• Technikum kształcące w zawodzie Kelner – NOWOŚĆ!!!


  W zawodzie technik kelner zdobędziesz następujące umiejętności:
  •    przygotowywanie sali do obsługi konsumentów,
  •    nakrywanie i dekorowanie stołów
  •    serwowanie zamówionych potraw i napojów oraz udzielanie porad w zakresie ich doboru,
  •    obsługiwanie różnych przyjęć, kongresów, targów, bankietów, spotkań, konferencji,
  •    wykonywanie pracy na stanowisku kelnera, barmana lub szefa obsługi kelnerskiej.

  Predyspozycje do zawodu:

  •    pożądane w tym zawodzie cechy charakteru to: cierpliwość i dokładność,
  •    bardzo ważne jest wyczucie proporcji, smaku a także poczucie elegancji w sztuce podawania i dekorowania potraw,
  •    atutem są: wyobraźnia i zmysł estetyczny.
  Perspektywy zatrudnienia absolwentów:
  •    restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne,
  •    bary szybkiej obsługi, jadłodajnie, gospody, zajazdy,
  •    zakłady żywienia zbiorowego: pensjonaty, domy wczasowe, na statkach i promach,
  •    kluby i firmy cateringowe.

  Praktyki zawodowe organizowane są w renomowanych obiektach hotelowych takich jak: Marriott, Sheraton, Westin, Victoria, Bristol, Intercontinental, Novotel.
  Możesz również wyjechać na praktyki zagraniczne do Grecji, Austrii i na Cypr

  Uczeń kończący szkołę może kontynuować naukę na studiach wyższych m.in. na kierunku hotelarstwo i gastronomia.