• Konkursy

  REGULAMIN

  I Wielkopolski Konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych

  „Najpiękniejszy Stół Świąteczny”

  Celem   konkursu  jest:

  • kultywowanie wielowiekowych polskich tradycji;
  • rozwijanie zainteresowań związanych ze sztuką nakrywania i dekoracji stołu;
  • rozwijanie współzawodnictwa pomiędzy uczniami.

  Założenia programowe:

  1. Organizatorem konkursu jest Klub Młodego Gastronoma przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie.
  2. Organizatorzy nadzorują przebieg konkursu i powołują jury.
  3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
  4. Konkurs odbędzie się pod hasłem „Rodzinne Święta”
  5. W konkursie biorą udział zespoły składające się z dwóch uczniów.
  6. Maksymalnie w konkursie może wziąć udział 20 zespołów.
  7. Z jednej szkoły można zgłosić jeden zespół + rezerwa. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  8. Wybór zespołów jest sprawą wewnętrzną szkoły.
  9. Zgłoszenie zespołu należy dokonać do 6 grudnia 2013r.  W przypadku wolnych miejsc jest możliwość zakwalifikowania zespołu rezerwowego.
  10. Zespół przygotowuje nakrycie stołu dla 4 osób na rodzinną kolację świąteczną (bez krzeseł)
  11. Czas trwania konkursu 40 minut.
  12. Nakrycie stołu wraz z dekoracją wykonuje się w trakcie konkursu.
  13. Każda z grup dysponuje własnymi elementami dekoracyjnymi oraz bielizną i zastawą stołową. Do dyspozycji są stoły o wymiarach 130 cm x 100 cm.
  14. Zespoły wezmą udział w quizie na temat tradycji bożonarodzeniowych. Quiz zostanie przeprowadzony na podobieństwo konkursu „1 z 10”
  15. Finalistów konkursu wyłoni jury biorąc pod uwagę:

  – wrażenia estetyczne, prawidłowość nakrycia stołu bielizną i zastawą stołową do      przygotowanego menu oraz najlepszy wynik z quizu.

  16.  Sposób oceny ustala jury.

  17. Organizator nie pokrywa kosztów podróży.

   

  Zasady organizacyjne:

  1. Nauczyciele odpowiedzialni: Elżbieta Sell- 602500956, Iwona Smarż – 605733141
  2. Zgłoszenia uczestników należy przesłać na karcie uczestnictwa na adres szkoły
   z dopiskiem – Klub Młodego Gastronoma do dnia  6 grudnia 2013 r.
  3. Do 10 grudnia 2013r. pocztą elektroniczną zostanie przesłana informacja zwrotna o zakwalifikowanych zespołach.
  4. Niezależne jury wyłoni finalistów konkursu.
  5. Konkurs odbędzie się 17 grudnia 2013r. o godz. 10.00 w kompleksie sportowo – dydaktycznym Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie, ul. Modrzejowa.

   

  Adres szkoły: ZSE-U, Żychlin-ul. Parkowa 2, 62-571 Stare Miasto  (6km od Konina, kierunek Turek)

  Tel. 063-2442663,  063- 2442553

   

  Karta zgłoszenia uczestnictwa