• Technikum Obsługi Turystycznej


  Technik obsługi turystycznej  będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • organizowania działalności turystycznej
  • organizowania imprez i usług turystycznych
  • obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych
  • rozliczania imprez i usług turystycznych.

  Kierunek dla kochających turystykę, podróże, piękno świata  i natury!!!

  Kwalifikacje

  • K1. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych (T.13.)
  • K2. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych (T.14.)

  Jeżeli potrzebujesz jedynie wybraną kwalifikację w zawodzie nie musisz już przerabiać całego materiału programu technikum. Od teraz możesz skończyć jedynie wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdobyć bardzo konkretne umiejętności z zakresu określonej kwalifikacji.

  Dyplom potwierdzający kwalifikację zawodowe można uzyskać:

  1) mając wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w zawodzie technik obsługi turystycznej

  2) posiadając wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa  potwierdzające wszystkie kwalifikacje technikum obsługi turystycznej uzupełnione o wykształcenie średnie.

  Perspektywy zawodowe

  Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie  Technik Obsługi Turystycznej może podjąć pracę w:

  • biurach podróży
  • agencjach turystycznych
  • ośrodkach informacji turystycznej
  • domach wczasowych
  • urzędach administracji terenowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki
  • może prowadzić własną działalności gospodarczą w ramach wyuczonych kwalifikacji zawodowych.