• Konkursy

  KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

  DOTYCZĄCĄ ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY

   

  Regulamin konkursu :

  • Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły
  • Celem konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej dotyczącej życia naszej szkoły na temat: „Multimedialna kronika naszej szkoły”
  • Prezentacja multimedialna powinna:

  – wykonana być w programie Power Point

  – zawierać od 20 do 40 slajdów

  – zawierać stronę tytułową z danymi autora: imię i nazwisko, klasa

  – zawierać informację o wykorzystanych materiałach źródłowych

  • Prezentacja multimedialna powinna zostać nagrana na płytę CD lub DVD i dostarczona do organizatorów do25 lutego 2013 roku
  • Oceny pracy dokona Jury powołane przez Organizatora
  • Kryteria oceny:

  a) zgodność treści prezentacji z tematyką konkursu

  b) pomysłowość zaprezentowania tematu

  c) techniczna strona pracy

  d) zachowanie dopuszczalnej w regulaminie liczby slajdów

  • W konkursie każdy uczestnik indywidualnie wykonuje prezentacje
  • Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez panią dyrektor mgr inż. Annę Matczak – Gaj
  • Więcej szczegółów u organizatorów konkursu

   

  Organizatorzy

  mgr Joanna Gadomska

  mgr Agnieszka Marciniak

  mgr Maria Romańczuk

  mgr Ewa Wallis