• Liceum Ogólnokształcące

   

  3 – letnie Liceum Ogólnokształcące

  klasa turystyczno – sportowa

  klasa piłkarska

  klasa artystyczna

  klasa weterynaryjna

  klasa ogólna  – NOWOŚĆ !!!

  Współczesna nazwa liceum pochodzi od łacińskiej formy nazwy starożytnej szkoły a mianowicie słowa „licaeum”.

  Liceum to obecnie jeden z typów szkół ponadgimnazjalnych przeznaczony dla uczniów, którzy mają zamiar przystąpić do egzaminu maturalnego oraz kontynuować naukę w szkole policealnej, bądź też na studiach.

  Zapewnia dobre przygotowanie ogólne, umożliwiające:

  • zdanie egzaminu maturalnego,
  • kontynuowanie nauki w szkole wyższej.

  Nauka w liceum trwa trzy lata, po której otrzymuje się świadectwo ukończenia szkoły oraz, po zdaniu egzaminu maturalnego, świadectwo dojrzałości.