• OdkrywcyTalentu

    Szkoła Odkrywców Talentu

    Szkoła otrzymała nadawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tytuł „Szkoły Odkrywców Talentu”. Tytuł stanowił  wyróżnienie dla szkół, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania, wspierania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży. Był on przyznany szkołom, w których systematyczną pracę z uczniami uzdolnionymi prowadzą co najmniej trzej nauczyciele i mają konkretne osiągnięcia/dokonania w tym obszarze działalności pedagogicznej.  W naszej szkole opisano trzy rodzaje zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów : edukacji ekologicznej, ekonomicznej i sportowej.