• Konkursy

  KONKURS NA NAJCIEKAWSZY STRÓJ EKOLOGICZNY

  WYKONANY Z SUROWCÓW WTÓRNYCH

   Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.

  REGULAMIN KONKURSU:

  • Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych miasta Konina i powiatu konińskiego oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu konińskiego.
  • Konkurs odbywać będzie się w dwóch kategoriach wiekowych :

  a) uczniowie szkół gimnazjalnych

  b) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

  • Każda szkoła może przedstawić maksymalnie 4 stroje wraz z jego prezentacją słowną
  • Strój wykonany może być z różnorodnych materiałów, z uwzględnieniem surowców wtórnych
  • Kryteria oceny:

  a)     zgodność z tematyką konkursu – zastosowanie surowców wtórnych

  b)    pomysłowość stroju

  c)     estetyka wykonanej pracy

  d)    komentarz do zaprojektowanego stroju

  e)     sposób zaprezentowania stroju

  • Oceny pracy dokona Jury powołane przez Organizatora
  • Zaprezentowanie stroju oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im F. Chopina w Żychlinie podczas obchodów Światowego Dnia Ziemi.
  • Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi  w Koninie

  Chęć uczestnictwa w konkursie należy zgłosić do dnia 25 marca  2013 r.,

   Organizatorzy:

  mgr Agnieszka Marciniak

  mgr Joanna Gadomska

  mgr Anetta Janc

  mgr Justyna Arent

  mgr Ewa Darul

  KONKURS LITERACKINA LIST:

  Do mieszkańców swojej miejscowości z prośbą o segregowanie śmieci

  Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.

  Regulamin konkursu :

  • Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych miasta Konina i powiatu konińskiego oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu konińskiego.
  • Konkurs odbywać będzie się w dwóch kategoriach wiekowych :

  a) uczniowie szkół gimnazjalnych

  b) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

  • Celem konkursu jest napisanie listu do mieszkańców swojej miejscowości z prośbą o segregowanie śmieci
  • Oceny pracy dokona Jury powołane przez Organizatora
  • Kryteria oceny:

  a) zgodność z tematyką konkursu

  b) oryginalność ujęcia tematu

  c) sposób zaprezentowania listu

  • W konkursie każdy uczestnik indywidualnie wykonuje album, prace zbiorowe nie będą oceniane
  • Oddane prace, powinny być opatrzone na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły,
   • Oddane prace przechodzą na własność organizatora
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im F. Chopina w Żychlinie podczas obchodów Światowego Dnia Ziemi.
  • Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi  w Koninie.
  • Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 12 kwietnia 2013 r.

   Organizatorzy:

  mgr Ewa Darul 

   mgr Anetta Janc  

                                                                                                                                                mgr Joanna Gadomska

  KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

  na temat:  „Drugie życie elektrośmieci” lub

  „Przygody Elektroeko – historia recyklingu elektrośmieci opowiedziana na wesoło”

  Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.

  Regulamin konkursu :

  • Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych miasta Konina i powiatu konińskiego oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu konińskiego.
  • Konkurs odbywać będzie się w dwóch kategoriach wiekowych :

  a) uczniowie szkół gimnazjalnych

  b) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

  • Celem konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej na temat: „Drugie życie elektrośmieci”, lub „Przygody Elektroeko – historia recyklingu elektrośmieci opowiedziana na wesoło”
  • Prezentacja multimedialna powinna:

  – wykonana być w programie Power Point

  – zawierać od 15 do 25 slajdów

  – zawierać stronę tytułową z danymi autora; imię i nazwisko, szkoła, klasa

  – zawierać informację o wykorzystanych materiałach źródłowych

  • Prezentacja multimedialna powinna zostać nagrana na płytę CD lub DVD
  • Oceny pracy dokona Jury powołane przez Organizatora
  • Kryteria oceny:

  a) zgodność treści prezentacji z tematyką konkursu

  b) sposób zaprezentowania tematu

  c) wartość merytoryczna pracy

  d) techniczna strona pracy

  e) zachowanie dopuszczalnej w regulaminie liczby slajdów

  • W konkursie każdy uczestnik indywidualnie wykonuje prezentacje, prace zbiorowe nie będą oceniane
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im F. Chopina w Żychlinie podczas obchodów Światowego Dnia Ziemi.
  • Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Koninie.
  • Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 12 kwietnia 2013 r.

   

  Organizatorzy

                                                                                                                                                mgr Joanna Gadomska

  mgr Agnieszka Niezabitowska

  mgr Maria Romańczuk

  KONKURS NA ALBUM

  na temat: „Skarby ze śmietnika” lub „Odpady z naszych domów”

  Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.

  Regulamin konkursu :

  • Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych miasta Konina i powiatu konińskiego oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu konińskiego.
  • Konkurs odbywać będzie się w dwóch kategoriach wiekowych :

  a) uczniowie szkół gimnazjalnych

  b) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

  • Celem konkursu jest wykonanie albumu zawierającego informacje na temat „Skarby ze śmietnika” ( losy odpadów i ich dalsze wykorzystanie) lub „Odpady z naszych domów” (rodzaje produkowanych przez nas odpadów i sposoby ich zmniejszenia)
  • Przygotowany album zawierać powinien:

  – dane autora; imię i nazwisko, szkoła, klasa

  – bibliografię

  • Album zawierać może: zdjęcia, rysunki, mapki, opisy
  • Oceny pracy dokona Jury powołane przez Organizatora
  • Kryteria oceny:

  a) zgodność z tematyką konkursu

  b) sposób zaprezentowania albumu

  c) estetyka wykonanej pracy

  d) oryginalność ujęcia tematu

  • W konkursie każdy uczestnik indywidualnie wykonuje album, prace zbiorowe nie będą oceniane
   • Oddane prace przechodzą na własność organizatora
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im F. Chopina w Żychlinie podczas obchodów Światowego Dnia Ziemi.
  • Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.
  • Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 12 kwietnia 2013 r.

  Organizatorzy                                                              

                                                                                                                                                mgr Joanna Gadomska

  mgr Elżbieta Goińska

  mgr Agnieszka Marciniak

  KONKURS TECHNICZNY pt.: „COŚ Z NICZEGO”

  NA WYKONANIE FORMY UŻYTKOWEJ Z ODPADÓW

  Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.

   

  REGULAMIN KONKURSU:

  • Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych miasta Konina i powiatu konińskiego oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu konińskiego.
  • Konkurs odbywać będzie się w dwóch kategoriach wiekowych :

  a) uczniowie szkół gimnazjalnych

  b) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

  • Celem konkursu jest wykonanie dowolnej formy użytkowej, wykorzystując do tego różnego rodzaju odpady
  • Dobór zastosowanego materiału jest dowolny (puszki, makulatura, butelki, kartony itp.)
  • Wielkość pracy  jest dowolna
  • Do każdej wykonanej formy prosimy dołączyć opis w porządku:
  1. Nazwa formy
  2. Przeznaczenie formy
  3. Rodzaj użytych odpadów
  • W konkursie każdy uczestnik indywidualnie wykonuje swoją pracę, prace zbiorowe nie będą oceniane
  • Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatorów.
  • Oceniana będzie:

  a) pomysłowość i oryginalność wykonanej pracy

  b) wkład pracy

  c) estetyka pracy

  d) użyteczność wykonanej formy

  • Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im Fryderyka Chopina w Żychlinie podczas obchodów Światowego Dnia Ziemi.
  • Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

  Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 12 kwietnia 2013 r.

  Organizatorzy:                                                              

                        mgr Ewa Wallis   

  mgr Joanna Gadomska

  mgr Piotr Rosiak

  KONKURS PLASTYCZNY

  na plakat

  na temat  „Recykling śmieci w różnych krajach świata”

  lub „Konsekwencje dzikich wysypisk śmieci”

   Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.

  REGULAMIN KONKURSU:

  • Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych miasta Konina i powiatu konińskiego oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu konińskiego.
  • Konkurs odbywać będzie się w dwóch kategoriach wiekowych :

  a) uczniowie szkół gimnazjalnych

  b) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

  • Celem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu na temat: „Recykling śmieci w różnych krajach świata” lub „Konsekwencje dzikich wysypisk śmieci”
  • Technika wykonania plakatu jest dowolna (np. malarstwo, grafika, wyklejanka, fotomontaż, collage)
  • Na plakacie można używać słownictwa w innych językach
  • Format plakatu: brystol o rozmiarach 80×60 cm, 70×50 cm
  • W konkursie każdy uczestnik indywidualnie wykonuje plakat, prace zbiorowe nie będą oceniane
  • Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatorów.
  • Oceniana będzie:

  a) Pomysłowość

  b) Projekt plakatu

  c) Estetyka wykonania pracy

  • Oddane prace, powinny być opatrzone na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły, klasą
  • Oddane prace przechodzą na własność organizatora
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im F. Chopina w Żychlinie podczas obchodów Światowego Dnia Ziemi.
  • Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Koninie.

   

  Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 12 kwietnia 2013 r.

  Organizatorzy                                                             

                                                                                                                                                mgr Joanna Gadomska

  mgr Monika Kieliszak

  mgr Agnieszka Rogalska

  mgr Joanna Sobczak

  mgr Anna Walkowiak

  KONKURS FOTOGRAFICZNY

  na temat: „Dzikie wysypiska śmieci w najbliższej okolicy”

  Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.

  Regulamin konkursu :

  • Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych miasta Konina i powiatu konińskiego oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu konińskiego.
  • Konkurs odbywać będzie się w dwóch kategoriach wiekowych :

  a) uczniowie szkół gimnazjalnych

  b) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

  • Celem konkursu fotograficznego jest wykonanie zdjęć przedstawiających dzikie wysypiska śmieci, które zlokalizowane są  w najbliższej okolicy
  • Kryteria oceny:

  a) oryginalność ujęcia tematu,

  b) zgodność z tematyką konkursu

  • Oceny pracy dokona Jury powołane przez Organizatora
   • W konkursie każdy uczestnik indywidualnie wykonuje zdjęcia (max. 3 zdjęcia od jednej osoby, w

  formacie 15×21 cm), prace zbiorowe nie będą oceniane

  • Oddane  prace, powinny być opatrzone na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły,
   • oddane prace przechodzą na własność organizatora
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im F. Chopina w Żychlinie podczas obchodów Światowego Dnia Ziemi.
  • Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

   

   

  Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 12 kwietnia 2013 r.

   

   

  Organizatorzy                                                             

                                                                                                                                               mgr Joanna Gadomska

  mgr Iwona Grabarczyk – Smarż

  mgr Agnieszka Marciniak

  mgr Ewa Wallis

  „Baby i mazurki”

   

  Konkurs wielkanocny dla uczniów naszej szkoły

   Organizator:

  Klub Młodego Gastronoma

   Celem konkursu jest rozwijanie pasji kulinarnych oraz kultywowanie dziedzictwa narodowego.

  1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.
  2. W konkursie bierze udział jedna osoba.
  3. Każda osoba sporządza, we własnym zakresie, babkę lub mazurka, ciasto charakterystyczne dla Świąt Wielkanocnych.
  4. Ciasta będą oceniane zgodnie z kryteriami:
  •  smakowitość
  • dekoracja nawiązująca do Świąt Wielkanocnych
  1.  Ciasta zostaną ocenione przez niezależne jury.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 marca 2013 r. o godzinie 1000  w ZSE-U w sali chopinowskiej.
  3. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
  4. Zgłoszenia należy składać do dnia 20 marca 2013r. do organizatorów konkursu: Iwony Smarż i  Elżbiety Sell.

   

  Zapraszamy!!!! Zapraszamy!!!!