• Konkursy

   

  Cele konkursu  historycznego  „Walka Polaków o Rzeczpospolitą”:

  –  pogłębianie i umacnianie wśród uczniów  postaw patriotycznych oraz obywatelskich,

  – rozwijanie umiejętności  porządkowania i wykorzystywania informacji  pochodzących z różnych    źródeł,

  – popularyzowanie tematyki historycznej,

  – rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.

   

  Regulamin:

  – konkurs dotyczy uczniów ZSEU,

  – zgłoszenia można składać u p. Piotra Rosiaka lub w bibliotece szkolnej,

  – zakres tematyczny konkursu dotyczy wydarzeń  z życia Polski w. XVIII,

  – 06.11.2014 r. o godz. 10.40 w sali 106 uczniowie przystąpią do testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi,

  – ogłoszenie zwycięzców 13 listopada 2014 r.

   

  Zalecana literatura:

  – podręczniki szkolne,

  – encyklopedie oraz leksykony ogólne i tematyczne,

  –  słowniki historyczne i biograficzne.

  Wymienione poniżej tytuły stanowią listę książek przydatnych do pogłębienia wiedzy historycznej:

  – „Historia Polski”, J. Topolski

  – „Historia powszechna. Wiek XVIII”, E. Rostworowski

  – „Polska na przestrzeni wieków”, pod red. J. Kowalczuk i Z. Stefaniak

  – „Polskie dzieje”, pod red. A. Sucheni- Grabowskiej i E.C. Króla

  – „Wielka historia Polski” , [tu:] wiek XVIII, pod red. M. Szulca

   

   

   

  Konkurs „Ucz się dobrze-zjedz śniadanie”

  Organizatorzy:   mgr inż. Elżbieta Sell

  mgr Maria Romańczuk

  Cele Konkursu:

  • Propagowanie zasad prawidłowego żywienia.
  • Rozwijanie  zainteresowań .
  • Kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji i pracy w grupie.

  Założenia konkursu:

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów naszej szkoły.
  2. Na konkurs należy przygotować menu śniadania I i II dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.
  3. Menu  śniadaniowe sporządzają w formie papierowej zespoły maksymalnie 3 osobowe
  4. Menu powinno zawierać:
  • Potrawy i napoje wchodzące w skład I i II śniadania
  • Produkty spożywcze z następujących grup: produkty zbożowe, mleko i produkty mleczne, warzywa i owoce, mięso i ryby.
  • Szatę graficzną promującą zdrowe odżywianie.
  1. Prace konkursowe należy składać do 30 września 2014r. do organizatorów konkursu.
  2. Na zwycięzców czekają nagrody.

   

  Zapraszamy!!!