• Liceum Ogólnokształcące

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4 – letnie Liceum Ogólnokształcące (po szkole podstawowej)

  Proponowane przedmioty  w zakresie rozszerzonym:

  • geografia
  • biologia
  • WOS
  • języki obce

   

  Współczesna nazwa liceum pochodzi od łacińskiej formy nazwy starożytnej szkoły a mianowicie słowa „licaeum”.

  Liceum to obecnie jeden z typów szkół ponadgimnazjalnych przeznaczony dla uczniów, którzy mają zamiar przystąpić do egzaminu maturalnego oraz kontynuować naukę w szkole policealnej, bądź też na studiach.

  Zapewnia dobre przygotowanie ogólne, umożliwiające:

  • zdanie egzaminu maturalnego,
  • kontynuowanie nauki w szkole wyższej.

  Nauka w liceum trwa trzy lata, po której otrzymuje się świadectwo ukończenia szkoły oraz, po zdaniu egzaminu maturalnego, świadectwo dojrzałości.