• Konkursy

  KONKURS FOTOGRAFICZNY

  na temat: „Dobry klimat dla rodziny”

  Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.

  Konkurs objęty jest honorowym patronatem WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

     

  Zapraszamy  do  konkursu interdyscyplinarnego

  „Człowiek w przestrzeni wirtualnej”

   organizowanego z okazji

   Dnia Bezpiecznego Internetu.

  Uczniowie, którzy potrafią biegle wyszukiwać informacje

  z biologii, matematyki, technologii informacyjnej,

  wiedzy o żywieniu i żywności w internecie,mogą wziąć udział w konkursie,

  który będzie realizowany na przykładzie telewizyjnego teleturnieju „Jeden z dziesięciu”.

   Regulamin konkursu

  Pytania z TI

  Pytania z wiedzy o żywieniu

  Pytania z biologii

  Pytania z matematyki

   

   

   

  REGULAMIN KONKURSU:

  • Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych miasta Konina , powiatu konińskiego, tureckiego i kaliskiego oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Konina i powiatu konińskiego.
  • Konkurs odbywać będzie się w dwóch kategoriach wiekowych :

  a) uczniowie szkół gimnazjalnych

  b) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

  • Celem konkursu fotograficznego jest wykonanie i zaprezentowanie zdjęć przedstawiających w szerokim ujęciu idealny klimat dla  rodziny (np. do nauki, do aktywności fizycznej, do rodzinnych spotkań, do odpoczynku…)
  • Kryteria oceny:

  a) oryginalność ujęcia tematu,

  b) zgodność z tematyką konkursu

  • Oceny pracy dokona Jury powołane przez Organizatora
   • W konkursie każdy uczestnik indywidualnie wykonuje zdjęcia (max. 4 zdjęcia od jednej

  osoby, w formacie 15×21 cm), prace zbiorowe nie będą oceniane

  • Dostarczone  prace, powinny być opatrzone na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły, klasą
  • Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, nazwy szkoły na stronach internetowych Organizatora oraz w środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
   • Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im F. Chopina w Żychlinie podczas obchodów Światowego Dnia Ziemi.
  • Na zwycięzców czekają  nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Wyższą Szkołę Kadr Menadżerskich  w Koninie.
  • Prace konkursowe należy złożyć do pani mgr Joanny Gadomskiej lub pani mgr Agnieszki Marciniak  do dnia 15  kwietnia 2014  r.

   

   KONKURS PLASTYCZNY

  na plakat 

  na temat: „Dbam o środowisko – oszczędzam wodę i prąd”

         Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.

  Konkurs objęty jest honorowym patronatem WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

  REGULAMIN KONKURSU:

  • Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych miasta Konina , powiatu konińskiego, tureckiego i kaliskiego oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Konina i powiatu konińskiego.
  • Konkurs odbywać będzie się w dwóch kategoriach wiekowych :

  a) uczniowie szkół gimnazjalnych

  b) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

  • Celem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu na temat: „Dbam o środowisko – oszczędzam wodę i prąd”,

  który nawoływać będzie do  oszczędzania wody i/lub energii elektrycznej

  • Technika wykonania plakatu jest dowolna (np. malarstwo, grafika, wyklejanka, fotomontaż, collage)
  • Format plakatu: brystol o rozmiarach  70×50 cm
  • W konkursie każdy uczestnik indywidualnie wykonuje plakat, prace zbiorowe nie będą oceniane
  • Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatorów.
  • Oceniana będzie:

  a) Pomysłowość

  b) Projekt plakatu

  c) Estetyka wykonania pracy

  • Dostarczone  prace, powinny być opatrzone na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły, klasą
  • Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, nazwy szkoły na stronach internetowych Organizatora oraz w środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
   • Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im F. Chopina w Żychlinie podczas obchodów Światowego Dnia Ziemi.
  • Na zwycięzców czekają  nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Wyższą Szkołę Kadr Menadżerskich  w Koninie.
  • Prace konkursowe należy złożyć do pani mgr Joanny Gadomskiej lub pani mgr Agnieszki Marciniak do dnia 15  kwietnia 2014  r.

  KONKURS NA MAKIETĘ

  „Wiatraki i młyny wodne”

   Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.

  Konkurs objęty jest honorowym patronatem WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

  REGULAMIN KONKURSU:

  • · Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych miasta Konina , powiatu konińskiego, tureckiego i

  kaliskiego oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Konina i powiatu konińskiego.

  • Konkurs odbywać będzie się w dwóch kategoriach wiekowych :

  a) uczniowie szkół gimnazjalnych

  b) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

  • Celem konkursu jest wykonanie makiety wiatraka lub młynu wodnego (wiatrak nie musi produkować energii)
  • Dobór zastosowanego materiału jest dowolny,
  • Wielkość wiatraka jest dowolna
  • W konkursie każdy uczestnik indywidualnie wykonuje swoją pracę, prace zbiorowe nie będą oceniane
  • Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatorów.
  • Oceniana będzie:

  a) pomysłowość i oryginalność wykonanej pracy

  b) wkład pracy

  c) estetyka pracy

  d) sposób zagospodarowania terenu wokół wiatraka

  • Dostarczone  prace, powinny być opatrzone na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły, klasą
  • Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, nazwy szkoły na stronach internetowych Organizatora oraz w środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
   • Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im F. Chopina w Żychlinie podczas obchodów Światowego Dnia Ziemi.
  • Na zwycięzców czekają  nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Wyższą Szkołę Kadr Menadżerskich  w Koninie.
  • Prace konkursowe należy złożyć do pani mgr Joanny Gadomskiej lub pani mgr Agnieszki Marciniak  do dnia 15  kwietnia 2014  r.

  KONKURS NA ALBUM

  na temat: „Globalne zagrożenia środowiska”

  Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.

  Konkurs objęty jest honorowym patronatem WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

  REGULAMIN KONKURSU:

  • Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych miasta Konina , powiatu konińskiego, tureckiego i kaliskiego oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Konina i powiatu konińskiego.
  • Konkurs odbywać będzie się w dwóch kategoriach wiekowych :

  a) uczniowie szkół gimnazjalnych

  b) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

  • Celem konkursu jest wykonanie albumu zawierającego informacje na temat globalnych zagrożeń dla środowiska, np. efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, dziura ozonowa, smog, odpady
  • Przygotowany album zawierać powinien: dane autora (imię i nazwisko, szkoła, klasa) a także bibliografię
  • Album powinien zawierać: zdjęcia, rysunki, mapki, opisy, schematy, tabele, wykresy
  • Oceny pracy dokona Jury powołane przez Organizatora
  • Kryteria oceny:

  a) zgodność z tematyką konkursu

  b) sposób zaprezentowania albumu

  c) estetyka wykonanej pracy

  d) oryginalność ujęcia tematu

  • Dostarczone  prace, powinny być opatrzone na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły, klasą
  • Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, nazwy szkoły na stronach internetowych Organizatora oraz w środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
   • Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im F. Chopina w Żychlinie podczas obchodów Światowego Dnia Ziemi.
  • Na zwycięzców czekają  nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Wyższą Szkołę Kadr Menadżerskich  w Koninie.
  • Prace konkursowe należy złożyć do pani mgr Joanny Gadomskiej lub pani mgr Agnieszki Marciniak  do dnia 15  kwietnia 2014  r.

  KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

  na temat: „Sposoby ochrony powietrza w Polsce”

  Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.

  Konkurs objęty jest honorowym patronatem WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

  REGULAMIN KONKURSU:

  • Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych miasta Konina , powiatu konińskiego, tureckiego i kaliskiego oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Konina i powiatu konińskiego.
  • Konkurs odbywać będzie się w dwóch kategoriach wiekowych :

  a) uczniowie szkół gimnazjalnych

  b) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

  • Celem konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej na temat: „Sposoby ochrony powietrza w Polsce”
  • Prezentacja multimedialna powinna:

  – wykonana być w programie Power Point

  – zawierać od 15 do 25 slajdów

  – zawierać stronę tytułową z danymi autora; imię i nazwisko, szkoła, klasa

  – zawierać informację o wykorzystanych materiałach źródłowych

  • Prezentacja multimedialna powinna zostać nagrana na płytę CD lub DVD
  • Oceny pracy dokona Jury powołane przez Organizatora
  • Kryteria oceny:

  a) zgodność treści prezentacji z tematyką konkursu

  b) sposób zaprezentowania tematu

  c) wartość merytoryczna pracy

  d) techniczna strona pracy

  e) zachowanie dopuszczalnej w regulaminie liczby slajdów

  • Dostarczone  prace, powinny być opatrzone na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły, klasą
  • Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, nazwy szkoły na stronach internetowych Organizatora oraz w środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
   • Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im F. Chopina w Żychlinie podczas obchodów Światowego Dnia Ziemi.
  • Na zwycięzców czekają  nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Wyższą Szkołę Kadr Menadżerskich  w Koninie.
  • Prace konkursowe należy złożyć do pani mgr Joanny Gadomskiej lub pani mgr Agnieszki Marciniak   do dnia 15  kwietnia 2014  r.

  KONKURS LITERACKI

  NA LIST:

  Do mieszkańców swojej miejscowości z prośbą o oszczędzanie prądu

  Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.

  Konkurs objęty jest honorowym patronatem WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

  REGULAMIN KONKURSU:

  • Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych miasta Konina , powiatu konińskiego, tureckiego i kaliskiego oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Konina i powiatu konińskiego.
  • Konkurs odbywać będzie się w dwóch kategoriach wiekowych :

  a) uczniowie szkół gimnazjalnych

  b) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

  • Celem konkursu jest napisanie listu do mieszkańców swojej miejscowości z prośbą o oszczędzanie prądu
  • Oceny pracy dokona Jury powołane przez Organizatora
  • Kryteria oceny:

  a) zgodność z tematyką konkursu

  b) oryginalność ujęcia tematu

  c) sposób zaprezentowania listu

  • Dostarczone  prace, powinny być opatrzone na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły, klasą
  • Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, nazwy szkoły na stronach internetowych Organizatora oraz w środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
   • Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im F. Chopina w Żychlinie podczas obchodów Światowego Dnia Ziemi.
  • Na zwycięzców czekają  nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Wyższą Szkołę Kadr Menadżerskich  w Koninie.
  • Prace konkursowe należy złożyć do pani mgr Joanny Gadomskiej lub pani mgr Agnieszki Marciniak  do dnia 15  kwietnia 2014  r.