 20:05

  Wynagrodz. i podatki

  – 5 godz.

  14.04.2018            

   

  godz. 8:40 – 11::05

   

                    

  Wynagrodz. i podatki

  – 3 godz..

  03.03.2018

   

  godz. 8:40 – 13:45

   

  Pracownia wynagrodz. i danin publ. – 6 godz.

  .

  14.04.2018                           

                               godz. 11:10 – 16:15                             

                           

   

  Pracownia wynagrodz. –           6 godz.

  03.03.2018

  godz.  13: 50 – 18:45

   

   

  Pracownia ubezp. –           6 godz.

     14.04.2018

   

   

  godz. 16:20 – 18:45

   

  Pracownia ubezp. –           3 godz.

   

   

  08.03.2018                             godz.  16: 00 –

  20 : 05

   

  Pracownia wynagrodz. i danin publ. – 5 godz.

  .

    

  09.03.2018                             godz.  16: 00 –

  20 : 05

   

  Dokum. prac.                 

  – 5 godz.

  20.04.2018                             godz.  16: 00 –

  20 : 05

   

  Wynagrodz.                         i podatki

  – 5 godz.

  10.03.2018

   

  godz. 8:40 – 13:45

   

  Pracownia ubezp. –           6 godz.

  21.04.2018

    godz. 8:40 – 15:25                                                                         

  Pracownia ubezp. –           9 godz.

  10.03.2018

  godz. . 13:50 – 18:45

   

   

   

  Pracownia wynagr.      i danin . – 6 godz.

   

  21.04.2018

  15:30 – 18:45

   

                                                                

    Wynagrodz.                   i podatki

  – 3 godz

  11.03.2018

  godz. 8:40 – 14:35

   

  Pracownia ubezp. –           7 godz.

   

                                                                   

   

      28.04.2018

                                   godz. 8:40 – 14:35                              

  Pracownia wynagrodz. i danin publ. – 7 godz.

  16.03.2018

  godz.  16: 00 –

  20 : 05

   

   

   

  Dokument. prac. –       5 godz.

  .

  11.05.2018                godz. 16- 20:05

   

  Dokument. prac. –       5 godz.

   

    17.03.2018

   

  godz. 8:40 – 11:05

   

  Wynagrodz. i podatki

  – 3 godz.

                 

   

   

  17.03.2018

   

  godz. 11:10 – 15:25

   

  Pracownia wynagrodz. i danin publ. – 5 godz.12.05.2018 godz. 8:40- 13:45. Pracownia ubezp. –           6 godz.

  17.03.2018

   

  godz. 15:30 – 18:45

  PDG – 4 godz.

     12.05.2018 godz. 13:50- 18:45            

   

  Pracownia wynagrodz. i danin publ. – 6godz.  13.05.2018 godz. 8:40- 11:05

  Wynagrodz.                       i podatki

  – 3 godz.

  22.03.2018

  godz. 16:00   – 20:05

   

   

  Pracownia wynagrodz. i danin publ. – 5 godz.

  13.05.2018 godz. 11:10- 14:35            

   

  Dokument. prac. –       4 godz.

   

  23.03.2018

  godz. 16:00 – 20:05

  Wynagrodz.                       i podatki – 3 godz.

  17.05.2018

  godz. 16:00 – 20:05

  Prac. ubezp. – 5 godz.

    24.03.2018

   

  godz. 8:40 – 13:45

   

   

  Pracownia wynagr.      i danin . – 6 godz.

   

  18.05.2018                       godz.  16 –20:05

   

   

   

  Wynagrodz. i podatki

  – 2 godz.

   

  Dokument. prac. – 3 godz.

   

  24.03.2018

  godz. 13:50 – 18:45

  Pracownia ubezp. –           6 godz.

    19.05.2018                         godz. 8:40 – 11:55

   

  Pracownia wynagr.      i danin . – 4 godz.

   

   

   

  19.05.2018                                              godz 12:10 – 12:55

                              

   

  Wynagrodz. i podatki – 1 godz.

   

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

   

  19.05.2018                                              godz 13:00 – 18:45

                              

   

   

   

  Pracownia ubezp. –           7 godz.

   

   

  20.05.2018

  godz. 8:40 – 14:35

  Pracownia ubezp. –           7 godz.

   

  24.05.2018

   godz. 16 – 20:05

  Pracownia wynagr.      i danin . – 5 godz.

   

  26.05.2018

  godz. 8:40 – 11;05

  Dokument. prac. – 3 godz.

   

  25.05.2018

  godz. 16 – 20:05

  Pracownia ubezp. –           5 godz.

   

  26.05.2018

  godz. 11:10 – 13:05

  Wynagrodz.                    i podatki. –  2 godz.

   

   

  26.05.2018

  godz. 13:10 – 18:45

  Pracownia wynagr.      i danin . – 7 godz.

   

   

   

   

  PLAN KURSU KWALIFIKACYJNEGO –

  R.3 W ROKU SZKOLNYM 2017/18

   SEMESTR I

                  DATA

  PLAN

  DATA

  PLAN

  15.09.2017

   godz. 16 – 20:05

  Prod.  zwierz.. – 5 godz.  18.01.18

  godz. 16 – 20:05

   Prow. prod. rośl. – 5 godz
   16.09. 17

  godz. . 8:40 – 11:55

  PDG – 4 godz.  19.01.18

  godz. 16 – 18:15

  PDG – 3 godz.
  16.09. 17

  godz. 12:10 – 16:15

  Prod. rośl. – 4 godz 19.01.2018

  godz. 18:20 – 20:05

  JOZ – 2 godz.
  16.09. 17

  godz. 16:20 – 18:45

  BHP – 3 godz. 20.01.2018

  godz. 8:40 – 11:05

    Prod. zwierz. – 3 godz.
    20.01.2018

  godz. . 11:10 – 13:45

  Prow. prod. zwierz. – 3 godz.
   28.09.2017

  godz. 16 – 20:05

   BHP – 5 godz 20.01.2018

  godz. 13:50 – 16:15

  Techn. w roln. – 3 godz
   29.09.2017

  godz. 16 – 18:15

  PDG – 3 godz. 20.01 2018

  godz. 16:20 – 18:45

  Obsł. środ. techn – 3 godz
  29.09.2017

  godz. 18:20 – 20:05

  JOZ – 2 godz. 21.01.2018

  godz. 8:40 – 11:05

   

  godz. . 11:10 – 13:45

    Prod. zwierz. – 3 godz.

   

  Prow. prod. zwierz. – 3 godz.

   30.09.2017

  godz. 8:40 – 11:05

  Prodz. zwierz. – 3 godz  
  30.09.2017

  godz. 11:10 – 13:45

  Prod. rośl. – 3 godz. 25.01.2018

  godz. . 16:00 – 20:05

  BHP – 5 godz.
  30.09.2017

  godz. 13:50 – 16:15

   Techn. roln.– 3 godz. 27.01.2018

  godz. 8:40 – 11:55

  Techn. w roln.  – 4 godz.
  30.09.2017

  godz. 16:20 –18: 45

   Obsł. środ. techn. –  3 godz. 27.01.2018

  godz. 12:10 – 15:25

  Obsł. środ. techn – 4 godz
  01.10.17

  godz. . 8:40 – 11:05

   

  godz. 11:10 – 13:45

   

   

  Prod. rośl. –  3godz.

  Prowadz. prod, rośl. – 3

  27.01.2018

  godz. 15:30 – 18:45

   

   

  PDG–  4 godz.

  05.10.17

  godz. . 16 – 20:05

  Przep. ruchu –  5 godz.
  06.10.17

  godz. . 16 – 18:15

  godz. 18: 20 – 20:05

  Prod. rośl. –  3 godz.  Prowadz. prod, rośl. – 2 01.02. 2017

  godz. . 16  – 20:05

  Przepisy ruchu – 5 godz.
  07.10.2016

  godz. 8:40 – 11:05

  JOZ  – 3 godz. 02.02. 2017

  godz. . 16 – 18:15

  godz. 18: 20 – 20:05

  Prod. rośl. –  3 godz.  Prowadz. prod. rośl – 2
  07.10.2016

  godz. 11:10 – 13:45

  Prod. zwierz.  – 3 godz 03.02. 2017

  godz. 8:40 – 11:55

  Prod. zwierz. – 4 godz.
  07.10.2016

  godz. 13:50 – 16:15

  Prow. prod. zwierz. – 3godz. 03.02. 2017

  godz. 12:10 – 15:25

  Prowadz. prod. zwierz. – 4
   

  07.10.2017

  godz. 16:20 – 18:45

   

  PDG – 3 godz.

   

  03.02. 2017

   

  godz. 15:30 – 18:45

   

  PDG – 4 godz.

  19.10.2017

  godz. 16:00 – 20:05

  Przep. ruchu. -5 godz.
  20.10.17

  godz. 16:00 – 20:05

  PDG -5 godz
  21.10.17

  godz. 8:40 – 11:05

   

  Prod. rośl. – 3 godz            

  21.10.2017

  godz. 11:10 – 13:45

  Prowadz. prod. rośl.   – 3 godz            
  21.10.2017

  godz. 13:50 – 16:15

  Prod. zwierz.  – 3 godz.
  21.10.2017

  godz. 16:20 – 18:45

  Prow. prod. zwierz. – 3 godz
  2210.17

  godz. 8:40 – 11:05

  godz. 11:10 – 13:45

  Prod. zwierz.  – 3 godz.

   

  Prow. prod. zwierz. – 3 godz

  03.11.17 godz.16 – 18:15 JOZ- 3 godz.
  03.11.2017

  godz. 18:20 – 20:05

  BHP – 2 godz. 
  04.11.2017

  godz. 8:40 – 11:05

   Techn. w roln. – 3 godz.
  04.11.2017

    godz. 11:10 – 13:45

   Obsługa środków techn – 3 godz

   

  04.11.2017

  godz. 13:50 – 17:05

  Prod. rośl. – 4 godz
  04.11.2017

  godz. 17:10 – 18:45

  BHP – 2 godz.
   

                            

  16.11. 2017

  godz.16 – 20:05  

   Przep. ruchu – 5 godz.
  17.11. 2017

  godz. 16 – 20:05

   PDG – 5 godz.
  18.11.2017

  godz. 8:40 – 11:05

    Techn. w roln. – 3 godz.
  18.11. 2017

  godz. 11:10 13:45                             

  Obsługa środków techn – 3 godz
  18.11. 2017

  godz. 13:50  16:15                             

  Prod. zwierz. – 3 godz.
  18.11. 2017

  godz. 16:20  18:45                             

  Prowadz. prod. zwierz.  – 3 godz
                                                          30.11.17 godz. 16 – 20:05  

   

  Przep. ruchu – 5 godz.

   

  01.12.17 godz. 16 – 20:05

   

  JOZ

   

  02.12.16 godz. 8:40 – 11::05 Techn. w roln. – 3 godz
  02.12. 16 godz. 11:10 – 13:45                             

                                                            

  Obsługa środków techn – 3 godz
  02.12. 17 godz. 13:50 –  16:15                              Prowadz. prod. rośl.  – 3 godz
  02.12. 17 godz. 16:20 –  18:45  Prowadz. prod. zwierz.  – 3 godz
   

  03.12.16 godz. 8:40 – 11::05

   

  godz. 11:10 – 13:45                             

  Prod. rośl. – 3 godz

   

  Prowadz. prod. rośl.  – 3 godz

  14. 12.2017 godz.  16 – 18:15 Prod. rośl.   – 3 godz.
  14. 12.17 godz.  18:20 – 20:05 BHP– 2 godz.
  15.12.2017 godz. 16 – 18:15 PDG – 3 godz.
  15.12.17 godz. . 18:20 – 20:05 JOZ – 2 godz
  16.12.17 godz. 8:40 – 11:05 Prowadz. prod. rośl – 3 godz.
  16.12. 17 godz. 11:10 – 13:45                              Techn. w roln – 3 godz.
  16.12. 17 godz. 13:50 – 16:15                              Obsł. środ. techn. – 3 godz.
  16.12. 17 godz. 16:20 – 18:45                              Prowadz. prod. zwierz.  – 3 godz.
  11.01.17 godz.16 – 20:05 Prowadz. prod. rośl – 5 godz.
  12.01.17 godz.  16 – 18:15 PDG – 3 godz.
  12.01.17 godz.   18:15 – 20:05 JOZ – 2 godz.
  13.01. 17 godz. 8:40 – 11:05 Prod. zwierz. – 3 godz.
  13.01. 17 godz 11:10 – 13:45                              Prowadz. prod. zwierz.  – 3 godz
  13.01. 17 godz 13:50 – 16:15                           

   

  Techn. w roln – 3 godz.
  13.01. 17 godz 16:20 – 18:45 

   

   

  Obsł. środ. techn. – 3 godz.

  PLAN KURSU KWALIFIKACYJNEGO – R.6

   

  15.09. 2017

  godz.16 – 17:30

   

  Przetw. żywn. – 2 godz.

   15.09.2017

  godz.  17:35 – 20:05

   

   Prow. przetw. żywn.

  – 3 godz.

  16.09.2017

  godz. 8:40 – 10:15

   KPS

  – 2 godz.

  16.09.2017

  godz.  10:20 – 11:55

  OMZ

  – 2 godz

  16.09.2017

  godz. 12:10 – 14:25

   

  Rach. i rozl. – 3 godz.

  16.09.2017

  godz. 14:30 – 16:15

  Organiz. przeds. agrobiznes. 

  – 3 godz.

   29.09.2017

  godz. . 16:00 – 18:15

  Przetw. żywn.

  – 3 godz.

  29.09.2017

  godz. 18:20 – 20:05

   

  Prow. przetw. żywn.

  – 2 godz.

   

  30.09.2017

  godz. 08:40 – 13:45

  Organiz. przeds. agrobiznes. 

  – 4 godz.

  30.09.2017

  godz. 13:50 – 16:15

  Prow. przetw. spożywcz.

  – 4 godz

   06. 10.2017

  godz. 16 – 18:15

   

  Rach. i rozl. podatk

  – 3 godz.

  06.10.2017

  godz. 18:20 – 20:05

   Przetw. żywn.

  – 2 godz

   07.10.2017

  godz. 8:40 – 13:45

  Organiz. przeds. agrobiznes. 

  – 6 godz

  07.10.2017

  godz. 13:50 – 16:15

   Prow. przetw. spożywcz.

  – 3 godz

  20.10.2017

  godz. 16 – 20:05

  Organiz. przeds. agrobiznes. 

   

  – 5 godz.

   21.10.2017

  godz. 8:40 – 10:15

   KPS

  – 2 godz.

   21.10.2017

  godz. 10:20 – 11:55

  OMZ

  – 2 godz

  21.10.2016

  godz. 12:10 – 16:15

  Organiz. przeds. agrobiznes. 

  – 5 godz.

   

   

   

  03.11.2017

  godz.  16:00 – 20:05

   

  Przetw. żywn. – 5 godz.

  04.11.2017

  godz. 8:40 – 11:05

   Rach. i rozl. podatk.

  – 3 godz.

  04.11.2017

  godz.  11:10 – 13:45

  Organiz. przeds. agrobiznes

  – 3 godz

  04.11.2017

   godz. 13:50 – 16:15

  Prow. przetw. żywn.

  – 3 godz.

   
  17. 11.2017

   godz. 16:00 – 20:05

  Organiz. przeds. agrobizn.

  – 5 godz.

  18.11.2017                   godz. 08:40 – 11:05 Organiz. przeds. agrobiznes. 

  – 3 godz.

  18.11.2017                         godz. 11:10 – 13:45  Rach. i rozl. podatk 

  – 3 godz.

  18.11.2017                   godz. 13:50 – 15:25 OMZ – 2 godz
  18.11.2017 godz. 15:30 – 17:05 KPS – 2godz.
   

   

   24.11.2017                godz. 16 – 20:05 Organiz. przeds. agrobiznes. 

  – 5 godz

  25.11.2017                   godz. 8:40 -11:05  Przetw. żywn

  – 3 godz

  25.11.2016                     godz. 11:10 – 13:45 Prow. przetw. spożywcz.

  – 3godz

  25.11.2016                    godz. 13:50 – 16:15 KPS  – 3 godz.
   
   01.12.2017                godz. 16 – 18:15 OMZ. – 3 godz
  01.12.2017 godz. 18:20 – 20:05 KPS  – 2 godz.
  02.12.2017

  godz. 8:40 – 11:55

  Rach. i rozl. podatk.

  – 4 godz

  02.12.2017

  godz. 12:10 – 16:15

  Organiz. przeds. agrobiznes

  – 5 godz

  15.12.2017

  godz. 16: – 18:15

   

  KPS  – 3 godz.

   

  15. 12.2017

  godz. 18:20 – 20:05

   

  OMZ. – 2 godz.
   16.12.2017

  godz. . 08:40 – 11:55

   Rach. i rozl. podatk

  – 4 godz.

  18.12.2017

  godz. 12:10 – 16:15

  Organiz. przeds. agrobiznes. 

  – 5 godz.

   
  12.01.2018

  godz. 16: – 18:15

  OMZ – 3 godz
  12.01.2018

  godz. 18:15: – 20:05

  KPS – 2godz.
   
  13.01.2018

  godz. 8:40 -11:05

   Przetw. żywn

  – 3 godz

  13.01.2018

  godz. 11:10 – 13:45

  Prow. przetw. spożywcz.

  – 3godz

  13.01.2018

  godz. 13:50 – 16:15

  Organiz. przeds. agrobiznes. 

  – 3 godz

   
  19.01.2018

  godz. 16: – 18:15

  KPS– 3 godz
  19.01.2018

  godz. 18:20 – 20:05

  OMZ – 2 godz.
  20.01.2018

  godz. . 08:40 – 11:55

   Prow. przetw. spożywcz

   

  – 4godz

  20.01.2018

  godz. . 12:10 – 16:15

  Organiz. przeds. agrobiznes

   

  – 5 godz.

  02.02.2018

   

  godz. 16: – 18:15

   

  godz. 18:20 – 20:05

   

   

  KPS – 3 godz.

   

  OMZ – 2 godz

  03.02.2018

  godz. 8:40 – 9:25

   

  godz. 9: 40-11:05

   

  KPS – 1 godz.

   

  OMZ – 2 godz.

  03.02.2018

  godz. 11:10 – 16:15

   

  Organiz. przeds. agrobiznes.

   

  – 6 godz.

  PLAN KURSU KWALIFIKACYJNEGO

  A.65 ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH

  DATA PLAN DATA PLAN
  15.09.2017

   godz. 16 – 20:05

  Wynagrodz. i podatki

  – 5 godz.

  01.12.17                     

   

  godz.

  16 – 18: 15

   

   Godz. 18:20 -20:05

   

  Wynagrodz. i podatki

  – 3 godz.

   

   

  JOZ – 2 godz.

   16.09. 17

  godz. . 8:40 – 11:55

  PDG – 4 godz. 02.12.16               godz. 8:40 – 10::15 KPS – 2 godz.
  16.09. 17

  godz. 12:10 – 14:25

  KPS. – 3 godz. 02.12. 16

                               godz. 10:20 – 11:55                             

                                                            

   

   

  OMZ – 2 godz.

  16.09. 17

  godz. 14:30 – 18:45

   

  Dokumentacja prac. – 5 godz.

  02.12. 17                     godz. 12:10 –  16:15                              Dokumentacja prac. –  5 godz.
  02.12. 17 godz. 16:20 –  18:45  Wynagrodz. i podatki

  – 3 godz.

   

   29.09.2017

  godz. 16 – 20:05

  Wynagrodz. i podatki

  – 5 godz.

   03.12.16

  godz. 8:40 – 11::05

   

                    

  Pracownia wynagrodz. i danin publ. – 3 godz.
   30.09.2017

  godz. 8:40 – 11:05

   

  BHP – 3 godz. godz. 11:10 – 13:45                               

  Pracownia ubezp. –           3 godz.

  30.09.2017

  godz. 11:10 – 13:45

  Dokumentacja prac. – 3 godz.  
  30.09.2017

  godz. 13:50 – 17: 00

   

  godz. 17: 05– 18 : 45

  Pracownia wynagrodz. i danin publ. – 4godz.

   

   

  JOZ – 2 godz.

  15.12.2017   

   

   

  godz. 16 – 20:05

   

   

   

  Wynagrodz. i podatki

  – 5 godz.

  16.12.17              godz. 8:40 – 11:05 PDG – 3 godz.
  01.10.17

  godz. . 8:40 – 11:05

   

   

   

  Pracownia ubezp. –           3 godz. 16.12. 17 

                 

  godz. 11:10 – 12:55                             

   

  BHP – 2 godz.

  01.10.17

  godz. .11:10 – 13:45

   

  Pracownia wynagrodz. i danin publ. – 3 godz. 16.12. 17                     godz. 13:50 – 16:15                              Pracownia wynagrodz. i danin publ. – 3 godz.
  16.12. 17                     godz. 16:20 – 18:45                              Pracownia ubezp. –           3 godz.
   

   

  06.10.17

  godz. . 16 – 18:15

   

   

   

   

  PDG – 3 godz.

  06.10.17 godz.                18: 20 – 20:05

   

  Dokument. prac. –       2 godz.                           

  12.01.17                godz.  16 –20:05

   

  Pracownia wynagrodz. i danin publ. – 5 godz.
  07.10.2016

  godz. 8:40 – 11:05

  Wynagrodz. i podatki

  – 3 godz.

  13.01. 17 godz. 8:40 – 11:55 PDG – 4 godz.
  07.10.2016

  godz. 11:10 – 13:45

  Pracownia wynagrodz. i danin publ. – 3 godz. 13.01. 17                          godz 12:10 – 15:25                              Dokument. prac. –       4 godz.
  07.10.2016

  godz. 13:50 – 16:15

  Dokument. prac. –       3 godz. 13.01. 17 godz 15:30 – 18:45                           

   

  Pracownia ubezp. –           4godz.
  07.10.2017

  godz. 16:20 – 18:45

  Pracownia ubezp. –           3 godz.  

   

                          

  19.01.17                godz.  16 –20:05

   

   

   

  Wynagrodz. i podatki

  – 5 godz.

   

   

   

  20.10.2017

  godz. 16:00 – 20:05

  PDG – 5 godz. 20.01. 17                  godz. 8:40 – 11:05

   

  PDG – 3 godz.
    20. 01. 17                          godz 11:10 – 14:25                              Dokument. prac. –       4 godz.
  21.10.17

  godz. 8:40 – 11:55

  Pracownia wynagrodz. i danin publ. – 4 godz. 20.01. 17 godz 14:30 – 18:45                           

   

  Pracownia ubezp. –           5godz.
  21.10.2017

  godz. 12:10 – 13:45

  KPS – 2 godz. 21.01.2018

  godz. 8:40 – 11:05

                                

  Pracownia wynagrodz. i danin publ. – 3 godz.
  21.10.2017

  godz. 13:50 – 16:15

  OMZ – 3 godz.  

  21.01.2018

  godz. 11:10 – 13:45                             

  Pracownia ubezp. –           3 godz.
  21.10.2017

  godz. 16:20 – 18:45

   

   

  PDG – 3 godz.

   

   

   

   

  22.10.17

  godz. 8:40 – 11:05

   

   

   

   

  godz. 11:10 – 13:45

   

   

  Wynagrodz. i podatki

  – 3 godz.

   

   

   

  Pracownia ubezp. –           3 godz.

  02.02. 2018

  Godz. 16 – 20:05

   

   

   

   

   

   

   

  JOZ – 5 godz.

  03.11.17                   godz.16 – 18:15

   

   

  BHP – 3 godz. 03.02. 18                 godz. 8:40 – 11:05  

   

  JOZ – 3 godz.

  03.11.2017

  godz. 18:20 – 20:05

   

  JOZ – 2godz. 03.02. 18                   godz 11:10 – 12:55                               

  OMZ – 2 godz.

  04.11.2017

  godz. 8:40 – 11:05

  PDG – 3 godz. 03.02. 18                         godz 13:00 – 14:35                             

   

   

  BHP – 2 godz.

  04.11.2017

    Godz. 11:10 – 13:45

  Wynagrodz. i podatki

  – 3 godz.

   

  03.02. 18                 godz 14:40 – 18:45 

   

   

  Pracownia wynagrodz. i danin publ. – 5 godz.
  04.11.2017

  godz. 13:50 – 16:15

  Pracownia wynagrodz. i danin publ. – 3 godz.  
  04.11.2017

  godz. 16:20 – 18:45

  Pracownia ubezp. –           3 godz.
  05.11.2017

  godz. 8:40 – 11:05

                                

  Pracownia wynagrodz. i danin publ. – 3 godz.  
   

  05.11.2017

  godz. 11:10 13:45                             

  Pracownia ubezp. –           3 godz.  
     
   17.11. 2017

  godz. 16 – 20:05

  Wynagrodz. i podatki

  – 5 godz.

   

   
  18.11.2017

  godz. 8:40 – 11:05

  KPS – 3godz.  
  18.11. 2017

  godz. 11:10 – 13:45                             

  OMZ – 3 godz.  
   18.11. 2017

  godz. 13:50  16:15                             

  Pracownia wynagrodz. i danin publ. – 3 godz.  
  18.11. 2017

  godz. 16: 20 – 18:45                             

  JOZ  – 3 godz.