• Konkursy

  „Moja miejscowość w  świetle wydarzeń historycznych – 70-rocznica zakończenia II wojny światowej”.

   Regulamin konkursu sprawdzającego wiedzę i umiejętności

   Cele  konkursu

  Popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy historyczno-regionalnej.

  Kształcenie umiejętności łączenia wielkich wydarzeń historycznych z własnym regionem.

  Tematyka 

  Tematyka konkursu obejmuje wydarzenia w Europie, Polsce  i regionie w okresie 1918 – 1989, ze szczególnym uwzględnieniem walki narodu polskiego z okupantem w czasie II wojny światowej i dziedzictwa kulturowego.

  Zasady

  Konkurs przebiega w formie testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności, obejmuje powyższą tematykę.   Szkoła może zgłosić  1-3 uczestników.

  Literatura

  1. Podręcznik  historii dla szkół ponadgimnazjalnych.
  2. Atlas historyczny dla szkoły ponadgimnazjalnej, teksty źródłowe.
  3. W. Pronobis, Polska i świat w XX wieku.
  4. S. Rusin, Konspiracja w regionie konińskim. Setidawa, 2013
  5. Rocznik Koniński t. 11,  wyd. 1997
  6. P. Maluśkiewicz, Województwo konińskie.  W-wa, 1986

  Zapraszamy  do  konkursu interdyscyplinarnego

  „Człowiek w przestrzeni wirtualnej”

   organizowanego z okazji

   Dnia Bezpiecznego Internetu.

  Uczniowie, którzy potrafią biegle wyszukiwać informacje

  z biologii, matematyki, technologii informacyjnej,

  wiedzy o żywieniu i żywności w internecie,mogą wziąć udział w konkursie,

  który będzie realizowany na przykładzie telewizyjnego teleturnieju „Jeden z dziesięciu”.

   Regulamin konkursu

  Pytania z TI

  Pytania z wiedzy o żywieniu

  Pytania z biologii

  Pytania z matematyki

   

   

  ttt

  „Potrawy świąteczne”

  Konkurs bożonarodzeniowy

   

  Organizator: Klub Młodego Gastronoma

  Celem konkursu jest:

  • Doskonalenie umiejętności kulinarnych,
  • Pobudzanie inicjatywy i pomysłowości,
  • Utrwalanie tradycji świątecznych.
  1. Konkurs skierowany jest do uczniów naszej szkoły o profilu gastronomicznym.
  2. Każdy uczeń sporządza, we własnym zakresie, z własnych surowców, dowolną świąteczną potrawę.
  3. Uczestnicy konkursu obowiązkowo przygotowują wizytówkę formatu 10×15 cm z nazwą potrawy.
  4. Uczestnicy konkursu wykonują jedną potrawę, który zostanie wyeksponowana na stole do oceny komisji.
  5. Podczas oceny będzie brana pod uwagę:

  – dekoracja,

  – smakowitość,

  – nawiązanie do tradycji w wyborze potrawy.

  1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Wielkopolskiego Konkursu „Najpiękniejszy stół świąteczny” 12 grudnia 2014r. o godzinie   1000
   w obiekcie sportowo – dydaktycznym.
  2. Wypieki należy przynieść do godziny 9.30 na salę gimnastyczną.
  3. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
  4. Zgłoszenia należy składać do dnia 10 grudnia 2014r. do organizatorów konkursu: I. Smarż, E. Sell, S. Maciejewskiej.

   

   

   

  Konkurs plastycznyWszystkie książki mówią… –

     OKŁADKA ULUBIONEJ KSIĄŻKI”

   

  Cele konkursu:

  1. Pobudzanie aktywności twórczej wśród młodzieży.

  2. Rozwijanie indywidualnych uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej.

  3. Kształtowanie odbioru dzieł literackich.

  Regulamin:

  1. Zadaniem uczestnika jest wykonanie projektu okładki ulubionej książki.

  2. Praca musi być wykonana samodzielnie.

  3. Technika i format pracy- dowolne.

  4. Do pracy należy dołączyć kartę informacyjną zawierającą dane / imię i nazwisko uczestnika, klasa /.

  5. Prace należy składać w bibliotece szkolnej do 30 listopada 2014 r.

  6. Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się  11 grudnia 2014 r. o godz. 10.40 w bibliotece szkolnej.