• Konkursy

  Biblioteka szkolna ogłasza konkurs plastyczny: „Kartka z mojej ulubionej książki’.

   Cele konkursu:

  – pobudzanie aktywności twórczej wśród młodzieży,

  – rozwijanie indywidualnych uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej,

  – kształtowanie odbioru dzieł literackich.

  Temat konkursu sprowadza do zilustrowania wybranego fragmentu ulubionej książki.

  Warunki uczestnictwa:

  – praca musi być wykonana indywidualnie i samodzielnie,

  – technika pracy dowolna,

  – format pracy  A2 lub A1,

  – do pracy należy dołączyć kartę informacyjną zawierającą dane: imię i nazwisko uczestnika, klasa, tytuł pracy,

  – prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy, a imienne wyniki ogłoszone 22.11.2013r. i zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

  Termin wykonania pracy:

  – prace należy składać w bibliotece szkolnej do 8.11.2013r.

  Kryteria oceny prac:

  -oryginalność i estetyka,

  -samodzielność,

  -walory artystyczne.

  Laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody i pamiątkowe dyplomy.

  Zapraszamy!

  Odpowiedzi na szczegółowe pytania udziela Urszula Jędrzejewska- Kamińska  (biblioteka).

  Zapraszamy na konkurs

  „Ucz się dobrze, zjedz II śniadanie”

  1. Celem konkursu jest promowanie zdrowego odżywiania.
  2. Zasady konkursu:

  a) Do konkursu może przystąpić każdy uczeń z naszej szkoły.

  b) Konkurs składa się z dwóch etapów.

  c) W pierwszym etapie uczniowie przygotowują ulotkę, plakat ( w wersji papierowej i elektronicznej) na temat 10 zasad zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym wg wskazań Instytutu Żywności i Żywienia. Prace należy wykonywać indywidualnie. Zasady żywienia w załączeniu regulaminu.  Prace należy składać do 11.10. 2013r. do organizatorów konkursu. Wersję elektroniczną należy przesłać na adres:  maria_romanczuk@poczta.onet.pl

  d) Prace zostaną ocenione przez powołane jury. Wybór jury należy do organizatorów konkursu.

  e) Do drugiego etapu przechodzi 10 finalistów, którzy przygotują do oceny jury wzorcowe II śniadanie, zaprezentują je w szkole i uzasadnią dobór surowców. Śniadanie przygotowane zostanie w domu, z własnych surowców, a prezentacja odbędzie się 22.10 2013r.

  3. Na zwycięzców czekają nagrody:

  • darmowe śniadania na stołówce szkolnej
  • dobra ocena z przedmiotu skorelowanego z konkursem.

  4. Najciekawsze i poprawne merytorycznie prace zostaną przedstawione społeczności szkolnej.

  Organizatorzy konkursu:

  Klub Młodego Gastronoma    oraz p. Maria Romańczuk

  Prace  należy składać do p. Marii Romańczuk oraz p. Elżbiety Sell

   

  Załącznik:

  ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM

  1. Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie.

  2. Bądź codziennie aktywny fizycznie – ruch korzystnie wpływa na sprawność i prawidłową sylwetkę.

  3. Źródłem energii w Twojej diecie powinny być głównie produkty znajdujące się u podstawy piramidy (na dole).

  4. Spożywaj codziennie przynajmniej od trzech do czterech porcji mleka lub produktów mlecznych takich jak: jogurty, kefiry, maślanki, sery.

  5. Jedz codziennie dwie porcje produktów z grupy – mięso, ryby, jaja. Uwzględnij też nasiona roślin strączkowych.

  6. Każdy posiłek powinien zawierać warzywa lub owoce.

  7. Ograniczaj spożycie tłuszczów, w szczególności zwierzęcych.

  8. Ograniczaj spożycie cukru, słodyczy i słodkich napojów.

  9. Ograniczaj spożycie słonych produktów, odstaw solniczkę.

  10. Pij codziennie odpowiednią ilość płynów.