• Konkursy

  Zapraszamy  do  konkursu interdyscyplinarnego

  „Człowiek w przestrzeni wirtualnej”

   organizowanego z okazji

   Dnia Bezpiecznego Internetu.

  Uczniowie, którzy potrafią biegle wyszukiwać informacje

  z biologii,  technologii informacyjnej,

  wiedzy o żywieniu i żywności w internecie,mogą wziąć udział w konkursie,

  który będzie realizowany na przykładzie telewizyjnego teleturnieju „Jeden z dziesięciu”.

   Regulamin konkursu

  Pytania z TI

  Pytania z wiedzy o żywieniu

  Pytania z biologii

   Zgłoszenia do 4 lutego 2013 r. przyjmują:

  mgr Joanna Wierzbowska

  mgr inż. Elżbieta Sell

  mgr Maria Romańczuk

   

  REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
  O JANUSZU KORCZAKU

  I. Cele konkursu:
  – zainteresowanie uczniów życiem i twórczością Janusza Korczaka,
  – kształcenie umiejętności selekcji informacji,
  – rozwijanie umiejętności wykorzystania informacji do opracowania
  prezentacji multimedialnej.

  II. Sposób przygotowania prac:
  – prezentacja powinna być zapisana w formacie Microsoft Power Point,
  – czas prezentacji nie powinien przekraczać 10 minut,
  – prace mogą być wykonywane indywidualnie bądź w zespołach 4-osobowych,
  – prezentacje należy dostarczyć na płycie DVD ,
  – do pracy należy dołączyć dane: imię i nazwisko autora/ autorów, klasa,
  – w prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych.

  III. Termin składania prac:
  – prezentacje należy złożyć w bibliotece szkolnej do 4 stycznia 2013 r.

  IV. Kryteria oceny:
  – kreatywność i oryginalność prezentowanego materiału,
  – poprawność merytoryczna i językowa zamieszczonych w prezentacji informacji,
  – przejrzysty i uporządkowany układ pracy.

  V. Termin rozstrzygnięcia konkursu:
  – wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lutym 2013 r. podczas uroczystego podsumowania Roku Janusza Korczaka.

  Dodatkowych informacji udzielą:

  Urszula Kamińska,

  Magdalena Śliwińska,

  Zbigniew Gajewski.

  „Być człowiekiem znaczy posiadać wykształconą moralność,
  nieograniczoną tolerancyjność, do pasji posuniętą pracowitość,
  dążyć do ciągłego uzupełniania swego wykształcenia,
  pomagać innym.”
  Janusz Korczak

  REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU DLA MŁODZIEŻY
  Świat w oczach Janusza Korczaka

  1. Cele konkursu:
  – włączenie się w obchody Roku Janusza Korczaka i uczczenie 70. tej rocznicy śmierci
  oraz 100. rocznicy założenia Domu Sierot w Warszawie,
  – ukazanie w formie plastycznej wartości i ideałów, które propagował Janusz Korczak,
  – wykorzystanie dorobku J. Korczaka dla rozwijania wrażliwości, wyobraźni i uzdolnień
  młodzieży.

  2. Technika wykonania:
  – rysunek kredkami, ołówkiem lub węglem, komiks, malarstwo, collage.

  3. Format pracy:
  – brystol o wymiarach 50×70 cm (Format B2 )

  4. Termin składania prac:
  – do dnia 04 stycznia 2013r. w bibliotece szkolnej

  5. Jury oceni prace pod względem:
  – merytorycznym: odniesienie do realiów epoki,
  -artystycznym: ocena pomysłu, wykorzystanej techniki, siły oddziaływania.

  6. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie podczas oficjalnego zakończenia Roku Korczakowskiego.

  Organizatorzy:
  mgr Urszula Kamińska
  mgr Magdalena Śliwińska
  mgr Zbigniew Gajewski

  Klub Młodego Gastronoma

  serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w jubileuszowym

  X Powiatowym Konkursie „Najpiękniejszy Stół Świąteczny”

  który odbędzie się dnia 14 grudnia 2012 r.o godz. 900 w naszym Zespole, a organizowany jest w ramach przedsięwzięcia „Szanujemy i kultywujemy polskie tradycje”.Patronat nad konkursem sprawuje Starosta Koniński. Równolegle przeprowadzony zostanie konkursna najsmaczniejszy, tradycyjny „Świąteczny wypiek”.

  Regulamin Konkursu

  Konkurs bożonarodzeniowy

  „Świąteczne wypieki”

  Organizator: Klub Młodego Gastronoma

  1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.
  2. W konkursie bierze udział jedna osoba.
  3. Każda osoba sporządza, we własnym zakresie, ciasto świąteczne.
  4. Wypieki będą oceniane zgodnie z kryteriami:
  – smakowitość
  – dekoracja wypieku
  – aranżacja podania
  5. Potrawy zostaną ocenione przez niezależne jury.
  6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas X Powiatowego Konkursu „Najpiękniejszy stół świąteczny” 14 grudnia 2012r. o godzinie 9:00
  w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie
  7. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
  8. Zgłoszenia należy składać do dnia 10 grudnia 2012r. do organizatorów konkursu: I. Smarż, E. Sell.

  ZAPRASZAMY!!!!!!!!! ZAPRASZAMY!!!!!!!!!

   

  Ogólnopolski konkurs plastyczny dla młodzieży na zakładkę do książki
  Konkurs związany tematycznie z problematyką hiv/aids

  CELEM konkursu jest :
  • upowszechnianie wiedzy o HIV/AIDS
  • popularyzacja świadomości, że ryzyko zakażenia HIV dotyczy każdego

  ZADANIEM UCZESTNIKA jest wykonanie dwustronnej zakładki dowolnymi środkami artystycznymi (pisaki, farby, pastele, ołówek, tusz) lub techniką komputerową
  TERMIN oddawania prac: do 26 października 2012r. w bibliotece szkolnej

  Na zwycięzców czekają cenne nagrody.
  Najładniejsze prace znajdą się na pokonkursowej wystawie w Warszawie.
  Więcej informacji oraz konsultacji udziela p. Magdalena Śliwińska


  Zaproszamy do udziału w konkursach z okazji Światowego Dnia do Walki z Nowotworami.

  KONKURS WIEDZY O NOWOTWORACH

  KIEDY: wtorek – 16 października 2012r.

  GODZINA: 9.40

  GDZIE: sala B kompleks dydaktyczno – sportowy

  KONKURS PLASTYCZNY „JAK WYGLĄDA RAK”

  Celem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie PLAKATU na temat: „Jak wygląda RAK”.
  Interpretacja hasła jest dowolna.Technika wykonania plakatu jest dowolna (np. malarstwo, grafika, wyklejanka, fotomontaż, collage)

  Format pracy: brystol o rozmiarach A3.

  W konkursie każdy uczestnik indywidualnie wykonuje plakat, prace zbiorowe nie będą oceniane

  Oceniana będzie:

  Pomysłowość,  Projekt kartki,  Estetyka wykonania pracy

  Prace należy dostarczyć do Organizatora do dnia 15 października 2012 r. (każda praca powinna być opisana na odwrocie: imię i nazwisko, klasa)

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 października 2012 roku podczas obchodów Światowego Dnia do Walki z Rakiem.

  Na zwycięzców czekają nagrody

  mgr Joanna Gadomska
  mgr Monika Kieliszak
  mgr Agnieszka Marciniak


  Zapraszamy
  do szkolnego konkursu „Ucz się dobrze – zjedz śniadanie”

  Rozstrzygnięcie konkursu 25 września 2012r. o godz. 11:40 w Sali Chopinowskiej w budynku głównym naszej szkoły.


  Na zwycięzców czekają nagrody:

  • darmowe śniadania na stołówce szkolnej
  • dobra ocena z przedmiotu skorelowanego z konkursem.

  Organizatorzy:

  Maria Romańczuk
  Elżbieta Sell
  Iwona Smarż