• Konkursy

  REGULAMIN

  III Wielkopolski Konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych

  „Najpiękniejszy stół świąteczny”

   

  Celem   konkursu  jest:

  • kultywowanie i podtrzymywanie świątecznych tradycji;
  • rozwijanie zainteresowań związanych ze sztuką nakrywania i dekoracji stołu;
  • czerpanie radości z własnej pracy twórczej i możliwość jej prezentacji;
  • rozwijanie współzawodnictwa pomiędzy uczniami.

   

  Założenia programowe:

  1. Organizatorem konkursu jest Klub Młodego Gastronoma działający w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie.
  2. Organizatorzy nadzorują przebieg konkursu i powołują jury.
  3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
  4. Maksymalnie w konkursie może wziąć udział 20 zespołów.

  5. Konkurs odbędzie się pod hasłem „Piernikowa aranżacja rodzinnego stołu wigilijnego”

  1. W konkursie biorą udział zespoły składające się z dwóch uczniów.
  2. Z jednej szkoły można zgłosić jeden zespół + rezerwa.  Decyduje kolejność zgłoszeń.
   W przypadku wolnych miejsc jest możliwość zakwalifikowania zespołu rezerwowego.
  3. Wybór zespołów jest sprawą wewnętrzną szkoły.
  4. Zespół przygotowuje nakrycie stołu dla 4 osób do zaproponowanego menu na rodzinną kolację świąteczną (bez półmisków, krzeseł, dodatkowego nakrycia).
   1. Nakrycie stołu wraz z dekoracją wykonuje się w trakcie konkursu. Gotowe dekoracje nie będą uwzględniane w ocenie.
   2. Każda z grup dysponuje własnymi elementami dekoracyjnymi oraz bielizną i zastawą stołową. Do dyspozycji są stoły o wymiarach 130 cm x 100 cm.
  5. Czas trwania konkursu 60 minut.
  6. Finalistów konkursu wyłoni jury, które oceniać będzie następujące elementy:

  a)    prawidłowy dobór bielizny i zastawy stołowej do przygotowanego menu,

  b)   ułożenie zastawy stołowej zgodnie z przyjętymi zasadami,

  c)    umiejętność łączenia tradycji z nowoczesnością,

  d)   pomysłowość i oryginalność dekoracji,

  e)    zgodność z tematyką i wytycznymi konkursu,

  f)    elegancję i estetykę stołu.

  1. Sposób oceny ustala organizator wraz z jury. W przypadku równorzędnej liczby punktów jury dokona wyboru najpiękniejszego stołu korzystając z dodatkowej oceny.
  2. Organizator nie pokrywa kosztów podróży.

   

  Zasady organizacyjne:

  1. Konkurs odbędzie się 18 grudnia 2015r. o godz. 10.00 w kompleksie sportowo – dydaktycznym Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie, ul. Modrzewiowa.
  2. Nauczyciele odpowiedzialni: Elżbieta Sell- 602500956, Sylwia Maciejewska – 785549414
  3. Zgłoszenia uczestników należy przesłać na karcie uczestnictwa na adres szkoły
   z dopiskiem – Klub Młodego Gastronoma do dnia  10 grudnia 2015 r.
  4. Do 14 grudnia 2015r. pocztą elektroniczną zostanie przesłana informacja zwrotna
   o zakwalifikowanych zespołach.

  Adres szkoły: ZSE-U, Żychlin-ul. Parkowa 2, 62-571 Stare Miasto  (6 km od Konina, kierunek Turek)  Tel. 063-2442663,  063- 2442553

   

  KONKURS  KULINARNY

   

  Tradycyjna potrawa bożonarodzeniowa”

   

  1. Organizator konkursu:

  Organizatorem konkursu jest  „Klub Młodego Gastronoma” działający w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie

  Data i miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

  Prezentacja konkursowa i degustacja potraw, ocena przez Komisję Konkursową odbędzie się w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie dnia 18 grudnia 2015r. podczas konkursu na
  „Najpiękniejszy Stół  Świąteczny”.

  2. Cel konkursu:

  *  zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w zakresie tradycyjnych potraw wigilijnych,

  *  promocja kulinarnych tradycji bożonarodzeniowych,

  *  wymiana doświadczeń i przepisów.

  3. Adresaci konkursu:

  Konkurs adresowany jest do uczniów klas Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych ZSEU
  w Żychlinie

  4. Warunki uczestnictwa:

  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie tradycyjnej potrawy bożonarodzeniowej.

  Do konkursu może przystąpić uczeń naszej szkoły

  Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz zastosowanie się do jego postanowień.

  Uczestnicy konkursu zobowiązani są opracować wizytówkę z nazwą potrawy o wymiarach 10cm*15cm i dostarczyć ją do Pani Sylwii Maciejewskiej do dnia 15 grudnia 2015r.

  Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia wcześniej przygotowanych potraw dnia
  18go grudnia 2015r. o godzinie 9.00

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać u Pani Elżbiety Sell i Sylwii Maciejewskiej

   

  Zapraszamy do udziału i życzymy wielu pomysłów!