• Konkursy

    KONKURS FOTOGRAFICZNY

    na temat: „Dobry klimat dla rodziny”

    Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.

    Konkurs objęty jest honorowym patronatem WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

       

    Zapraszamy  do  konkursu interdyscyplinarnego

    „Człowiek w przestrzeni wirtualnej”

     organizowanego z okazji

     Dnia Bezpiecznego Internetu.

    Uczniowie, którzy potrafią biegle wyszukiwać informacje

    z biologii, matematyki, technologii informacyjnej,

    wiedzy o żywieniu i żywności w internecie,mogą wziąć udział w konkursie,

    który będzie realizowany na przykładzie telewizyjnego teleturnieju „Jeden z dziesięciu”.

     Regulamin konkursu

    Pytania z TI

    Pytania z wiedzy o żywieniu

    Pytania z biologii

    Pytania z matematyki

     

     

     

    REGULAMIN KONKURSU:

    • Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych miasta Konina , powiatu konińskiego, tureckiego i kaliskiego oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Konina i powiatu konińskiego.
    • Konkurs odbywać będzie się w dwóch kategoriach wiekowych :

    a) uczniowie szkół gimnazjalnych

    b) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

    • Celem konkursu fotograficznego jest wykonanie i zaprezentowanie zdjęć przedstawiających w szerokim ujęciu idealny klimat dla  rodziny (np. do nauki, do aktywności fizycznej, do rodzinnych spotkań, do odpoczynku…)
    • Kryteria oceny:

    a) oryginalność ujęcia tematu,

    b) zgodność z tematyką konkursu

    • Oceny pracy dokona Jury powołane przez Organizatora
      • W konkursie każdy uczestnik indywidualnie wykonuje zdjęcia (max. 4 zdjęcia od jednej

    osoby, w formacie 15×21 cm), prace zbiorowe nie będą oceniane

    • Dostarczone  prace, powinny być opatrzone na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły, klasą
    • Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, nazwy szkoły na stronach internetowych Organizatora oraz w środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
      • Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora
    • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im F. Chopina w Żychlinie podczas obchodów Światowego Dnia Ziemi.
    • Na zwycięzców czekają  nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Wyższą Szkołę Kadr Menadżerskich  w Koninie.
    • Prace konkursowe należy złożyć do pani mgr Joanny Gadomskiej lub pani mgr Agnieszki Marciniak  do dnia 15  kwietnia 2014  r.

     

     KONKURS PLASTYCZNY

    na plakat 

    na temat: „Dbam o środowisko – oszczędzam wodę i prąd”

           Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.

    Konkurs objęty jest honorowym patronatem WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

    REGULAMIN KONKURSU:

    • Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych miasta Konina , powiatu konińskiego, tureckiego i kaliskiego oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Konina i powiatu konińskiego.
    • Konkurs odbywać będzie się w dwóch kategoriach wiekowych :

    a) uczniowie szkół gimnazjalnych

    b) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

    • Celem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu na temat: „Dbam o środowisko – oszczędzam wodę i prąd”,

    który nawoływać będzie do  oszczędzania wody i/lub energii elektrycznej

    • Technika wykonania plakatu jest dowolna (np. malarstwo, grafika, wyklejanka, fotomontaż, collage)
    • Format plakatu: brystol o rozmiarach  70×50 cm
    • W konkursie każdy uczestnik indywidualnie wykonuje plakat, prace zbiorowe nie będą oceniane
    • Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatorów.
    • Oceniana będzie:

    a) Pomysłowość

    b) Projekt plakatu

    c) Estetyka wykonania pracy

    • Dostarczone  prace, powinny być opatrzone na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły, klasą
    • Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, nazwy szkoły na stronach internetowych Organizatora oraz w środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
      • Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora
    • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im F. Chopina w Żychlinie podczas obchodów Światowego Dnia Ziemi.
    • Na zwycięzców czekają  nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Wyższą Szkołę Kadr Menadżerskich  w Koninie.
    • Prace konkursowe należy złożyć do pani mgr Joanny Gadomskiej lub pani mgr Agnieszki Marciniak do dnia 15  kwietnia 2014  r.

    KONKURS NA MAKIETĘ

    „Wiatraki i młyny wodne”

     Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.

    Konkurs objęty jest honorowym patronatem WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

    REGULAMIN KONKURSU:

    • · Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych miasta Konina , powiatu konińskiego, tureckiego i

    kaliskiego oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Konina i powiatu konińskiego.

    • Konkurs odbywać będzie się w dwóch kategoriach wiekowych :

    a) uczniowie szkół gimnazjalnych

    b) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

    • Celem konkursu jest wykonanie makiety wiatraka lub młynu wodnego (wiatrak nie musi produkować energii)
    • Dobór zastosowanego materiału jest dowolny,
    • Wielkość wiatraka jest dowolna
    • W konkursie każdy uczestnik indywidualnie wykonuje swoją pracę, prace zbiorowe nie będą oceniane
    • Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatorów.
    • Oceniana będzie:

    a) pomysłowość i oryginalność wykonanej pracy

    b) wkład pracy

    c) estetyka pracy

    d) sposób zagospodarowania terenu wokół wiatraka

    • Dostarczone  prace, powinny być opatrzone na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły, klasą
    • Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, nazwy szkoły na stronach internetowych Organizatora oraz w środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
      • Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora
    • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im F. Chopina w Żychlinie podczas obchodów Światowego Dnia Ziemi.
    • Na zwycięzców czekają  nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Wyższą Szkołę Kadr Menadżerskich  w Koninie.
    • Prace konkursowe należy złożyć do pani mgr Joanny Gadomskiej lub pani mgr Agnieszki Marciniak  do dnia 15  kwietnia 2014  r.

    KONKURS NA ALBUM

    na temat: „Globalne zagrożenia środowiska”

    Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.

    Konkurs objęty jest honorowym patronatem WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

    REGULAMIN KONKURSU:

    • Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych miasta Konina , powiatu konińskiego, tureckiego i kaliskiego oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Konina i powiatu konińskiego.
    • Konkurs odbywać będzie się w dwóch kategoriach wiekowych :

    a) uczniowie szkół gimnazjalnych

    b) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

    • Celem konkursu jest wykonanie albumu zawierającego informacje na temat globalnych zagrożeń dla środowiska, np. efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, dziura ozonowa, smog, odpady
    • Przygotowany album zawierać powinien: dane autora (imię i nazwisko, szkoła, klasa) a także bibliografię
    • Album powinien zawierać: zdjęcia, rysunki, mapki, opisy, schematy, tabele, wykresy
    • Oceny pracy dokona Jury powołane przez Organizatora
    • Kryteria oceny:

    a) zgodność z tematyką konkursu

    b) sposób zaprezentowania albumu

    c) estetyka wykonanej pracy

    d) oryginalność ujęcia tematu

    • Dostarczone  prace, powinny być opatrzone na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły, klasą
    • Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, nazwy szkoły na stronach internetowych Organizatora oraz w środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
      • Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora
    • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im F. Chopina w Żychlinie podczas obchodów Światowego Dnia Ziemi.
    • Na zwycięzców czekają  nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Wyższą Szkołę Kadr Menadżerskich  w Koninie.
    • Prace konkursowe należy złożyć do pani mgr Joanny Gadomskiej lub pani mgr Agnieszki Marciniak  do dnia 15  kwietnia 2014  r.

    KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

    na temat: „Sposoby ochrony powietrza w Polsce”

    Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.

    Konkurs objęty jest honorowym patronatem WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

    REGULAMIN KONKURSU:

    • Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych miasta Konina , powiatu konińskiego, tureckiego i kaliskiego oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Konina i powiatu konińskiego.
    • Konkurs odbywać będzie się w dwóch kategoriach wiekowych :

    a) uczniowie szkół gimnazjalnych

    b) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

    • Celem konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej na temat: „Sposoby ochrony powietrza w Polsce”
    • Prezentacja multimedialna powinna:

    – wykonana być w programie Power Point

    – zawierać od 15 do 25 slajdów

    – zawierać stronę tytułową z danymi autora; imię i nazwisko, szkoła, klasa

    – zawierać informację o wykorzystanych materiałach źródłowych

    • Prezentacja multimedialna powinna zostać nagrana na płytę CD lub DVD
    • Oceny pracy dokona Jury powołane przez Organizatora
    • Kryteria oceny:

    a) zgodność treści prezentacji z tematyką konkursu

    b) sposób zaprezentowania tematu

    c) wartość merytoryczna pracy

    d) techniczna strona pracy

    e) zachowanie dopuszczalnej w regulaminie liczby slajdów

    • Dostarczone  prace, powinny być opatrzone na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły, klasą
    • Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, nazwy szkoły na stronach internetowych Organizatora oraz w środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
      • Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora
    • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im F. Chopina w Żychlinie podczas obchodów Światowego Dnia Ziemi.
    • Na zwycięzców czekają  nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Wyższą Szkołę Kadr Menadżerskich  w Koninie.
    • Prace konkursowe należy złożyć do pani mgr Joanny Gadomskiej lub pani mgr Agnieszki Marciniak   do dnia 15  kwietnia 2014  r.

    KONKURS LITERACKI

    NA LIST:

    Do mieszkańców swojej miejscowości z prośbą o oszczędzanie prądu

    Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.

    Konkurs objęty jest honorowym patronatem WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

    REGULAMIN KONKURSU:

    • Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych miasta Konina , powiatu konińskiego, tureckiego i kaliskiego oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Konina i powiatu konińskiego.
    • Konkurs odbywać będzie się w dwóch kategoriach wiekowych :

    a) uczniowie szkół gimnazjalnych

    b) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

    • Celem konkursu jest napisanie listu do mieszkańców swojej miejscowości z prośbą o oszczędzanie prądu
    • Oceny pracy dokona Jury powołane przez Organizatora
    • Kryteria oceny:

    a) zgodność z tematyką konkursu

    b) oryginalność ujęcia tematu

    c) sposób zaprezentowania listu

    • Dostarczone  prace, powinny być opatrzone na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły, klasą
    • Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, nazwy szkoły na stronach internetowych Organizatora oraz w środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
      • Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora
    • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im F. Chopina w Żychlinie podczas obchodów Światowego Dnia Ziemi.
    • Na zwycięzców czekają  nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Wyższą Szkołę Kadr Menadżerskich  w Koninie.
    • Prace konkursowe należy złożyć do pani mgr Joanny Gadomskiej lub pani mgr Agnieszki Marciniak  do dnia 15  kwietnia 2014  r.