• Technikum Organizacji Reklamy


  Technik organizacji reklamyto zawód szerokoprofilowy, który łączy  w sobie wiedzę ekonomiczną, plastyczną, psychologiczną, lingwistyczną oraz informatyczną. Celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do wykonywania produktów i usług reklamowych, prowadzenia kampanii reklamowych lub uczestniczenia w projektach  promocyjnych różnych instytucji i  firm.

  Technik organizacji reklamy to  ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ!!!

   Rynek reklamy w Polsce znajduje się wciąż w fazie rozwoju . Praca w reklamie jest pracą ciekawą, kreatywną oraz stwarzającą ciągle nowe wyzwania.

  Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru!!!

  Zapraszamy do 4-letniego technikum organizacji reklamy oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Zawód technik organizacji reklamy obejmuje dwie kwalifikacje zawodowe:

  • K1. Sprzedaż produktów i usług reklamowych (A.26.)
  • K2. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej (A.27.)

  Absolwent technikum lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie Technik Organizacji Reklamy będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • organizowanie oraz prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych
  • organizowanie oraz prowadzenie kampanii reklamowej
  • projektowanie oraz wykonywanie środków reklamowych

   Perspektywy zawodowe

  Absolwenci kierunku mogą być zatrudniani w agencjach reklamowych, działach marketingu, reklamy i promocji firm, biurach ogłoszeń, mediach, agencjach i studiach graficznych. Mogą również podjąć pracę jako specjaliści d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations) w prasie, radiu i  telewizji lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.