• Technikum Hotelarstwa

   5 – letnie Technikum (po szkole podstawowej)

  Technik hotelarstwa  jest przygotowany do realizacji wszystkich czynności związanych z fachową i kompleksową obsługą gości hotelowych. Potrafi zorganizować pracę zakładu hotelarskiego, odpowiednią pod względem jakości obsługę. Jest gotów podjąć współpracę z biurami podróży,  gromadzić informację i planować różnego rodzaju usług hotelarskich dla potrzeb różnorakich organizacji i stowarzyszeń. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

  Zapraszamy do technikum hotelarstwa oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Zawód  technik hotelarstwa obejmuje dwie kwalifikacje zawodowe:

  • Planowanie i realizacja usług w recepcji
  • Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

  Absolwent technikum  lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Planowania usług hotelarskich
  • Profesjonalnej obsługi  gości hotelowych
  • Organizacji usług  turystycznych
  • Obsługi  recepcji
  • Promocji usług i reklamy
  • Stosowania technik public relation.

   Perspektywy zawodowe

  Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne, a także współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza, seatele, aguatele, flytele i inne. Technik hotelarstwa może być również zatrudniony w organach administracji samorządowej, zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.